tirsdag den 19. februar 2013

Vresen og Smørstakken

Vresen, Storebælt og Smørstakken ved Lohals

Sortgrå ryle og Stenvender, Vresen Foto og tekst ©: Lars Hansen 


Poul Erik og jeg havde en fin tur til Vresen. På hjemturen nåede vi forbi Smørstakken ved Lohals, og omsider fik jeg den i øjesyn.
Af en eller anden grund findes der ingen optegnelser fra den lille ø, og end ikke de gamle langelandske ornitologer kan sige noget om øen. Jeg har derfor aldrig helt vidst, hvorvidt det var en ”rigtig” ø, om der var fugle på den osv.

På Vresen var der 32 sortgrå og yderligere 3 blev fundet på Smørstakken. Det lykkedes at finde 3 med farvering.
Udover rylerne sås på Vresen 35 sæler, godt 100 stenvendere og en talrig sværm af bjergirisk/snespurv. Mest overraskende var en musvit i det lille hybenkrat – det er en ny art for øen!!!

Mange hilsner
Lars Hansen http://naturkonsulent.dk/

Obs fra Dof-basen:

Smørstakken, Lohals: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 400 R, Ederfugl 8000 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 400 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Stenvender 5 FU. Lars Hansen

Vresen: Skarv 900 FU, Ederfugl 2300 FU, Strandskade 45 R, Sortgrå Ryle 32 FU (heraf 3 cr + 1 metal), Almindelig Ryle 20 FU, Stenvender 110 FU, Sanglærke 165 N, Blåmejse 1 FU, Bjergirisk 110 FU, Snespurv 55 FU. Lars Hansen


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar