torsdag den 30. august 2012

Iholm, Svendborgsund

Iholm torsdag d. 30 august


Aftentur til Iholm på en flot aften. Næsten ingen vind og solen på vej ned. Solen går ned kl 20:11 på denne årstid. På det vestlige rev overnatter viber, skarver, svartbage, stormmåger og hættemåger. Her kan de være i fred for rovdyr.
Ligesom jeg var der andre der udnyttede denne flotte aften til en tur til Iholm og på en mere naturvenlig måde.

 Skonnert på vej vestud med viber i forgrunden.


Svartbag, Sølvmåger og Hættemåger overnatter også på revet.

Skatten på Iholm

onsdag den 29. august 2012

Skarø onsdag i slutningen af august

Vadefugletur til Skarø Rev


Tårnfalk ved Roklubbens hus


Valgte i dag endnu en vadefugletur til Skarø i motorjollen. Efter ca 15 minutters sejlads kunne pladsen ved Roklubbens hus indtages og revets fugle kunne betragtes.Områdets fugle - arter og antal var ikke meget forandret i forhold til turene i midten af august.
Se hvilke fugle der blev set...
De lokale Tårnfalke og Rørhøge fouragerede i området


Her er det den gamle hun ,som flyver på tværs af strandsøen.


 

Dobbeltbekkasin sammen med en sovende Almindelig ryle.Hjejlerne var i luften to gange, fordi sejlere fra havnen gik på diget. Det giver god lejlighed til at bedømme, hvor mange der kunne være i flokken. I dag skønnet til 800, men læseren velkommen til at tælle ;-)

søndag den 26. august 2012

Dovns Klint Søndag d. 26. august


Lørdagens pæne tal på trækkende Hvepsevåge trak også i mig og da Tove skulle forberede næste uges arbejde var der fri lejde til en tur til Dovns Klint, Sydlangeland. Med lidt forsinkelse ankom jeg ved halv ni-tiden og de første Hvepsevåger var på det tidspunkt på vej ud af de ca 40 - 50 kilometers hav til Tyskland
Hvepsevåge HUN - brunt hoved med gult øje.Dovns Klint var allerede okkuperet af fuglekiggere. Vinden jævn til frisk fra syd drejende til sydvest.
Ukendt, Frank, Hans Ole, Ella og Jørgen.Medens det østlige Jylland druknede i regn kunne vi se Hvepsevågerne følge fronten som lå SV-NØ vest for Langeland på vej mod syd. Klinten havde solskin og Hvepsevågerne kom i et pænt antal.
Hvepsevåge HAN - gråligt hoved med gult øje

På dette tidspunkt af august er de fleste Hvepsevåger voksne fugle!
Efter lidt tøven trækker Hvepsevågerne ud over havet mod Tyskland

Dagens fugletræk kan ses på Dof-basen
X99 på vej mod Ø ved Dovns klint


lørdag den 25. august 2012

Monnet, Taasinge lørdag d. 25. august


Monnet har efterhånden været åbent siden 15. juli, men jeg havde endnu ikke besøgt strandengen siden foråret. Vejret i dag var ikke til en tur til Dovns Klint, derfor kunne en tur til Monnet nok gøre det.

Lige da vi stod ud af bilen hang der en tung luft af gødning i luften. Vejret var fugtigt og diset.
Lige efter at vi havde passeret ledet til Monnet var der uro blandt grågæssene ikke på grund af os, men fordi der var en Havørn på vej ud på "det høje Monnet". Da den landede kunne nummer to Havørn  også ses. De to Havørne er nok det par, som vi først troede ville yngle ved Lunkebugten, men senere byggede rede ved Hvidkilde sø dog uden at yngle i år.
De to gamle havørn over "høje Monnet".
Da Tove ville gå en tur til Vårø Knude blev de to ørne urolige og fløj ud på Langodde og den ene senere ind til Vårø Haver.
Havørnen foran den østlige vindmølle ved Vårø. Jeg var lidt nervøs for hvad vingerne kunne gøre, hvis den kom for tæt! 
På turen tilbage til bilen så jeg en af ørnene flyve mod øst i retning af Stjovl Haver.
Meget af det "høje Monnet" er igen groet godt til med roser, så der skal nok "graves dybere", hvis det skal fjernes helt i en længere årrække.
Bemærk hvor meget opvækst der er kommet igen


Botanikken på denne årstid stor i fuldt flor. Tuerne er fyldt med Lav tidsel, afblomstret Hjertegræs og Kamgræs. Er man på Monnet for at lede efter Hindebæger eller Engelskgræs så er det forlængst afblomstret.
Lige nu er blomstrer Soløjealant (i midten, gul) og Djævelsbid (til venstre, violet).

Mellem roserne og tuerne sidder der flere Engpiber.
Engpiber på en tue.På denne tid af året er der desuden en del fugle som trækker gennem området og raster midlertidig på Monnet. I dag var der Bynkefugl og Stenpikker.
BynkefuglMonnet er afgræsset af kreaturer og tre heste.
En af Monnets "arbejdere"
Ved sydkysten af Monnet er der pæne flokke af vadere. I dag hovedsagelig Islandske ryler.

Islandske ryler fouragerer på sydkysten.

Strandkrageklo. De smukke blomster lyse op og krageklo udsender en krydret duft
Nyserøllike eller Hvid rejnfan. Frisk eller tørret skulle planten forårsage nysen. "Stikkes et frisk afplukket blad i næseborene, begynder næsen at bløde!"


Strandkrageklo, Strandmalurt m.m.

Strandasters med Strandvejbred i baggrunden
Tove på returen fra Vårø Knude
Stæreflokkene har indfundet sig på Monnet

onsdag den 15. august 2012

Romsø august 2012

Romsø d. 13. august 2012.Romsø med vandhuller, der blev tjekket mandag d. 13. august 2012.

Vandhul nummer 1. Tørlagt her i starten af august.Vandhul nummer 3. Ingen padder fangetVandhul nummer 4. Dækket af andemad. Lille vandsalamander
Vandhul nummer 4.
Vandhul nummer 5. Tilgroet med Hornblad. Lille vandsalamander og grøn frø + haletudse af grøn frø


Vandhul nummer 6. Tilgroet og næsten ingen vand


Vandhul nummer 6. Tilgroet og næsten ingen vand
Vandhul nummer 8. Stor vandsalamander AD plus 2 larver, Lille vandsalamander 6 AD + larver og Grøn frø AD


Vandhul nummer 8. Grøn frø og Lille salamander


Vandhul nummer 9. Grøn frø og Lille vandsalamander


Vandhul nummer 10. Ingen padder set.