torsdag den 9. marts 2017

Traner tanker op på Taasinge.

Et tranepar har siden mandag den 6. marts været trofaste til at fouragere ved en jagtremise med en strimmel majs øst for Gesinge på Taasinge syd for Udflyttervej.

De er vendt tilbage til stedet i foreløbig fire dage.

Det drejer sig om et par: En hun og en ikke helt udfarvet han.

Traner ved Gesinge

Når de ikke lige er optaget af at spise så opfører hannen tranedans for damen.

Trane hun Foto: Poul Vestergaard Rasmussen.
Hannen danser. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Hannen danser. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Hannen danser. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
Ifølge "Fugle i felten" spreder hannen vingerne helt ud modsat hunnen som kun hopper med lukkede vinger. "Køn ret ens, ♂ generelt størst. Under duet med strakt hals, løftet næb og oppustede brystfjer samt tertiærer, er ♂'s vinger halvt udbredte, ♀'s samlet".

Traner fra Gesinge på Dof-basen

Transtatistik Hornborgasjön.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar