søndag den 27. januar 2013

Thurø Rev vinteren 2013


I forbindelse med Life-overdrev II har Naturstyrelsen i løbet af 2012 fjernet træer og buske langs skovbrynet nord for Revet. Fredag den 7. september 2012 blev der udsat 300 Strandtudser på Revet.
I uge 4. 2013 er arbejdet fortsat med afskrab af jord i området tæt på indgangen ved den store låge.

Strandtudseoversvømmelsen på Thurø Rev januar 2013.

Forbedring af oversvømmelsen skal gerne hjælpe Strandtudser til igen at kunne yngle på Revet.
Den sidste Strandtudse blev hørt i foråret 1996 i oversvømmelsen lidt længere mod øst i forhold til det nyrestaurerede "vandhul".
At den sidste Strandtudse kvækkede lige der skyldes at oversvømmelsen for tilført ferskvand fra skoven lige på det sted.
De andre oversvømmelser på Revet er påvirket af vinteroversvømmelser. I løbet af vinteren løber vandet flere gange ind over revet og gør oversvømmelserne uegnet som ynglehuller for Strandtudser!

       
                                                      Niels Damm fra Amphi Consult

torsdag den 24. januar 2013

Blåvand januar

På jagt efter Amerikansk fløjlsand ved Blåvand d. 24. januar 2013.


mandag den 21. januar 2013

Bagenkop havn v/ Henrik Knudsen


Bagenkop havn

Jeg tog til Bagenkop havn og brugte 5 timer i havnen. Der var frem for alt godt gang i fuglene. Jeg havde ikke mindre end 8 Kaspiske måger fordelt således 1:3v, 1:2v og 6:1v. Alle var gengangere, dog var det meget længe siden jeg har set den 2v, som er den, jeg kalder den "store", som jeg tidligere har haft både i Spodsbjerg Havn og Bagenkop Havn som 1v i vinteren 2011/2012.

Leucistisk sølvmåge. Foto: © Henrik Knudsen


En anden sjov genganger var denne leucistiske Sølvmåge, som også har en sjov historik. Jeg har haft den en gang tidligere i Bagenkop havn, hvor jeg fotograferede den den 29. dec 2010 og så snød den jo Esben Eriksen og jeg sidste år i jan el feb 2012 oppe på Hov Nordstrand, hvor vi for en kort bemærkning nåede at melde den som Hvidvinget Måge (skammer mig stadigvæk ;-) ). Det er sjovt som man kan følge de samme måger år efter år.


I dag aflæste jeg en Sølvmåge med rød plastik ring med hvid skrift HX98, jeg syntes den mindede om en Kaspisk, men endte alligevel med at kalde den en Sølvmåge. Jeg snakkede med Jacob Sterup om denne fugl, han havde også set den fugl nogle dage tidligere og haft samme tanker som mig, men endte også med at kalde den en Sølvmåge.

Kaspisk måge HX98  © Henrik Knudsen


Men her til aften har jeg modtaget oplysninger samt foto af den som 1v/2k og kan her nemt se det er en Kaspisk. Den er ringmærket 06.02.2012 i Eckernförde Havn i Schleswig- Holstein Tyskland. Fuglen er nu blevet ældre 2v/3k og har en mere svær dragt at kende den i (synes jeg ihvertfald ) .

Nå men jeg nåede så op på 9 Kaspiske Måger i dag og det er ny dagsrekord for mig i Bagenkop Havn.


Bh  Henrik Knudsen

Henrik Knudsen tirsdag d. 22. januar 2013 dokumenterer en måge! 


onsdag den 16. januar 2013

Mosehornugler på Hjortø

Onsdag d. 16. januar 2013 - Hjortø.

Møllen og en tysk badebold med en tekstreklame for varmere himmelstrøg!


Svag til jævn vind omkring nordøst muligjorde en jollesejlads til Hjortø såsnart det blev lyst, men først skulle is fjernes og jollen tømmes for sne. Sejladsen forløb uden problemer og øhavet ligger øde hen på denne årstid.

Møllen ved Halen


I Hjortøhavn gjorde Carsten Rasmussen, skibsføreren Hjortøboen klar, medens jeg tjekkede havnemolen. 5 Mosehornugler lettede fra den vestre stenmole.

Blå kærhøg gammel hun med en ungfugl forrest.


Jeg gik efterfølgende øen rundt uden at støde på flere ugler.

Tilbage i havnen snakkede jeg med Bent, den sidste ud af tre fiskere i området, og han fortalte at antallet af Mosehornugler kunne svinge mellem dagens antal op til 15 ugler, som rastede på stenmolen eller på nordkysten øst for havnen.
Jeg spurgte Bent om uglerne havde ynglet i 2012, hvilket han bekræftigede. De havde ynglet både på Hjortø og Hjelmshoved foruden at han hele sommeren havde set Mosehornugler ved Skarø Rev, når han røgtede garn.

mandag den 14. januar 2013

Skarø mandag uge 3 - Mosehornugler

Mosegrisenes ø eller Skarø som Schweizerost.

Mosehornugler på nordsiden af havnemolen d. 14. januar 2013

Siden jeg fik meldingen om mosehornugler på Skarø den 16. december 2012 og Preben V. Sørensens besked til Tv2Fyn d.7. januar er der mange fuglekiggere, der er valfartet til øen.

Carsten Hunding, Jens Gert No Hansen, Flemming Hansen, Arne Bruun besøgte øen søndagFærgen. Poul, Jørgen og Ella


Hvor vi som ornittologer tæller fugle tæller skarøboerne fuglekiggere og fotografer. Hver dag tager mindre grupper med færgen til øen. I dag var ingen undtagelse.

Sætting Strandvej fra Højestene


Ved færgelejet ventede en firehjulstrækker og os fire fuglekiggere og 1 enkelt passager, der skulle på besøg på øen. Turen kan på en hverdag gøres på 3½ time fra kl 11 - 14:30, hvor færgen er retur i Svendborg.

Mosehornuglerne betragtes på respektabel afstand.
Undlad  at gå ud på broen. Uglerne må ikke stresses!. Foto ©: Ella  Mikkelsen
Ella Mikkelsen har sendt mig et billede og følgende tekst:
Jeg vil foreslå ornitologer og andre, der vil til Skarø for at se mosehornugler, til at have teleskop og fotoudstyr i orden. Så behøver de ikke som disse to personer, stå så tæt på uglerne for at tage billeder. 

Normalt sker der ikke så meget ved at uglerne bliver lettet, men det giver et problem, hvis det sker hver eneste dag og hvis de besøgende, som disse to fotografer stiller sig på broen i 20 til 30 minutter medens mosehornuglerne flyver stressede rundt. Det er i overkanten og skader uglerne!

Uglerne var flyttet i dag - fra sydsiden af havnemolen til nordsiden. Der blæste en jævn vind fra syd.
Mosehornugle

Mosehornuglerne bruger også en granbeplantning i nærheden af havnen som dagsrasteplads.

fredag den 11. januar 2013

Mosehornugler i sne

Mosehornugler Skarø fredag d. 11. januar 2013


Mosehornugle Skarø


Tog i dag til Skarø for at undersøge om der skulle være Mosehornugler andre steder på øen og for at samle uglegylpen ind, som lå på broen. Svendborg Naturskole ville gerne bruge det i undervisningen og samtidig kan vi få vished for at føden består af Mosegrise.

                     
                                              Vis Mosehornugler januar 2013, Skarø på et større kort

Turen rundt på øen gav ikke flere ugler, så ovenstående kort viser, hvor uglerne opholder sig om dagen.

Mosehornugle Skarø


Små prøver fra uglegylpen viste med tydelighed mosegrisenes fortænder, så det er byttedyret på øen.

Mosehornugle nu med sne


Jeg fik desuden taget flere billeder, men efterhånden var bygerne så kraftige så obejektiverne blev sat til med sne og dug!

Molen som uglerne sidder på.


De to første fotografer ankom i dag.
Dog her til sidst vil jeg gerne opfordre til at hverken fotografer eller fuglefolk går ud på bådebroen langs med molen for at fotografere eller tælle uglerne. Denne art er gennemfotograferet og fuglene er allerede blev talt af os. I denne tid, hvor vinteren vender tilbage, er det vigtigt at fuglene for fred og ikke skal bruge unødig energi. Tak. Erhardt

Antal ugler i dag: 25 stk set.onsdag den 9. januar 2013

Fynsrekorden for Mosehornugler er slået med flere længder

Mosehorneugleinvation på Skarø

Onsdag d. 9. januar 2013

Mosehornugle Skarø havnemole


Tur med minijollen til Skarø i dag.
Henrik Kalckar Hansen kontaktede mig i mandags,  fordi TV2Fyn ( http://www.tv2fyn.dk/article/388835:Usaedvanlig-ugleinvasion-paa-sydfynsk-oe )
havde kontaktet ham angående mange Mosehornugler - op til 20 på Skarø, hvilket ville være Fynsrekord. Det ville han gerne have konfirmeret. Jeg lovede at tage derover og det blev så i dag.

Dagsregn med flov vind fra vest gav lyst til at hente jollen frem fra vintergemmerne. Søsætning forløb smertefrit og motoren startede efter en halv snes forsøg. Endelig var den igang efter flere måneder.

Spændende sejltur til Skarø, som ikke kunne ses i tågen og kursen måtte også korrigeres lidt efter at Lehnskovkysten forsvandt og alt var gråt i gråt, fordi styrbordsbøjen for enden af Skarø rev var lidt for tæt på jollen. Endelig dukkede Skarø havn op.

Mosehornugler på havnemolen, Skarø 


Jeg startede med at undre mig over, at jeg ikke kunne se uglerne, da jeg ankom. Jeg havde troet, at de var synlig, men jeg havde ikke kigget ordentlig efter for efter at jeg gik hen til den nordlige bro,  begyndte de at flyve op og jeg kunne se, at broen var overfyldt med uglegylp.

Mosehornegylp


Efterhånden som jeg gik ud ad broen fortsatte de med at flyve op og jeg nåede et tal på 24.
Det blev sendt ud på BirdAlarm.Jeg gik derefter en tur gennem byen og videre ad Alhoved og ud til nordkysten, hvor jeg fulgte diget mod øst til Revet.
Her sad er en ugle og derefter gik jeg langs stranden mod havnen, hvor jeg havde 2 ugler siddende på en opskyldsknold og derefter videre fra roklubbens landingssted frem til havnen.
Jeg kunne nu tælle uglerne efterhånden som jeg lettede dem fra tagrørene neden for stien og fremme ved havnen gentog jeg turen ud ad nordbroen og endte på tallet 34.Det er et rekordantal i den fynske lokalafdeling. Den tidligere var på 15 mosehornugler på Hjortø. Vi skal helt tilbage til 1963 og 1964 for at finde et antal over dette. Ifølge Dofbasen 1966-01-30 90 R NAT Amager Fælled Lennart Pedersen;1964-01-03 35 R & 1963-12-28 50 R & 1963-12-26 40 R & 1963-12-23 30 R Amager Fælled Tim Andersen.

Altså der kan sagten være mange flere ugler andre steder på øen, så det er absolut værd at besøge øen lige nu.
Jeg tager derover senest fredag igen sammen med Henrik Knudsen [HKn] og vi vil tjekke hele øen!

Ynglesucces på Skarø 2012

Fakta om Mosehornugler FugleogNatur - Tytoalba -  DOF

Mosehornugler antal over 10 dof-basen Fyns Amt

Mosehornugler antal over 30 Dof-basen Danmark

Færgeplanen for Højestene, færgen til Skarø

Har de alle været samlet her ;-)