mandag den 29. juli 2019

Fotos fra weekenden mellem uge 30. og 31.

Det flotte og meget varme sommervejr har gjort at mange har været i naturen og nydt vejret.

I får lige et udpluk af tilsendte fotos fra weekenden.

Leif Kristensen var på besøg ved Bøjden og mødte en flok agerhøns:

Agerhøns Foto © Leif J Kristensen

Agerhøns Foto © Leif J Kristensen

Poul Vestergaard Rasmussen var på Fyns hoved i starten af weekenden:

Tornsanger, Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Gulspurv Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Splitterne Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Splitterne Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Tidselsommerfugl Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Køllesværmer Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Almindelig blåfugl i parring Fyns Hoved Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Ved Hesselagergaard fik Poul "Brugs" Rasmussen en sjælden god oplevelse med ung Duehøg, Hvepsevåge og Gråkrage:

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Hvepsevåge og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen

Gråkrage og Duehøg Foto © Poul Brugs Rasmussen
Poul Vestergaard Rasmussen var hjemme igen på Taasinge og fangede en fouragerende Rovterne ved Vejlen på Taasinge:


Søndag eftermiddag var Poul "Brugs" Rasmussen igen tilbage ved Hesselagergaard:

Sanglærke Foto © Poul Brugs Rasmussen


Tak for tilsendte fotos

.

fredag den 26. juli 2019

Rødrygget Tornskade Langeland 2019. Ole Goldschmidt

Rødrygget Tornskade er jo bare en fed fugl.

Rødrygget tornskade, han Foto © Finn Skov
Ankommer sent på foråret og hannen indtager fluks sit territorie skuende fra toppen af en tjørn eller udgået gren i en hyldebusk.
Predator ud over det sædvanlige, når den kaster sig ud fra sin udsigtspost, eller kryber rundt i bundvegetationen, på jagt efter store insekter.
Placerer reden dybt inde i en tæt tjørn, et sted hvor den nærmest er umulig at se for os dødelige.

Rødrygget tornskade 1K + Hun Foto © Finn Skov
Well……gennem de seneste år synes jeg der har været en tendens til et stigende antal Tornskader på Sydlangeland……eller også er det blot mig der har fået øjnene op for denne fantastiske fugl.
Anyway var sigtet i år, at gå mere målrettet til værks efter territorierne, for at se efter om fornemmelsen stemte overens med virkeligheden.

Det startede skidt her i foråret 2019, og lignede mest af alt fiasko fra en begyndelse med kun enkelte maj-iagttagelser.
Men så gik der ligesom hul på bylden i månedsskiftet maj-juni, og en egentlig kortlægning af territorierne kunne tage sin begyndelse.

Rødrygget tornskad, unge tigger mad Foto © Finn Skov


Og det er blevet til mange – rigtig mange – og overraskende mange med foreløbig 30 registrerede ynglepar, hvor fordelingen kan ses vedhæftede kort


Rødrygget tornskade med Løvgræshoppe Foto © Finn Skov
Tænker ikke kun det er mig der har set Rødrygget Tornskade på Langeland i år, og håber derfor denne lille notits kan inspirere Jer andre rundt omkring på Langeland til at finde øens øvrige Tornskader.

Ved det er sent på sæsonen nu. Men også det tidspunkt på året hvor ungfuglene bliver synlige på ynglepladsen, hvorfor det stadig er muligt at støve de resterende ynglepar op.

Læg derfor gerne en besked i min mailbox olegoldschmidt@yahoo.dk , hvis I finder ynglepar ud over de angivne.
God fornøjelse.

Ole Goldschmidt
Feltornitolog

----------------------------------------------------

Tilføjelse:

Rødrygget tornskade på DOF-Basen 2019


Kortet den 31. juli 2019:

Kort DOF-BASEN
.

onsdag den 24. juli 2019

To unge grønspætter ved Tange å. Poul "Brugs" Rasmussen

Grønspætte har haft ynglesucces i nærheden af Tange å ved Lundeborg. Poul "Brugs" Rasmussen har fotograferet to unger fra i år ved åen.

Grønspætte 1K Tange å den 24. juli 2019. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Grønspætte 1K Tange å den 24. juli 2019. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Grønspætte 1K Tange å den 24. juli 2019. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Grønspætte 1K Tange å den 24. juli 2019. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Grønspætte 1K Tange å den 24. juli 2019. Foto: Poul Brugs Rasmussen


.


Forfølgelse af rovfugle i Tyskland - tysk brochure fra NABU

Ole Friis Larsen har delt et link med gruppen DOF Projekt Ørn.

Kære venner, vi skal blive ved med at holde godt øje med vores Havørne. Hos vores kolleger i Tyskland er ulovlig jagt på rovfugle så stort et problem, at DOF's søsterorganisation NABU sammen med to andre organisationer har udgivet en pjece, der også kan læses som en rapport om den illegale forfølgelse af totalfredede rovfugle. Her kan man også læse, at Schleswig-Holstein lige syd for os er et af de områder i Tyskland, der er hårdest ramt af illegale drab på Havørne, så det foregår ikke særlig langt væk.


Rapporten er på tysk og kan downloades som pdf-fil.

Ifølge pjecen er kriminaliteten mod rovfugle i Tyskland endda stigende. Mellem 2004 og 2014 er der registreret 680 sager om drab på mindst 1.130 rovfugle og ugler - og det er selvfølgelig kun toppen af det berømte isbjerg. Rovfuglene bliver dræbt med gift, fanget i fælder og skudt. De 680 sager omfatter især drab på 559 Musvåger, 126 Duehøge og 103 Røde Glenter, men bemærkelsesværdigt for os er også 32 drab på Havørne.

De fleste sager om illegale drab på rovfugle er registreret i landbrugsprægede områder, hvor der bliver sat fasaner og ænder ud til jagt, og hvor der er dueholdere.

Flere grupper af frivillige arbejder på at få fund af dræbte rovfugle og rovfugle i fælder opklaret. I de 10 år fra 2004 til 2014 er det lykkedes at få 40 personer anholdt af politiet og idømt bødestraffe.

Her er et link til rapporten/pjecen:

Illegale Greifvogelverfolgung. NABU.DE
.

tirsdag den 23. juli 2019

Nordisk lappedykker på sommerferie ved Strynø. Foto Leif Sørensen

Siden den 3. juli 2019, hvor Steen Winkel opdagede den nordiske lappedykker ved Strynø havn, har fuglen opholdt sig i nærheden af Strynø havn.

I dag har Leif Sørensen været forbi og taget disse flotte fotos af den oversomrende fugl:

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen
Leif Sørensen har også lagt et foto af fuglen på Dof-basen.

Nordisk lappedykker, Strynø den 23. juli 2019. Foto© Leif Sørensen
Leifs foto viser tydeligt at fuglen mangler en del fjer i venstre vinge og den ikke er i stand til at flyve fra Strynø foreløbig.

Tak Leif Sørensen for fotos.

Torsdag den 25. juli 2019.

Leif Sørensen har sendt nye fotos af den Nordiske lappedykker, som viser at fuglen ikke mangler fjer i vingen. Ovenstående foto fra DOF-basen, som tyder på manglende fjer viserr hvor let lyset kan snyde!

Nordisk lappedykker, Strynø. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø. Foto© Leif Sørensen

Nordisk lappedykker, Strynø. Foto© Leif Sørensen


.

.

søndag den 21. juli 2019

17 år gammel Splitterne ved Lundeborg.

Hej Erhardt!

En af min venner fandt en død Splitterne, som var ringmærket, på stranden syd for Lundeborg.
Jeg foreslog at han skulle aflæse ringen og kontakte Peter Pelle oppe i Oure.

Splitterne Foto: Poul Brugs Rasmussen
Her forligger svaret vedr. ringen og fuglen som altså er 17 år gammel:

Fuglen er ringmærket 2002-06-01 på Skalø ved Otterup, som unge.
Den er mærket af Lars Hansen, der var min fantastiske læremester til hans alt for tidlige død.
Det er hans arv og firma jeg nu viderefører, så det var en skøn og betydningsfuld genmelding!!!
Tusind tak for det og hold endelig øje med sjove fugle og deres ringe!
Jeg kommer forbi efter ringen!
Mange venlige hilsner
Pelle 👍🤗🥰


Splitterne Foto: Poul Brugs Rasmussen


Mvh
Poul Brugs

.

fredag den 19. juli 2019

Det myldrer med ynglefugle lige nu og de skal fodres.

Snatur modtager mange fotos af forældrefugle som fodrer afkommet.

Ved Vejlen, Taasinge har Poul Vestergaard Rasmussen fotograferet disse:

Landsvaler, Vejlen Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Landsvaler, Vejlen Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Rørsanger, Vejlen Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Rørsanger, Vejlen Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Rørsanger, Vejlen Taasinge. Foto Poul Vestergaard Rasmussen
Ved Tange å er det Tornsanger, som kommer med føde til ungerne fotograferet af Poul "Brugs" Rasmussen:

Tornsanger, Tange å. Foto Poul "Brugs" Rasmussen

På Siø forsvarer klyderne ungerne mod indtrængende rovfugle. Havørnen bliver jagtet af Klyden, som Leif Kristensens fotograferede i går ved "Fugleøen"

Klyde jagter havørn, Siø Foto: Leif Kristensen
De voksne fugle skal også selv have føde. Hun havørnen med nyfanget Hvinand på stenrevlen i Brændegaard sø i går fotograferet af Erik Thomsen:

Havørn hun med Hvinand, Brændegaard sø Foto Erik Thomsen

Husk at se fotos i stor størrelse.

Tak til fotograferne.

Vh Erhardt Ecklon, Snatur


.