onsdag den 28. oktober 2015

Nakkebølle Inddæmning tirsdag den 27. oktober 2015. Susanne og Finn Skov

Susanne og Finn Skov besøgte Nakkebølle Inddæmning tirsdag den 27. oktober og har sendt billeder af deres oplevelser og I skal ikke snydes for de flotte fotos.

Susanne Skov skriver:

I dag var vi ved Nakkebølle inddæmningen. Her fangede fotografen disse 6 sølvhejre, som senere slog sig ned ved kanten af “søen” 

Sølvhejrer © Finn Skov

Sølvhejrer © Finn Skov
Sørme om ikke havørnen næsten samtidigt kom bragende forbi i lav højde.

Vandrefalk © Finn Skov
Dertil var vi så meget heldige, at vandrefalken fløj rundt i området, og satte sig parat til fotografering :-)

Vandrefalk © Finn Skov

Venlig hilsen fra Susanne.¨

Mandag og tirsdag d. 26. og 27. Rød glente soveplads SV for Vantinge.

Bent Staugaard og Gunnar Jørgensen har besøgt Rød glente sovepladsen ved Vantinge.

Bent har sendt fotos fra de røde glenters indflyvning til sovepladsen fra mandag, hvor henholdsvis 11 og 13 glenter kom ind til overnating.

Rød glente Foto © Bent Staugaard 

Rød glente Foto © Bent Staugaard 

Rød glente Foto © Bent Staugaard Røde glenter i Dof-basen fra skoven sv fot Vantinge

Besøg også Bents side: Midtfyns Naturfoto¨

søndag den 25. oktober 2015

Lørdag den 24. oktober 2015 - skov SV for Vantinge

Erik Thomsen har besøgt dette efterårs overnatningsplads for røde glenter og har sendt tre fotos fra lørdag den 24. oktober.

Erik skriver:

"Rød glente fra Vantinge lørdag sidst på dagen fra kl. 16.30 til 17.30  største antal i luften på en gang var 18 fugle, så antallet er sikkert større.
Venlig hilsen 
ET"

Rød glente © Erik Thomsen


Rød glente © Erik Thomsen


Rød glente © Erik Thomsenfredag den 23. oktober 2015

Rød glente overnatter dette efterår ved Vantinge.

Fredag den 23. oktober 2015. Røde glenter sover ved Vantinge af Tommy Dalnæs

Her til aften var vi 3 mand/kone høj på stedet og talte ca. 18-20 individer.

Rød glente © Tommy Dalnæs
De flyver ind fra forskellig kanter. Alle i dag kom fra NV og SV og NØ.
Nogle kom fra SV og "poppede" op bag løvskoven, som ligger SV for vejen Præstebro.
Nogle skiftede plads i området omkring skoven og 2 af glenterne sad i et træ mod NØ nær ved vejen og kunne iagttages fint.

Vejen, hvorfra man ser bedst, hedder Præstebro mellem hus nr. 4 og nr. 8 og ligger mellem Vantinge og Nybølle, øst, sydøst for Sallinge by - fra SØ kør evt. ad Assensvej og til højre ad Sallingevej og til højre ad Præstebro. Fra nord og vest via Vantinge og Sallinge ad de mange små veje.

Rød glente © Tommy Dalnæs
Lige før solen gik ned trak i hundredvis af forskellige måger indover skoven + vi så 3-4 musvåger og hørte 1-2 ravne galpe bag skoven. Ligeledes sås mange spurvefugle som fouragerede i hegnene tæt ved.
Rød glente © Tommy Dalnæs
Rød glente © Tommy Dalnæs

Jeg vedlægger lige 4 fotos fra turen - Det ene viser en af dem, der sad i træet tæt ved - den var i færd med at pudse og ordne fjerene.

Venlig hilsen

Tommy Dalnæs

Hjemmesider: www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk

På Facebook har Per Rasmussen lavet dette kort med teksten:

Ny overnatningsplads for Rød Glente

Sidste års tilløbsstykke med glenteovernatningen ved Lindholm, ser umiddelbart ikke ud til at kunne gentages. Der er tilsyneladende kun det lokale ynglepar ved skoven.

Til gengæld har vi nu fundet en mindre plads ved Vantinge samt en stor med mindst 17 fugle i en mindre skov sydvest for Vantinge.
Man kan bedst og mest ugeneret se fuglene ved at holde i vejsiden på Præstebro mellem nr. 4 og 8 ( se kort ). Per RasmussenSe det samme på Google Maps:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zqUmmr-vFVjk.kt3iqMnZnJlQ&usp=sharing
onsdag den 21. oktober 2015

DOF Fyn-aften den 20. oktober på Naturskolen Åløkkestedet.

En god DOF Fyn aften den 20. oktober på Naturskolen Åløkkestedet.


DOF Fyns naturpolitiske udvalg, der består af Niels Andersen, Steen Lauritsen, Børge L. Rasmussen, Henrik Mørup-Petersen og Kurt Due Johansen. Niels Andersen præsenterede det nye inspirationskatalog, ”Mere natur til Fyn – fynboer og fynsk fugleliv”.

Inspirationskataloget, som kan hentes online
Niels Andersen fra DOF Fyns naturpolitiske udvalg præsenterede kataloget.

Niels Andersen, Børge Langkilde Rasmussen, Kurt Holm og Jens Bækkelund
Der lyttes til Niels Andersens fremlæggelse

Henrik Kalckar Hansen og Niels Andersen

Send gerne forslag til udvalget
Kataloget er afleveret til Den Danske Naturfond og håbet er at naturfonden vil til gode se det Fynske område med initiativer/projekter, der kan give mere natur på Fyn. Den Danske Naturfond blev vedtaget i Folketinget i 2013 og sammen med Villumfonden og Aage V. Jensens Naturfond.

Medierne har også modtaget inspirationskataloget - har Fyns Amts Avis fra den 17. oktober 2015 
Ud over præsentationen af kataloget har bestyrelsen også indbudt Jesper Vagn Christensen fra Naturstyrelsens afdeling i Sollerup. Jesper vil fortalte om samarbejdet omkring fuglebeskyttelse og opfordrede til samarbejde.

Jesper Vagn Christensen
Derudover vil Kurt Holm, der er kommunerepræ-sentant i Nordfyns Kommune, give en kort orientering om rottebekæmpelse i det åbne land, og Per Rasmussen beretter lidt fra glentegruppen.


Link til: Mere natur til Fyn og Den danske Naturfond

.

lørdag den 3. oktober 2015

Nyt fra vestkysten uge 40 2015 af Poul Brugs Rasmussen

Nyt fra Vestkysten!

Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen 

Vi boede i sommerhus i Havrvig, altså tæt på alle områdets kendte fuglelokaliteter, som flittigt blev besøgt. Vejret var med os og sikkert også for godt til fuglekik.

Gunnar Jørgensen var daggæst den ene dag, hvor vi mødtes ved Nordladen på Tipperne.
Fugle var der ikke mange af, som vi havde håbet, men dog så vi Engpibere overalt. Vi så også Tornirisk, Sanglærke, Vibe, Hjejle, Strandhjejle, Ryle, Stær, Hvid vipstjert, Fiskehejre, Lærkefalk, Tårnfalk, Rørhøg og Musvåge.

Engpiber, Tipperne – 30.9.15.

Alm. Ryle, Tipperne 30.9. 15
Vi så enkelte småflokke af kortnæbbet gås, bramgæssene lod stadig vente på sig.
Tipperne er et meget dejligt sted at besøge. Her er altid noget at opleve, her er fred og ro og højt til loftet.

Vibe, Tipperne 30.9.15

Sanglærke, Værnengene 30.9.15
Herfra gik turen til Skjern å enge, som er blevet et helt unikt fugle paradis. Vi så andefugle i stor og små flokke overalt. Her er det kun fantasien der sætter grænser.

Jette og Gunner ved Filsø, 30.9.15
Filsø skulle naturligvis også besøges, som jo også er blevet en fantastisk fuglelokalitet. Desværre var der ikke mange fugle at se den dag, vi var der, bortset fra enkelte grågæs og småflokke med andefugle langt ude. Vi så og hørte mange småfugle (Blåmejse, Musvit, Fuglekonge, Grønirisk, Bogfinke) i skoven ved gården.

Naturoplevelser er andet end fugle.


Vi havde hørt der skulle være Kronhjorte at beskue ved Børsmose, lidt syd for Filsø.
Den oplevelse måtte vi have med. Vi fik på forhånd udpeget et godt udkigssted, hvor der skulle være gode muligheder for at opleve hjortene på nærmeste hold.
Vi fik hjortene at se.
Kronhjortene er i brunst i denne tid. Hvor vi stod, kunne vi se mange store og små flokke med hver en han og hans mange ”koner”.


Den største flok talte en han og ca. 40 hunner, så han havde nok at se til med at holde sammen på hele flokken og samtidig  holde fremmede hjorte værk fra hunnerne.
Når brunsttiden er overstået er der ikke meget overflødigt fedt tilbage på hjortenes sideben. Der er heller ikke tid til at indtage føde i denne periode.
I området fra Nymindegab i nord til Blåvandshuk i syd lever omkring 2800 Krondyr. Efter brunsttiden bortskydes ca. 400 hjorte.

Erhardt, du havde fortalt mig, at der var fugleringmærkning ved N. Lyngvig fyr i denne tid. Det måtte også opleves.

Der var 2 personer på stedet, som levende fortalte og viste, hvordan mærkning, registrering og fangst foregår. Det var meget interessant.

Susanne Primdahl

Fuglekonge

Fuglekonge

Gransanger

Morten Jenrich Hansen, Susanne Primdahl og Keld ChristensenDesværre var der ikke mange fugle i området og i den tid, vi var på stedet, blev der kun fanget og mærket nogle få fuglekonger, en enkelt gransanger og en Ringdrossel.

De bedste hilsner Poul Brugs.

Mit råd skal være: Vil du se mange fugle i området, skal besøget først finde sted omkring den 15.10..

torsdag den 1. oktober 2015

Har en råbuk hjørnetænder?

Jeg fik et drilsk spørgsmål fra Erik Thomsen:

Hej Erhardt.

Et spørgsmål, -  har en råbuk hjørnetænder... kan du svare på det.

Hilsen ET

og hvad gør man så - jo surfer på nettet, når man ikke lige har svaret.

Fandt også en side, hvor svaret var, at det havde rådyr faktisk - altså hjørnetænder:

Mit svar var Ifølge http://www.raavildt.dk/database/biologi/38-taender-og-aldersbestemmelse så har de 1 i hver side!

Erik svarede:

Hej Erhardt
Ja, – de har,  jeg sender et billed af en 6. ender, et kranie med flotte hjørnetænder stammer fra brahetrolleborg.


Hilsen ET


Råbuk med hjørnetænde Foto ©: Erik Thomsen.