fredag den 28. oktober 2016

Rejsebrev fra Sønderjylland. Poul "Brugs" Rasmussen.

Hej Erhardt.

Så er vi igen tilbage i det Sydfynske efter et par hyggelige og spændende fugledage  i det Sønderjyske. Som så mange gange før havde vi valgt Ballum Slusekro som ideel base for vore udflugter. (Mødte for øvrigt Niels Bomholt og Lilly på kroen i går aftes, de skulle til et fuglemøde i Skærbæk i denne weekend).

Vi besøgte vadehavet flere steder fra Sneum Engsø i nord til Margrethe Kog i syd.

Vadehavet er et udtømmeligt veldækket tagselvbord, som mange tusinde fugle nyder godt af vinteren igennem.

Bramgæs. Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Den lokalitet som kan fremvise de fleste fugle netop nu er forlandet ved Ballum sluse. Her opholder der sig utroligt mange Bramgæs, Klyder, Strandskader, Gravænder, Ryler og ikke mindst stor flokke med Pibeænder.

Pibeænder Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Vibe Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Den ene dag så vi 5 Havørne, som nok kunne få alle de fouragerende fugle på vingerne og sikke en larm det afstedkom, når alle de mange 1000 skræmte fugle flygtede i vild forvirring på en gang.
Den oplevelse  burde alle fugleelskere se og høre.

Bramgså      Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Hvor mange Bramgæs, der opholder sig i vadehavet nu, er der vist ingen der rigtig ved, 100.000 + er ganske sikkert ikke overdrevet.

Havørn 1 1K Foto © : Poul Brugs Rasmussen
I engene Syd for Højer sluse sås store flokke  med Viber, Stære og ikke mindst Hjejler, som fremviser et specielt skue, når alle fuglene i flugten vender på en gang.

Hjejler    Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Hjejler    Foto © : Poul Brugs Rasmussen


Strandskade Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Strandhjejle   Foto © : Poul Brugs Rasmussen
I Margrethe Kog, var der mange Pibeænder, Grågæs, Bramgæs, Alm. ryler, Storspover, Strandhjejler og Viber – her kan vi komme de mange fugle ganske nær.

Engpiber Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Der en også forskellige rovfugle i området bl.a. så vi Rørhøge, Musvåger, Tårnfalke og en enkelt Havørn, med uro til følge.

Musvåge Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Vi besøgte også Sølsted Mose, Draved skov og Kongens Mose. Her var der ikke meget liv, enkelte drosselfugle og kragefugle blev set,  men områderne er alligevel meget spændende at besøge.
På en majs mark ved mosen så vi 7 Kortnæbbede gæs, hvoraf den ene var halsringmærket, Jeg vil forsøge at finde ud af, hvor ringmærkningen er foregået.

Kortnæbbet gås    Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Sølvhejre Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Ps.: Så 12 Sølvhejrer ved Rømødæmningen.
Vi så igen Sort sol ved Aventoft, en oplevelse som tåler gentagelse.
Jeg vedlægger lige et par billeder fra turen.

Ikke mere sønderjysk fuglesnak for denne gang.
Mvh og god weekend.

Poul Brugs

Ingen kommentarer:

Send en kommentar