tirsdag den 26. februar 2013

Vandrefalk på Fynsværket

Vandrefalk på Fynsværket februar 2013 af Erik Thomsen

Vandrefalk på Fynsværket © Erik Thomsen


Vandrefalken der sidder på Logoet,  ”Vattenfall” på Fynsværket. Jeg fotograferede vandrefalken den 20-02-2013. På de første billeder jeg fik af fuglen, så jeg en farvering,  men afstanden var stor, så jeg forsøgte mig med en brændvidde på 1200 mm og skruede lidt op for hastigheden, - det lykkedes at få billeder af venstre ben med rød farvering og med to bogstaver over hinanden.
Billederne sendte jeg til Ringmærkningscentralen på ZM, der dagen efter oplyste at det var en unge, en hun, der var mærket i 2010 i reden på Stevns og som har slået sig ned på Fynsværket.

Fynsværket © Erik Thomsen
DOF-FYN  oplyser til mig, det vil være uheldigt at sætte en kasse op, da det er for tæt på engarealer i Odense Fjord, hvor der yngler vadefugle.

Vandrefalk på Fynsværket © Erik Thomsen


Fremtiden vil vise hvad Vandrefalken selv vælger.

Erik Thomsen

Svar fra Dof Fyn d. 10. marts 2013:

Henrik Kalckar Hansen
Formand DOF Fyn

Hvorfor IKKE en vandrefalkekasse på Fynsværket?

Vi er rigtig mange der glæder os over vandrefalken på Fynsværket, og dermed er tanken om opsætning af kasse og om muligt at få et ynglepar jo også nærliggende.
Den idé har vi også arbejdet med i DOF Fyn's bestyrelse, men er endt med at droppe projektet. Dette er blevet til en spændende debat om den danske natur på DOF's facebook side.
Men da det jo ikke er alle DOF Fyns Medlemmer, som dyrker denne disciplin indenfor den moderne kommunikation, er her min kommentar til problematikken...

Ang. DOF's holdning til opsætning af vandrefalkekasse på Fynsværket. Det er korrekt at projektet er droppet, bl.a. fordi afstanden til klydekolonierne ude ved Ølundgård er for kort (ca. 10 km). Beslutningen er truffet i tæt samråd med vandrefalke eksperten Niels Peter Andreasen fra Møns Klint.
Der er naturligvis ingen, der ved hvilken føde et vandrefalkepar på Fynsværket vil fodre sine unger med, og det er jo netop problemet... Idag har engfuglene ro for vandrefalken i den sårbare yngleperiode, fordi falkene på dette tidspunkt selv yngler på utilgængelige klippeskråninger i f.eks. Sverige
Men som en seriøs fugle organisation, så er DOF nødt til at vurdere hvilke fuglearter der er mest sårbare og truede nationalt og ikke mindst internationalt. I den forbindelse har vi i Dk. et stort ansvar for vores sidste rester af de ynglende engfugle f.eks. klyder og rødben. Netop fugle som yngler på Ølundgård. Fuglearter som vi gennem mange forskellige miljø projekter og kostbare fonds opkøb forsøger at tilgodese med levesteder, naturpleje osv.
Vandrefalken har formentlig aldrig været voldsom talrig som ynglefugl i Dk. Men den er jo vidt udbredt i lande med bjerge omkring os, og som vintergæst har vi jo heldigvis rig lejlighed til at opleve den voksende bestand også i og omkring Odense Fjord.

Mågedag på Bagenkop havn


Snatur-bloggen har d. 25. februar modtaget denne beretning fra Henrik Knudsen:

Hej 

Tror jeg har haft min bedste "mågedag" i Bagenkop havn i dag. Dagen bød på ikke mindre end 12 Kaspiske måger, hvoraf 5 var helt nye, bla. 2 adulte, hvilket er de første gamle. Det passer fint ind i mønstret fra de andre vintre, hvor de adulte fugle påbegynder tilbagetrækket mod ynglepladserne.
Samlet har jeg siden 1. januar haft 24 forskellige Kaspiske måger, så Bagenkop havn må være et af de bedste steder til den art. 
I øvrigt tror du/I ikke de kunne være ny rekord med 12 fugle på en dag for Langeland/Fyn?

Middelhavsmåge AD © Henrik Knudsen 

 Derudover havde jeg en ad Middelhavssølvmåge rast kortvarigt. Den var lidt mindre end den jeg så i Klise Nor for et lille stykke tid siden.

Sildemåge AD (nr 2 fra venstre med mørk ryg). © Henrik Knudsen
 God overraskelse var også en ad Sildemåge, nok den første jeg har haft i havnen i feb/vinterhalvåret i de 3 år, hvor jeg har dyrket havnen intensivt.

Bh Knudsen

tirsdag den 19. februar 2013

Vresen og Smørstakken

Vresen, Storebælt og Smørstakken ved Lohals

Sortgrå ryle og Stenvender, Vresen Foto og tekst ©: Lars Hansen 


Poul Erik og jeg havde en fin tur til Vresen. På hjemturen nåede vi forbi Smørstakken ved Lohals, og omsider fik jeg den i øjesyn.
Af en eller anden grund findes der ingen optegnelser fra den lille ø, og end ikke de gamle langelandske ornitologer kan sige noget om øen. Jeg har derfor aldrig helt vidst, hvorvidt det var en ”rigtig” ø, om der var fugle på den osv.

På Vresen var der 32 sortgrå og yderligere 3 blev fundet på Smørstakken. Det lykkedes at finde 3 med farvering.
Udover rylerne sås på Vresen 35 sæler, godt 100 stenvendere og en talrig sværm af bjergirisk/snespurv. Mest overraskende var en musvit i det lille hybenkrat – det er en ny art for øen!!!

Mange hilsner
Lars Hansen http://naturkonsulent.dk/

Obs fra Dof-basen:

Smørstakken, Lohals: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 400 R, Ederfugl 8000 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 400 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Stenvender 5 FU. Lars Hansen

Vresen: Skarv 900 FU, Ederfugl 2300 FU, Strandskade 45 R, Sortgrå Ryle 32 FU (heraf 3 cr + 1 metal), Almindelig Ryle 20 FU, Stenvender 110 FU, Sanglærke 165 N, Blåmejse 1 FU, Bjergirisk 110 FU, Snespurv 55 FU. Lars Hansen


søndag den 17. februar 2013

Ørnens dag ved Brændegård sø

Ørnens dag ved Brændegård sø d. 17. februar 2013.

Brændegaard. Foto: Poul Brugs Rasmussen


Jeg besøgte søen fra 9:00 til kl. 10:30, hvor Fyns trofaste fugleelskere valfartede til Brændegård sø i en lind strøm i håb om at få Havørnen at se.
Alle blev desværre skuffet, ørnen viste sig ikke i hvert fald ikke i den tid, jeg opholdt mig der.

Brændegaard  Foto: Leif Kristensen

Søen var dækket overalt af is uden nogen former for åbent vand. Det blev fortalt, at der var set 5 Havørne ved Arreskov sø, som nu har åbne vandområder.
Jeg vil tro mindst 100 fuglekikkere besøgte søen i den tid jeg var der, så det blev nok til rigtig mange besøgende gennem dagen.
Brændegaard  Foto: Poul Brugs Rasmussen


Brændegaard      Foto: Poul Brugs Rasmussen


Brændegaard    Foto: Poul Brugs Rasmussen


Brændegaard   Foto: Poul Brugs Rasmussen

Om Ørnens Dag afholdes på det rigtige tidspunkt er spørgsmålet!
Der er ikke fugle at se i februar, når søen er dækket af is.
Var det mon ikke en ide at afholde "Ørnetræf" f.eks. om efteråret, hvor der bl.a. kunne ses årets nye unger + en masse andre fugle, så er det altså lidt sjovere at stå ved søen både for arrangører og tilskuere.

Det var lige et pip herfra.

Lars Bonne Rasmussen    Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tom Willestofte     Foto: Poul Brugs Rasmussen

Kell Grønborg      Foto: Poul Brugs Rasmussen


Hilsen fra Poul Brugs

lørdag den 2. februar 2013

Blåvand februar

På jagt efter Amerikansk fløjlsand ved Blåvand d. 2. februar 2013.   Version II

08:25 øst

.
08:25 vest

.


.


.
Ole, Ib, ?, Per, Martin og Anders


.
Tim, Rasmus og Ole


.


.
Amerikansk fløjlsand nr 2 fra højre. Foto © Jacob Sterup


Amerikansk sortand


Se også Kent Olsens Blog
Fotos på Netfugl
Video på Scanrarebird.blogspot.dk
Birding Frontiers Stejneger’s and White-winged Scoters
Video på Ducks by Strack and friends Stejneger´s Scoter at Blåvand Denmark