lørdag den 25. september 2021

Fugle på Taasinge i uge 38. 20. sep.-26.sep 2021.

Fotos taget på øen i løbet af ugen.

Vejlen Tåsinge:

Sortklire og Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Brushane og Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Pibeand Foto: Henning Steen Hansen 

..

Rødben Lunkebugten Foto: Lars Kirk

Stær, Søby Tåsinge Foto: Lars Kirk

Stær, Søby Tåsinge Foto: Lars Kirk

Hjejle Søby Monnet Foto: Lars Kirk

Hjejle Søby Monnet Foto: Lars Kirk

fortsat onsdag

Vornæs Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Hjejle, Søby Tåsinge Foto: Poul Brugs RasmussenOm torsdagen

Tårnfalk Vemmenæs Foto: Lars Kirk

Fredagen

Havørn Søen ved Valdemars Slot Foto: Poul Brugs Rasmussen


Tak til fotograferne for fotos.

.

.lørdag den 4. september 2021

Ny E-bog om danske Sommerfuglelarver af Kjeld Brem Sørensen

 Kjeld Brem Sørensen skriver:

"Larvefotografering

Bogen kan downloades frit - men er stor (600 Mb) og det tager sikkert 5 min. at downloade den

BEMÆRK: Der er Copyright på ALT i bogen, så INTET må benyttes, hverken helsider eller mindre dele, f.eks. i opslag på nettet, i tryk osv osv. Det er af hensyn til de mange fotografer, som har supportet projektet 

Download sker på eget ansvar!

Det gælder både skade af udstyr, virus og lign."


E-bogen kan hentes hvis du har en google-konto på:

 600 skønne danske Sommerfuglelarver. Kjeld Brem Sørensen

.

torsdag den 2. september 2021

Fugle og fugleture i weekenden den 4. - 5. september 2021.

Nu er der en flot weeekend foran os og med den flotte vejrudsigt også gode muligheder for at få en god fugleoplevelse.

Sikkert også i denne weeekend er der flere tusind stære, som går til ro ved Vejlen på Taasinge.

Poul Vestergaard Rasmussen har oplevet stærene som samles i denne uge og går til ro ved solnedgang, som det ses på billederne herunder.

Stære ved Vejlen på  Taasinge.

Stær. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stær. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Som det kan ses på Pouls foto er der flotte formationer i den nedgående sols stråler.

I morgen lørdag er der god hjælp ved Bøjden Nor:

Tager du til Bøjden Nor kan du opleve fugle på rast og lære noget om ænderne.

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper står klar med teleskoper ved Bøjden Nor lørdag 4. september 2021 mellem kl. 10:00 - ca. 13:00, så du kan se fuglene på nært hold. 

Der er flokke af viber og hjejler i noret og vadefuglene fouragerer inden den lange rejse mod syd. 

Gode chancer for at se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand.

I overmorgen søndag er hjælpen til rovfugle ved Gulstav på Sydlangeland

På søndag er det værd at besøge Sydlangeland, hvor Fugleværnsfonden lokale arbejdsgruppe står klar i fugletårnet ved Gulstav Mose med kikkerter og teleskoper samt hjælp til artsbestemmelse af de mange fugle, man i denne tid kan opleve trække sydover mod varmere himmelstrøg. Rovfugletrækket er gået i gang, og især hvepsevågerne er aktive i denne periode, så mon ikke vi ser denne smukke rovfugl lægge vejen forbi fugletårnet søndag 5. september 2021 kl. 10:00 - ca. 15:00. 

Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle. Fiskeørnen kan ofte opleves styrtdykke efter fisk fra stor højde og ”det lille piskeris” – dværgfalken, ses ofte i lav højde over engene. Mon ikke Rovterner og Sølvhejrerne er på plads.

Hvis du får tid så kan et besøg ved Kelds Nor anbefales. Her der mange vadere.

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryle Foto © Erik Thomsen

Islandske ryler Foto © Erik Thomsen

Ved Nørreballe Nor fik Poul Vestergaard Rasmussen en god oplevelse i torsdags. Gammel havørn med bytte.

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Tak til fotograferne.

God weekend

.