lørdag den 3. oktober 2015

Nyt fra vestkysten uge 40 2015 af Poul Brugs Rasmussen

Nyt fra Vestkysten!

Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen 

Vi boede i sommerhus i Havrvig, altså tæt på alle områdets kendte fuglelokaliteter, som flittigt blev besøgt. Vejret var med os og sikkert også for godt til fuglekik.

Gunnar Jørgensen var daggæst den ene dag, hvor vi mødtes ved Nordladen på Tipperne.
Fugle var der ikke mange af, som vi havde håbet, men dog så vi Engpibere overalt. Vi så også Tornirisk, Sanglærke, Vibe, Hjejle, Strandhjejle, Ryle, Stær, Hvid vipstjert, Fiskehejre, Lærkefalk, Tårnfalk, Rørhøg og Musvåge.

Engpiber, Tipperne – 30.9.15.

Alm. Ryle, Tipperne 30.9. 15
Vi så enkelte småflokke af kortnæbbet gås, bramgæssene lod stadig vente på sig.
Tipperne er et meget dejligt sted at besøge. Her er altid noget at opleve, her er fred og ro og højt til loftet.

Vibe, Tipperne 30.9.15

Sanglærke, Værnengene 30.9.15
Herfra gik turen til Skjern å enge, som er blevet et helt unikt fugle paradis. Vi så andefugle i stor og små flokke overalt. Her er det kun fantasien der sætter grænser.

Jette og Gunner ved Filsø, 30.9.15
Filsø skulle naturligvis også besøges, som jo også er blevet en fantastisk fuglelokalitet. Desværre var der ikke mange fugle at se den dag, vi var der, bortset fra enkelte grågæs og småflokke med andefugle langt ude. Vi så og hørte mange småfugle (Blåmejse, Musvit, Fuglekonge, Grønirisk, Bogfinke) i skoven ved gården.

Naturoplevelser er andet end fugle.


Vi havde hørt der skulle være Kronhjorte at beskue ved Børsmose, lidt syd for Filsø.
Den oplevelse måtte vi have med. Vi fik på forhånd udpeget et godt udkigssted, hvor der skulle være gode muligheder for at opleve hjortene på nærmeste hold.
Vi fik hjortene at se.
Kronhjortene er i brunst i denne tid. Hvor vi stod, kunne vi se mange store og små flokke med hver en han og hans mange ”koner”.


Den største flok talte en han og ca. 40 hunner, så han havde nok at se til med at holde sammen på hele flokken og samtidig  holde fremmede hjorte værk fra hunnerne.
Når brunsttiden er overstået er der ikke meget overflødigt fedt tilbage på hjortenes sideben. Der er heller ikke tid til at indtage føde i denne periode.
I området fra Nymindegab i nord til Blåvandshuk i syd lever omkring 2800 Krondyr. Efter brunsttiden bortskydes ca. 400 hjorte.

Erhardt, du havde fortalt mig, at der var fugleringmærkning ved N. Lyngvig fyr i denne tid. Det måtte også opleves.

Der var 2 personer på stedet, som levende fortalte og viste, hvordan mærkning, registrering og fangst foregår. Det var meget interessant.

Susanne Primdahl

Fuglekonge

Fuglekonge

Gransanger

Morten Jenrich Hansen, Susanne Primdahl og Keld Christensen



Desværre var der ikke mange fugle i området og i den tid, vi var på stedet, blev der kun fanget og mærket nogle få fuglekonger, en enkelt gransanger og en Ringdrossel.

De bedste hilsner Poul Brugs.

Mit råd skal være: Vil du se mange fugle i området, skal besøget først finde sted omkring den 15.10.



.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar