onsdag den 30. januar 2019

Nordlangeland med udsyn til Fyn. Poul Brugs Rasmussen

Godt vejr og Stenvendere plus Sortgrå ryle lokkede Poul Brugs Rasmussen til Hou Nordstrand.

Ederfugl Foto: Poul Brugs Rasmussen

Strandskade Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stenvender, Strandskade, Sølvmåge Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stenvender Foto: Poul Brugs Rasmussen

Knopsvane Foto: Poul Brugs Rasmussen

Foto: Poul Brugs Rasmussen

Jeg vedhæfter et billede af "Smørstakken" (Stokkebæk hus i bagrunden) hvor der R mange forskellige fugle. Smørstakken var meget klar i dag - og så kunne jeg se hjem.

Foto: Poul Brugs Rasmussen


Poul Brugs Rasmussen

.
tirsdag den 29. januar 2019

Knudshoved Færgehavn Sortgrå ryle. Bent Staugaard

Hej Erhardt

Hermed lidt billeder af Sortgrå Ryle fra molen ved Knudshoved Færgehavn i dag d. 29. jan.

Der var 18 stk. i alt. To af dem var ringmærket.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Den ene havde metalring (8885284 kunne ses) + gul ring over hæl på højre ben og rød/hvid ring (AHL) på venstre ben.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Den anden havde metalring (8885175 kunne ses) + gul ring over hæl på højre ben. Ingenting på venstre ben.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen


Hilsen Bent

http://www.midtfyns-naturfoto.dk/

.

mandag den 28. januar 2019

Vandstær Silke å. Foto: Finn Skov

Siden den 7. november 2018 har vandstæren været retur ved Silke å. Den har været trofast ved åen i mange år. Den er første gang blevet indtastet i DOF-basen den 2. december 1990. Lokaliteten har sikkert været i brug af vandstæren før denne dato. En opfordring til at tjekke gamle notesbøger og taste obs af vandstær ind i basen!

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
 "Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Den dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening."  Kilde DOF

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
"Biologi: Det anslåes at der yngler under 10 par her i landet. Hovedparten af de fugle vi ser her er træk- og strejffugle som ankommer i oktober/november og returnerer til ynglepladserne i Skandinavien i løbet af marts/april. Vandstæren bygger sin store, kugleformede rede tæt ved et vandløb. Reden er bygget af mos, og placeres ofte i et hulrum imellem sten eller træværk i broer. Vandstærene er monogame og hannen forsvarer yngleterritoriet. I april lægges der 4-6 æg, som udruges af hunnen på 16-17 dage. Begge forældre mader ungerne, som forlader reden efter 20-24 dage. Uden for yngletiden forsvarer individerne aggresivt deres territorium mod indtrængende artsfæller. Som noget enestående blandt spurvefugle dykker den efter sin føde. Hovedføden er vårfluelarver, der sluges hele efter at deres hus er fjernet. Desuden spiser de snegle, orm, tanglopper, småfisk og andre smådyr der lever i vandet.

Levested: Ses ofte på bredden af vandløb, på en sten eller gren i vuggende bevægelser før den foretager sine hurtige dyk til bunden for at finde forskellige smådyr. Byttedyrene kræver klare vandløb, så vandstærens tilstedeværelse og antal er en god indikator for vandløbets forureningstilstand." Kilde FugleogNatur

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
Vandstær på Fyn tastet ind i DOF-basen 2018 -2019

Vandstær Fyn 2018 - 2019. 
Vandstær på DOF-basen indtil 2018.

Vandstær i DOF-basen indtil 2018.

.søndag den 27. januar 2019

Allike med melanindefekt fra Christianminde, Svendborg.

Finn Skov har den 26. januar 2019 fotograferet en allike med melanin-defekt i fjerdragten, som kaldes brownisme.

Læs mere om brownisme i et indlæg på Netfugl...

Allike Christiansminde, Svendborg den 26. januar 2019. Foto © Finn Skov

Allike Christiansminde, Svendborg den 26. januar 2019. Foto © Finn Skov

Allike Christiansminde, Svendborg den 26. januar 2019. Foto © Finn Skov
Se også en anden allike fra Svendborg med brown på side 24 i "Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2017".


mandag den 21. januar 2019

Nord- og Midtlangeland januar 2019. Finn Skov

Finn og Susanne Skov har været på turen rundt på den nordlige del af Langeland.

Fugle fra Hou Nordstrand.

Ederfugl Foto © Finn Skov

Stenvender Foto © Finn Skov

Stenvender to og Sortgrå ryle  Foto © Finn Skov

Stenvender Foto © Finn Skov

Stenvender Foto © Finn Skov

Spodsbjerg Havn

Husrødstjert Foto © Finn Skov

Bjergpiber Foto © Finn Skov

Bjergpiber Foto © Finn Skov

Bjergpiber Foto © Finn Skov
Susanne og Finns obs fra Langeland i dag på Dof-basen


.

onsdag den 16. januar 2019

Helnæs Made melder Mosehornugle. Fotos Leif Kristensen

Ikke siden foråret 2018 er der set Mosehornugler på Helnæs Made. I december var de tilbage i området, hvor Leif Kristensen så en enkelt Mosehornugle den 6. december.
I 2019 er der indtil nu set to Mosehornugle på Helnæs Made.

Mosehornugle Helnæs Made onsdag den 16. januar 2019.  Foto © Leif J Kristensen

Mosehornugle Helnæs Made onsdag den 16. januar 2019.  Foto © Leif J Kristensen
Indtil videre 2 fugle set, men i andre år kan antallet vokse op til 10 eller flere.

Mosehornugler i perioden 2000 - 2019 på Helnæs Made.

En ung havørn var på jagt på maden.

Havørn, Helnæs Made onsdag den 16. januar 2019. Foto © Leif J Kristensen

Havørn, Helnæs Made onsdag den 16. januar 2019. Foto © Leif J KristensenFotos Leif J Kristensen

Husk at se fotos i stor størrelse


.fredag den 11. januar 2019

Sølvhejren holder stand ved søerne på Sydfyn. Fotos: Finn Skov og Erik Thomsen

Vi skal ikke mange år tilbage før Sølvhejren var en fugl, som man "kørte på"; men nu er den næsten lige så almindelig som Fiskehejre!

(Læs om Sølvhejren på DOF FYN...)

Den milde vinter afskrækker ikke Sølvhejren og den samles i flokke og bliver i området.
I dag (igen, igen... ) var der samling på flokken ved Brændegaard sø.

Sølvhejre og Fiskehejre Brændegaard sø Foto © Erik Thomsen

Sølvhejre og Fiskehejre Brændegaard sø Foto©  Erik Thomsen
Tak til Erik Thomsen og Finn Skov for fotos af "den usædvanlige fugleflok" fra Brændegaard sø.

Sølvhejre Brændegaard sø Foto© Finn Skov

Sølvhejre Brændegaard sø Foto© Finn Skov

Sølvhejre Brændegaard sø Foto© Finn Skov

Sølvhejre Brændegaard sø Foto© Finn Skov
Er man ikke til Sølvhejrer så er vandstæren på sin faste plads ved Silke å ikke langt fra Brændegaard sø.

Vandstær Silke å Foto © Finn Skov

Vandstær Silke å Foto © Finn Skov

Vandstær Silke å Foto © Finn Skov
I nabolaget ved Nakkebølle Inddæmning en anden vinterfugl: Lille skallesluger.

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov
plus en undsluppen fangenskabsfugl: Moskusand

Moskusand Foto © Finn Skov

Dof: Sølvhejren.