søndag den 13. september 2009

Hattebakkedag

Så oprandt den store Hattebakkedag med vind fra NV 6-8 m/s. Ikke det bedste. På Oldenbjerg 39m vest for Spodsbjerg er stedet, hvor jeg skal tilbringe 3 timer på en Hattebakke. Der er Hatbakker besat flere steder på Langeland, men helt præcist, hvor ved jeg ikke lige nu.

På Oldenbjerg dukkede der i løbet af tre timer ca 60 mennesker op. De fleste var lokale, som benyttede lejligheden til at komme til tops på Hatbakken. Oldenbjerg er den næsthøjeste Hatbakke på Langeland. Højste er Skøvlebjerg (46 m) lige før Tryggelev, når du kommer fra Humble, men den er skovbevokset. Fra Oldenbjerg er der flot udsigt over Storebælt til Lolland, Vejrø og mod nordvest til Bregninge Kirke. Læs mere om dannelse af en Hatbakke.

Smedebakken, Tranekær (Hattebakke): Hvepsevåge 2V ( 11:27) Hvepsevåge 5 S ( 11:40) Spurvehøg 2 V ( 11:06 og 13:48) Spurvehøg 6 S ( 11:29 - 11:40 - 11:45 - 11:55 - 12:45 - 13:00) Musvåge 3 SV ( 12:17) og Hvidklire 7 V ( 10:55). Claus Dalskov

Oldenbjerg (Hattebakke) vest for Løkkeby Enge (10:45-14:10): Fiskehejre 1 V, Hvepsevåge 3 T, Spurvehøg 6 T, Musvåge 3, Fiskeørn 1 T (fløj Mod Tullebølle), Landsvale 40 T, Bysvale 6 T, Hvid Vipstjert 2 T. (ca. 60 besøgende)

Dolebjerg (Hattebakke), Vesteregn:: Havørn 1 3K (ind fra Ø og retur Ø), Vintervåge 1 VSV, Musvåge 14 S +6 V, Hvepsvåge 3 S + 5V, Spurvehøg 18 S, Blå Kærhøg 1 S, Rørhøg 3 S, Rød Glente 1 1K S, Dværgfalk 2 S, Tårnfalk 10 S, Alm.Kjove 2 V (mørk.), Storspove 6 V, Hjejle 35 V, Svaleklire 1 V, Ravn 2 S, Landsv 30+S. Nis Rattenborg. Nis Rattenborg

Andemose (Hattebakke) (08:30-16:00): Lom sp. 1 S, Hvepsevåge 7 TI, Havørn 1 TI, Rørhøg 3 TI, Spurvehøg 23 TI, Musvåge 46 TI, 10:26, 15:50, 15:55 Fiskeørn 3 TI, Tårnfalk 5 TI. (DN, Langeland, arrangement "Åben Udsigt". Andemose Bakke, 200 m fra Storebælt-kysten. Obs. af indtræk fra Stignæs. Hvis ikke andet angivet, så TI derefter SV-V). Jan Holm Jensen

Lindelse Nor, (Hattebakke) (DN Langeland arrangement "Åben Udsigt". Store Vejlebjerg alle obs denne dag er set fra Store Vejlebjerg): Knopsvane 164 R, Rørhøg 1 S, Tårnfalk 3 , Blishøne 250 R, Almindelig Ryle 46 V, Storspove 2 V, Rødben 14 V. Ella Mikkelsen

Keldsnor (Hattebakke): Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 270 R, Silkehejre 1 R, Fiskehejre 46 R, Grågås 1010 R, Gravand 1 R, Krikand 35 R, Gråand 15 R, Spidsand 2 SV, Skeand 27 R, Taffeland 6 R, Troldand 35 R, Hvinand 8 R, Rød Glente 2 1K NV, Rørhøg 5 , Blå Kærhøg 2, Spurvehøg 25, Musvåge 7 V, Tårnfalk 8, Dværgfalk 3, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 180 R, Vibe 120 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 119, Storspove 1 R, Sortklire 26, Rødben 1 R, Hvidklire 3, Stenvender 3 V, Hættemåge 20 R, Svartbag 32 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 1 R, Huldue 7 TF, Digesvale 18 SV, Landsvale 230 V, Bysvale 8 SV, Skovpiber 2 V, Gul Vipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 8 SV, Grønsisken 1 V. Ole Goldschmidt

Ærø (11:00-14:00): Rovfugle 70 T. Morten Müller

Peter Oldenbjerg fra DN fortalte om bakkens historie. På bakken havde tyskerne en meldepost som de forlod i 45 og senere er huset og luftmeldeposten på bakken fjernet.