lørdag den 25. august 2012

Monnet, Taasinge lørdag d. 25. august


Monnet har efterhånden været åbent siden 15. juli, men jeg havde endnu ikke besøgt strandengen siden foråret. Vejret i dag var ikke til en tur til Dovns Klint, derfor kunne en tur til Monnet nok gøre det.

Lige da vi stod ud af bilen hang der en tung luft af gødning i luften. Vejret var fugtigt og diset.
Lige efter at vi havde passeret ledet til Monnet var der uro blandt grågæssene ikke på grund af os, men fordi der var en Havørn på vej ud på "det høje Monnet". Da den landede kunne nummer to Havørn  også ses. De to Havørne er nok det par, som vi først troede ville yngle ved Lunkebugten, men senere byggede rede ved Hvidkilde sø dog uden at yngle i år.
De to gamle havørn over "høje Monnet".
Da Tove ville gå en tur til Vårø Knude blev de to ørne urolige og fløj ud på Langodde og den ene senere ind til Vårø Haver.
Havørnen foran den østlige vindmølle ved Vårø. Jeg var lidt nervøs for hvad vingerne kunne gøre, hvis den kom for tæt! 
På turen tilbage til bilen så jeg en af ørnene flyve mod øst i retning af Stjovl Haver.
Meget af det "høje Monnet" er igen groet godt til med roser, så der skal nok "graves dybere", hvis det skal fjernes helt i en længere årrække.
Bemærk hvor meget opvækst der er kommet igen


Botanikken på denne årstid stor i fuldt flor. Tuerne er fyldt med Lav tidsel, afblomstret Hjertegræs og Kamgræs. Er man på Monnet for at lede efter Hindebæger eller Engelskgræs så er det forlængst afblomstret.
Lige nu er blomstrer Soløjealant (i midten, gul) og Djævelsbid (til venstre, violet).

Mellem roserne og tuerne sidder der flere Engpiber.
Engpiber på en tue.På denne tid af året er der desuden en del fugle som trækker gennem området og raster midlertidig på Monnet. I dag var der Bynkefugl og Stenpikker.
BynkefuglMonnet er afgræsset af kreaturer og tre heste.
En af Monnets "arbejdere"
Ved sydkysten af Monnet er der pæne flokke af vadere. I dag hovedsagelig Islandske ryler.

Islandske ryler fouragerer på sydkysten.

Strandkrageklo. De smukke blomster lyse op og krageklo udsender en krydret duft
Nyserøllike eller Hvid rejnfan. Frisk eller tørret skulle planten forårsage nysen. "Stikkes et frisk afplukket blad i næseborene, begynder næsen at bløde!"


Strandkrageklo, Strandmalurt m.m.

Strandasters med Strandvejbred i baggrunden
Tove på returen fra Vårø Knude
Stæreflokkene har indfundet sig på Monnet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar