søndag den 9. august 2009

Anden søndag i august

Søndag - varme og sommer med op til 27 grader.

Måtte tidlig op, men kl var dog 6:05 før det lykkedes. Lidt morgenskafning og afsted til LI. Vel ankommet til Gulstav var noget af det første jeg hørte Vandsanger! Se billeder af Vandsangeren fra Amager.Torbjørn Eriksen i fuld sving med at lokke vandsanger til. Der var hurtigt et par nysgerrige Sivs og Rørs. Sammen fulgtes vi til KNF, hvor Hans Rytter [RYT] og Jacob Sterup [JSA] var ved nettene.
Pænt med fugle, dog ingen Vands eller Høgs!
Toe tog afsked for at gå i kirke. Fra Bruns Banke kiggede vi efter Sølvhejre, som havde fourageret dagen i forvejen under banken det meste af dagen. Den kunne ikke ses og heller ikke Nordisk lappedykker.
Hans og Jacob blev kaffetørstige og jeg ville tjekke Gulstav Mose for Silkehejre, måske var den der. Nix ingen held, bortset fra en vrimmel af småfugle og den lokale Rørdum.
Næste stop blev Fakkebjerg med kig ned i Søgaard Mose. Mange vadere med bl a Dobbeltbekkasin, Hvidklire, Brushøns, Tinksmed, Sortklire. Der kunne Silken jo også være, hvad den dog ikke var. Fra Fakkebjerg er der god udsigt, derfor kunne hejren nemt ses derfra. Tilbage til Keldsnor, hvor jeg opdagede Silkehejren for sent. Den tog et par runder og fløj over på tangen til skarvene.
Da jeg nåede til Rudkøbing ringede Hans med besked om at de havde fundet den Nordiske lappedykker mellem to Sorthalsede. Det må vente til en anden god gang. Den Nordiske lappedykker har været i området siden d. 1. august hvor Ole Goldschmidt [OHG] opdagede denne 1K fugl.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar