torsdag den 2. december 2021

Monnet d. 2. december 2021. Tekst og foto Poul V Rasmussen

Med den mest grå og triste november var det opløftende at vinteren endelig viste sig med kulde og sne fra nord. Solen fyldte depoterne med 

D- vitamin og fejede enhver begyndende gråvejrsdepression af vejen.

Og selv om landskabet var pudret med et let drys sne og en jævn kraftig vind fra Nord bed i kinderne - var det vidunderligt at besøge Tåsinges smukkeste natur Monnet. Smuk var det og fuglene leverede oplevelser langt over forventning - men den historie får I senere. Hvad jeg godt viste, var at kraftig vind fra nord giver højvande i Det Sydfynske Øhav. 

Fra begyndelsen så det rimeligt ud, men som jeg kom rundt på strandengen, blev det mere og mere klart for mig at kystlinjen kom tættere på fra alle sider.
Kun få hundrede meter fra leddet på vejen hjem over, findes noget af det laveste område på Monnet. Og sandelig vandet stod 20-30 cm over vejen. 

Monnet. Foto © Poul V. Rasmussen

Det er ikke først gang jeg er blevet fanget sådan herude, så eneste løsning er af med sokker og støvler og så 50 meter gennem det iskolde vand. 

Foto © Poul V. Rasmussen

Hvor er det dog dejligt vi har så stor en natur at sådan noget kan opleves. Skøn dag jeg kan leve højt på længe.

Foto © Poul V. Rasmussen

Vinteren er rigtig kommet til Monnet. Fuglene fra langt mod nord er presset herned af vejret og store flokke af Snespurv og Bjergirisk raster herude. 

Snespurv Foto © Poul V. Rasmussen

Snespurv Foto © Poul V. Rasmussen

Snespurv Foto © Poul V. Rasmussen

Snespurv Foto © Poul V. Rasmussen

De yngler i tyndt befolkede områder og har ikke den store skyhed for mennesker og kan derfor nydes på ganske få meters afstand. 

Bjergirisk Foto © Poul V. Rasmussen

Bjergirisk Foto © Poul V. Rasmussen

Bjergirisk 

Store mængder ænder lå langs kysterne og bramgæs, grågæs og sangsvaner komme jævnligt flyvende over. En del Dobbeltbekkasiner gik på vingerne og lillebroderen Enkeltbekkasinen, en noget mere sjælden fugl, gav sig også til kende. Ikke mindre end 6 Sølvhejre fouragerede rund i de lave vandhuller. 

Det var lidt skuffende med rovfugle. Ofte er her godt med havørne, men de blev væk og kun en enkelt tårnfalk musede ude i kanten af området.

Vandrefalk Foto © Poul V. Rasmussen

Vandrefalk Foto © Poul V. Rasmussen

Vandrefalk Foto © Poul V. Rasmussen

Men efter at have vadet i bare tær gennem iskoldt vand, da højvandet var mere end støvlerne kunne klare, nåede jeg til bilen og fangede, i øjenkrogen, en fugl som landede inde på marken vel hundrede meter fra mig. 

En fin gammel vandrefalk han, som sikkert havde fanget et bytte inde over Monnet og nu i 10-15 minutter nød sit måltid,  blev en fantastisk afslutning på en perfekt dag.


.

lørdag den 20. november 2021

Pigmentfejl hos Mørkbuget knortegås ved Vemmenæs.

Lars Kirk var forbi Vemmenæs i går og tog fotos af knortegæs, som fouragerede. 

Den ene knortegås så meget anerledes ud i hovedet, som var næsten helt hvidt.

Lars spørger: "Er det igen pigmentfejl hos Knortegåsen der gør, at den ser sådan ud?"

Svaret må være et ja!

Mørkbuget knortegås Vemmenæs den 19. november 2021. Foto © Lars Kirk

Mørkbuget knortegås Vemmenæs den 19. november 2021. Foto © Lars Kirk


tirsdag den 16. november 2021

Stige ø - ringmærket Hættemåge?

Leif Sørensen har fotograferet en Hættemåge med en blå ring og spørger:

" Hvad fortæller denne type ring?"

Stormmåge Stige Ø den 16. november 2021. Foto: Leif Sørensen

Mit bud er at den har fået en uatoriseret ring på af en eller anden, som har haft den i fangenskab eller haft den fanget.

Vh Erhardt Snatur.

Har du et bud?.

 

mandag den 15. november 2021

Medens vi venter på Stor korsnæb og måske Krognæb

 Erik Thomsen har ikke kunnet vente og tog til Asserbo plantage i går på naboøen for at se Stor korsnæb.

Det må siges at lykkedes fint med Stor korsnæb.

Stor korsnæb Asserbo plantage den 14. november 2021. Foto © Erik Thomsen

Stor korsnæb Asserbo plantage den 14. november 2021. Foto © Erik Thomsen

Stor korsnæb Asserbo plantage den 14. november 2021. Foto © Erik Thomsen

Altså - ud og find dem på Fyn..

onsdag den 10. november 2021

Fossekallen er ankommet ved Kongshøjmølle og Brobyværk - helt planmæssigt!

Traditionen tro er vandstæren ankommet og set første gang d. 31. oktober 2021 ved Kongshøj Mølle (Kilde: DOF-basen) og 6 dage senere ved Brobyværk, Odense Å.

I dag var Leif J. Kristensen forbi for ved selvsyn at se fuglen.

Vandstær Odense Å ved Brobyværk d. 10/11-2021. Foto © Leif J Kristensen

Vandstær Odense Å ved Brobyværk d. 10/11-2021. Foto © Leif J Kristensen

Snatur takker for tilsendte fotos.

"Den lever ved strømmende vandløb ved stryg, hvor den dykker ned på bunden og fanger smådyr, fx krebsdyr og Vårfluelarver.
Den er udstyret med indbyggede dykkerbriller - for fuglen har et ekstra øjenlåg, en halvgennemsigtig blinkhinde, som beskytter øjet under jagten på føde i vandet. Den dykker og lader vandet presse den ned mod bunden, hvor den nærmest går rundt i den stærke strøm og finder vårfluelaverne.
"

Vandstæren er en sjælden ynglefugl herhjemme men almindelig i Sverige og Norge, og er da også Norges nationalfugl.

Snatur anbefaler Søren Gjaldbæks: Så kom Vandstæren fra torsdag den 31. oktober 2019 på DOF FYN.

Vandstær Odense Å ved Brobyværk d. 10/11-2021. Foto © Leif J Kristensen.

onsdag den 3. november 2021

Rekord mange bramgæs ved Vejlen, Tåsinge.

Flere tusinde bramgæs søger til Vejlen på Tåsinge her i starten af november 2021.

Bramgæs set fra øst, fugleskjulet. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen.

Bramgæs set fra øst, fugleskjulet. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen.

Bramgæs set fra vest. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen.

Gæssene bliver nok på øen indtil der kommer sne og frost!


.

søndag den 31. oktober 2021

Død Slørugle ved Refsøre - oktober 2021.

Hej Erhardt!

Når jeg ikke kan besøge naturen er det godt at naturen i nogen grad kan

komme til mig.

Slørugle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

En af min bekendte har netop afleveret medsendte døde slørugle, som han fandt til formiddag ved Refsøre strandeng: Slørugle 1 DØD.

Slørugle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Slørugle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

En meget smuk fugl og desværre meget sjælden. 

Sløruglen er gemt i min fryser! Er der mon nogen, der kan være interesseret bruge den til et eller andet  fornuftigt?

Poul Brugs


.

fredag den 29. oktober 2021

Slutningen af oktober måned på Tåsinge 2021

På Tåsinge raster for tiden mange gæs. Bramgæssene holder til på Sydtåsinge og ses ved forstyrrelser i luften over øen. Gæssene holder sikkert stand indtil der kommer hård frost. 

Lille skallesluger. Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Lille skallesluger. Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Ved Vejlen på Tåsinge fotograferede Poul Vestergård Rasmussen den første Lille skallesluger, som er kommet til vinterkvarteret dette efterår og kan sikkert ses i Vejlen indtil isen dækker vejlen.

Skægmejse. Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Skægmejse. Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Skægmejserne holder til ved Tåsinge Vejle hele året.

Blishøne. Foto: Poul Vestergård Rasmussen

"Cykelkokken" (Blishøne) ses ligeledes piske hen over vandoverfladen hele året.

Storspove ved Monnetvejen. Foto: Henning Steen Hansen

Storspover ses på markene ved Monnet, det vestlige Tåsinge ved Ny Gesinge eller ved Strandenge SV f/Skovhuse vest for Horseskov.


.

lørdag den 25. september 2021

Fugle på Taasinge i uge 38. 20. sep.-26.sep 2021.

Fotos taget på øen i løbet af ugen.

Vejlen Tåsinge:

Sortklire og Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Brushane og Almindelig ryle Foto: Henning Steen Hansen 

Pibeand Foto: Henning Steen Hansen 

..

Rødben Lunkebugten Foto: Lars Kirk

Stær, Søby Tåsinge Foto: Lars Kirk

Stær, Søby Tåsinge Foto: Lars Kirk

Hjejle Søby Monnet Foto: Lars Kirk

Hjejle Søby Monnet Foto: Lars Kirk

fortsat onsdag

Vornæs Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Hjejle, Søby Tåsinge Foto: Poul Brugs RasmussenOm torsdagen

Tårnfalk Vemmenæs Foto: Lars Kirk

Fredagen

Havørn Søen ved Valdemars Slot Foto: Poul Brugs Rasmussen


Tak til fotograferne for fotos.

.

.lørdag den 4. september 2021

Ny E-bog om danske Sommerfuglelarver af Kjeld Brem Sørensen

 Kjeld Brem Sørensen skriver:

"Larvefotografering

Bogen kan downloades frit - men er stor (600 Mb) og det tager sikkert 5 min. at downloade den

BEMÆRK: Der er Copyright på ALT i bogen, så INTET må benyttes, hverken helsider eller mindre dele, f.eks. i opslag på nettet, i tryk osv osv. Det er af hensyn til de mange fotografer, som har supportet projektet 

Download sker på eget ansvar!

Det gælder både skade af udstyr, virus og lign."


E-bogen kan hentes hvis du har en google-konto på:

 600 skønne danske Sommerfuglelarver. Kjeld Brem Sørensen

.

torsdag den 2. september 2021

Fugle og fugleture i weekenden den 4. - 5. september 2021.

Nu er der en flot weeekend foran os og med den flotte vejrudsigt også gode muligheder for at få en god fugleoplevelse.

Sikkert også i denne weeekend er der flere tusind stære, som går til ro ved Vejlen på Taasinge.

Poul Vestergaard Rasmussen har oplevet stærene som samles i denne uge og går til ro ved solnedgang, som det ses på billederne herunder.

Stære ved Vejlen på  Taasinge.

Stær. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stær. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Som det kan ses på Pouls foto er der flotte formationer i den nedgående sols stråler.

I morgen lørdag er der god hjælp ved Bøjden Nor:

Tager du til Bøjden Nor kan du opleve fugle på rast og lære noget om ænderne.

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper står klar med teleskoper ved Bøjden Nor lørdag 4. september 2021 mellem kl. 10:00 - ca. 13:00, så du kan se fuglene på nært hold. 

Der er flokke af viber og hjejler i noret og vadefuglene fouragerer inden den lange rejse mod syd. 

Gode chancer for at se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand.

I overmorgen søndag er hjælpen til rovfugle ved Gulstav på Sydlangeland

På søndag er det værd at besøge Sydlangeland, hvor Fugleværnsfonden lokale arbejdsgruppe står klar i fugletårnet ved Gulstav Mose med kikkerter og teleskoper samt hjælp til artsbestemmelse af de mange fugle, man i denne tid kan opleve trække sydover mod varmere himmelstrøg. Rovfugletrækket er gået i gang, og især hvepsevågerne er aktive i denne periode, så mon ikke vi ser denne smukke rovfugl lægge vejen forbi fugletårnet søndag 5. september 2021 kl. 10:00 - ca. 15:00. 

Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle. Fiskeørnen kan ofte opleves styrtdykke efter fisk fra stor højde og ”det lille piskeris” – dværgfalken, ses ofte i lav højde over engene. Mon ikke Rovterner og Sølvhejrerne er på plads.

Hvis du får tid så kan et besøg ved Kelds Nor anbefales. Her der mange vadere.

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryler Foto © Erik Thomsen

Ryle Foto © Erik Thomsen

Islandske ryler Foto © Erik Thomsen

Ved Nørreballe Nor fik Poul Vestergaard Rasmussen en god oplevelse i torsdags. Gammel havørn med bytte.

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Nørreballe Nor Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Tak til fotograferne.

God weekend

.