torsdag den 12. marts 2015

Mød Kjeld Hansen torsdag den 12. marts 2015 kl. 19:30 Egense Forsamlingshus

EgenseEgense Rantzausminde Foredragsforening får torsdag aften klokken 19.30 besøg af journalist og forfatter Kjeld Hansen.

Han vil i Egense Forsamlingshus fortælle om, det han kalder kampen om den danske natur, og hvordan det er gået med den de seneste 250 år.
Det gør han blandt andet på grund af sin bog ”Det tabte land”.
Det er gratis for medlemmer. 50 kroner for ikke-medlemmer..

mandag den 9. marts 2015

Sønderjylland i uge 10, 2015 af Poul Brugs Rasmussen

Jeg sender dig lige en ekstra hilsen fra det Sønderjyske.

Vi havde som så ofte før, domicil på Ballum slusekro, hvor vi føler os hjemme her ude midt i marsken og Guds frie natur. Det ender med at fruen vil med en anden gang, da kroens værelser er blevet renoveret -  alle har nu eget bad og toilet – og det er da bare dejligt. Selv amatørornitologer skal have et bad engang imellem.
Vi besøgte flere kendte fuglelokaliteter i de 3 dage vi var i området. Dog var det valgte tidspunkt nok ikke optimalt med hensyn til at obs. især vadefugle. Mange arter var endnu ikke på plads i området. Der er stadig mange 1000 Bramgæs, der raster og FU i marsken,. Jeg føler dog, at der er lige knapt så mange som for få år tilbage, eller også er de spredt over et større område. De mange Bramgæs, som opleves her i øjeblikket (Tåsinge – Siø) ses selvfølgelig ikke i marskområdet.

Her får du lige hvad vi så på vores vej:Ballum sluse: Vibe 250 OF, alm. Ryle200 FU, Hjejle 100 FU, Bramgæs 100 FU + 2000 OF, Gravand 200 FU, Kærhøg 2 FU, Stær 100 FU, Sanglærke 8 FU SY, Musvåge 4 R FU, Ræv 1 FU.


Ved Højer sluse så vi mange Bramgæs, 30 Storspover og nok omkring 100 Hjejler, 75 Viber OF, Rådyr 5 FU.

Traner 
Toftelund Trane 6 OF,

Sølsted mose: Var desværre umulig at besøg, da man her var i gang med et større naturgenopretnings projekt. Der var mange gravemaskiner mm. overalt på veje og i mosen.

Kongens mose: et stort spændene moseområde, hvor vi bl.a. hørte Traner trompetere og hvor vi så 4 Traner FU, en enkelt Stor tornskade blev også set.


Draved skov er jo helt speciel og enestående. At spætter, mejser og andre huleboere holder til her er forståelig, bedre livsbetingelser finder de næppe andre steder. Vi snakkede med flere fuglekikkere i området, men ingen have set nogen spætter den dag vi var der. En enkelt Stor flagspætte så vi dog, og så hørte vi en Misteldrossel (var der en ornitolog som sagde det var), altså den fugle vi hørte. Sangen kunne godt minde om Sangdrossel, de er vel også nært beslægtede.


Margrethe og Ny Frederikskog er altid spænde områder at besøg, og her er altid mange fugle at beskue.
Vi så bl.a. mange 1000 Bramgæs, 50 Blisgæs, 100 Grågæs, 100 Gravænder,  Vibe 100 OF, Stær 50 OF, Bjerglærke 11 FU, Gråand  20 FU. Alm. ryle + Hjejler R OF 5000 + ( en kæmpe flok).Marsken og områderne deromkring er altid et besøg værd, og vi vender helt sikkert tilbage en anden god gang.
De venligste hilsen
Poul Brugs i Lundeborgmandag den 2. marts 2015

Stor skrigeørnhistorie fra den 22. - 23. marts 1978

I anledningen af denne snak om Stengade Sø og fordums tider, følger så her billeder og beretningen fra dengang vi fandt den måske første Store Skrigeørn på Langeland (?) i marts 1978... Kraghetæerne er Ib Kragh Petersens ;-)

Ib Petersens notater


Jan Stener Jørgensen Ja, utrolig flot og stolt fugl - den stakkel...De initiale billeder, hvor jeg står med den, lige efter at vi havde indfanget den er taget bare et par hundrede meter fra dit hus Jane Ditzel. Lige over landevejen ved sporet ned af markskråningerne til den vestlige rørskov/vandflade ende af søen (hvor vi iøvrigt samme år senere så pungemejsen og fandt en "halv" rede hængende i et birketræ ...

Jan Stener Jørgensen med Stor skrigeørn


Stor skrigeørn
Med til historien hører følgende:

Ørnen – som gik under tilnavnet ”Chomsky” (en stor amerikansk linguist) - blev, efter den desværre døde, under stort hemmelighedskræmmeri ( ”man” sagde dengang, at den udgjorde en endog overordentlig stor værdi på det illegale samlermarked for udstoppede fugle ! ) transporteret til Landbohøjskolen, hvor den blev obduceret. Det viste sig at den havde en meget svær infektion i, så vidt jeg husker, mave-tarm kanalen.
Havde jeg bare dengang vidst, hvad jeg ved i dag, havde vi som standard givet den et ordentligt skud bredspektret antibiotika. Om den havde overlevet af den grund, kan selvfølgeligt ingen vide – men det havde nu været pragtfuldt at se den skrue op over Stengade Sø igen.
Århus Naturhistoriske museum, meldte sig straks interesserede på banen, og de fik den til deres samling – hvor de netop lige manglede Stor Skrigeørn -  og her kan den så den dag i dag stadig beskues

Mvh Jan Stener Jørgensen