fredag den 23. oktober 2015

Rød glente overnatter dette efterår ved Vantinge.

Fredag den 23. oktober 2015. Røde glenter sover ved Vantinge af Tommy Dalnæs

Her til aften var vi 3 mand/kone høj på stedet og talte ca. 18-20 individer.

Rød glente © Tommy Dalnæs
De flyver ind fra forskellig kanter. Alle i dag kom fra NV og SV og NØ.
Nogle kom fra SV og "poppede" op bag løvskoven, som ligger SV for vejen Præstebro.
Nogle skiftede plads i området omkring skoven og 2 af glenterne sad i et træ mod NØ nær ved vejen og kunne iagttages fint.

Vejen, hvorfra man ser bedst, hedder Præstebro mellem hus nr. 4 og nr. 8 og ligger mellem Vantinge og Nybølle, øst, sydøst for Sallinge by - fra SØ kør evt. ad Assensvej og til højre ad Sallingevej og til højre ad Præstebro. Fra nord og vest via Vantinge og Sallinge ad de mange små veje.

Rød glente © Tommy Dalnæs
Lige før solen gik ned trak i hundredvis af forskellige måger indover skoven + vi så 3-4 musvåger og hørte 1-2 ravne galpe bag skoven. Ligeledes sås mange spurvefugle som fouragerede i hegnene tæt ved.
Rød glente © Tommy Dalnæs
Rød glente © Tommy Dalnæs

Jeg vedlægger lige 4 fotos fra turen - Det ene viser en af dem, der sad i træet tæt ved - den var i færd med at pudse og ordne fjerene.

Venlig hilsen

Tommy Dalnæs

Hjemmesider: www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk

På Facebook har Per Rasmussen lavet dette kort med teksten:

Ny overnatningsplads for Rød Glente

Sidste års tilløbsstykke med glenteovernatningen ved Lindholm, ser umiddelbart ikke ud til at kunne gentages. Der er tilsyneladende kun det lokale ynglepar ved skoven.

Til gengæld har vi nu fundet en mindre plads ved Vantinge samt en stor med mindst 17 fugle i en mindre skov sydvest for Vantinge.
Man kan bedst og mest ugeneret se fuglene ved at holde i vejsiden på Præstebro mellem nr. 4 og 8 ( se kort ). Per RasmussenSe det samme på Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zqUmmr-vFVjk.kt3iqMnZnJlQ&usp=sharing
Ingen kommentarer:

Send en kommentar