torsdag den 30. november 2017

Sprogø II

Peter Pelle har skrevet til Snatur omkring "Besøg på Sprogø".

Hej Erhardt!

Nyborg turist vil have flere tilmeldinger til Sprogøtur med fugle og natur som tema.
Så hvis du har lyst må du gerne lave et opslag!

Med venlig hilsen

Peter Pelle

Det er hermed gjort og har du et ønske om at kunne besøge øen kan I / du henvende jer / dig til  VisitNyborg 

Henrik Christoffersen-Thorsen, turismeassistent
Torvet 2B | 5800 Nyborg | Danmark
Telefon +45 6333 8090 I Dir + 45 6333 8091

Mobil +45 3060 5664 I hct@nyborg.dk

Tejst Foto: Peter Pelle
Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide. Jeg har kommet på øen i flere år med biolog Lars Hansen, som har formet øens fugleliv, som det ser ud i dag.

Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide, så giv dem et skriv!

Mvh.
Peter Pelle

Kontakt:  VisitNyborg

og udtryk et ønske om at komme på fugletur til Sprogø!

Tidligere opslag på bloggen:

Sprogø


.

lørdag den 18. november 2017

Niels får DOF's hæderpris - tillykke NielsFyns Amts Avis den 18. november 2017

Fortjent hæder til Niels Andersen

Ved DOF’s repræsentantskabsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense lørdag den 18. november 2017 blev Niels Andersen fra Svendborg tildelt DOF’s Hæderspris 2017.

Det var Kirsten Marie Haugstrup fra Hovedbestyrelsen, der forestod overrækkelsen af diplom og check på 15.000 kr., og som baggrund herfor anførte hun i sin tale det mangeårige virke, Niels havde udført for fuglesagen – herunder ikke mindst udarbejdelse af en række værdifulde undersøgelser og rapporter om den truede vibe

Hæderprisen gives for arbejdet med at dokumentere vibens tilbagegang i landbrugslandet.

Vibetørke. Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2017

Jo vådere, jo Vibere… Opdatering 2016 af Vibeforår i landbrugslandet

Et lille lys i mørket. Opdatering 2015 på Vibeforår i landbrugslandet.

Vibealarm! Opdatering 2014 af Vibeforår i landbrugslandet.  + Appendix 2014

Vibeforår i landbrugslandet 2013 + Appendix 2013

Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2012.

Vibeforår i landbrugslandet

Viben i vore hjerter, viben i vores kultur.

Årets Doffynbo 2015

Fugle og natur ved Svendborg.


.

onsdag den 15. november 2017

Rødhovedet tornskade set ved Elmelund, Fyn d. 15. november 2017.

Senator eller niloticus? Haaning på Pandion

Michael Mosebo Jensen skriver den 17. november på Dof-Fyn's webside:

Rødhovedet Tornskade i Elmelund, Odense V
Af Michael Mosebo Jensen

Lige inden mit rejseforedrag torsdag aften d. 16.11.17 i DOF Fyns lokaler kom Aage Wichmann med 3 billeder af noget af en bombe: Gode billeder af en ung Rødhovedet Tornskade foreviget i Elmelund i det vestlige Odense dagen før. 

Det er blot 3. fund på Fyn efter Lars Hansens fund af en hun 14.5.1992 og Peder Rasmussens 3K han fra Østerøsø 1-4.7 2014.

Det er en meget sen forekomst, faktisk det seneste registrerede i Danmark gennem de ca. 200 år, der er dokumenterede fund af arten her til lands. 
Den er blevet eftersøgt i dag uden held - hvilket der også skal til, da omkring ¾ af alle fugle set i Danmark har vist sig at trække videre natten efter. (Kilde: Netfugl)

Tillykke til Aage med det flotte fund!

Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann

Tilføj billedtekst
Fuglen er værd at eftersøge og kan være i området fortsat!

Kristoffer Hansen har forsøgt sig i dag den 17. november - dog negativ

.

lørdag den 11. november 2017

Trappebækken dagen derpå

Så er bækken fin igen og vandstæren tilbageMvh
Steen


Vandstær Trappebækken den 14. november 2017. Foto: Steen Winkel
Svar fra kommunen til Steen Winkel:
.

fredag den 10. november 2017

Nationalpark Vadehavet. Poul "Brugs" Rasmussen

Hej Erhardt!

Efter 3 indholdsrige fugledage ved vadehavet, er vi atter tilbage i det Sydfynske.

Som så ofte før boede vi på Ballum Slusekro, et sted der passer os fint. Kroen ligger helt for sig selv derude midt i marsken, hvor der er masser af natur, fred, ro og højt til loftet.

Vi ankom mandag den 6. med afrejse torsdag den 9.ds. Altså 3 solrige og vindstille dage, som er en sjældenhed på denne årstid. Vejret var perfekt til fuglekik og fuglefoto.

Det var fuglene i vadehavet fra Rømødæmningen i nord, Ballum vade, Højer sluse, engene før Margrethe kog og Saltvandssøen der blev holdt øje med.

Og jeg skal love for der var masser af fugle overalt, og de største koncentrationer var nok i området foran Ballum sluse og den sydøstlige del langs Rømødæmningen.

"Grå sol" bramgæs. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Bramgås Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det blev os fortalt at der nok i øjeblikket ophold sig omkring 300.000 Bramgæs (ret beset er der vel ingen der kender det nøjagtige tal). Og sikke en larm de frembringer når alle disse fugle på næsten én gang letter, om morgen ved solopgang, for at drage ind i land for at fouragere. De vender tilbage ved solnedgang, i lange kileformationer, for at overnatter på den lavvandede vade. Vi så mange 1000 vadefugl bl.a. Islandske ryler, Alm. Ryler og Hjejler.

Almindelig Hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Almindelig hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

En lokal ornitolog fortalte, der var omkring 20.000 Hjejler og Ryler i området nu.

Dobbeltbekkasin. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var glædeligt at se mange 1000 Viber raste i området. Nok ikke danske viber, men viber trækkende nordfra.

Storspove. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var set mindst 2000 Storspover ved Rømødæmningen. Deres vemodige fløjten kunne glædeligvis høres overalt – der er noget specielt ved de regnspover med det lange nedadbøjede næb.

Stær. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så ikke `Sort sol` med Stære denne gang, de var trukket sydover, men vi oplevede det med Bramgæs og det var en speciel anderledes oplevelse.

Strandhjejle. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også rigtig mange Kortnæbbede gæs, Klyder, Pibeænder og Gravænder.

Strandskade. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
En flok Strandskader, som nok talte 500 fugle, holdt også til ved slusen.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Der ses også enkelte Sølvhejrer derude.

Blå kærhøg ♂ Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også mange Blå kærhøge på patrulje over vaden den ganske dag, selv rovfugle af denne størrelse giver uro blande de mange rastende fugle.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Når Havørnen dukker op, (5-6 stk. holder til i området langs diget) bliver der rigtig uro blandt de mange fugle, som alle letter i en vild forvirring.
Jeg så en Ørn slå en Gås.

Musvåge Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Fjeldvåge. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Der ses også Musvåger og Tårnfalke overalt i området.

Er vi til fugle og dejlig natur kan Nationalpark Vadehavet så rigeligt anbefales. Og så må vi ikke glemme at besøge det nye Vadehavscenter, hvis udstillinger på fortræffelig vis fortæller marsklandets spændende og barske  historie.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Den sidste aften sagde 3 sæler godnat til os, i udløbet ved Ballum sluse.
De bedste hilsner
Poul Brugs i Lundeborg


.

Trappebækken ramt af forurening!


Ingen vandstær på dette sted i eftermiddag.

Trappebækken fredag d. 10. november 2017. Foto © Steen Winkel

Bækken var forurenet af enorme mængder af skum/sulfo.

Trappebækken fredag d. 10. november 2017. Foto © Steen Winkel

Noget forbandet svineri!

Steen Winkel


.

mandag den 6. november 2017

Tegn på vinter - snespurvene er ankommet.

Hej Erhardt

Ved Keldsnor var der ikke mange fugle i dag.
Naturstyrelsen drønede rundt i noret i en stor gummibåd og stranden var fyldt med fiskere; men det generede ikke snespurvene.

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurve Foto: Finn Skov

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurve Foto: Finn Skov
MVH
Finn Skov


.