torsdag den 11. april 2013

Skrubtudserne vandrer

Kl 22:00 torsdag d. 11. april 4° sker det endelig. Padderne vandrer!

Poul Rasmussen kører gennem Vornæs Skov og ser Skrubtudserne vandre - vrimle gennem skoven på vej til ynglehullerne.

Jeg vælger at tage en tur ud i regnvejret her i det vestlige Svendborg. Turen går til Ryttervej ved det tidligere AMU-center, hvor padderne krydser vejen for at kommet til ynglehullerne. De vandrer fra skoven vest for vejen mod øst.

Springfrø Hun Ryttervej d. 11. april 2013.


Det slår heller ikke fejl i år. Vejen er oversået med trafikdræbte padder. Det sker hvert år i foråret. Man kan undre sig over, at der stadig er padder tilbage, som kan krydse vejen år efter år.

Springfrø Hun Ryttervej d. 11. april 2013.

Denne Springfrø hun overlevede, idet jeg flyttede hende over til vandhullet. Så heldige var de to næste ikke.
De arter som vandrer over Ryttervej er Springfrø, Skrubtudse, Stor vandsalamander og Lille salamander.

Trafikdræbte Skrubtudser

Forårsfereje (Siphonophanes grubeii)

Torsdag d. 11. april 2013 Forår!

Ravnebjerg skov nord for Svendborg er levested for den sjældne Forårsfereje

Ferejelokalitet torsdag d. 11. april 2013.


.

Ferejelokalitet torsdag d. 11. april 2013.

Fereje torsdag d. 11. april 2013
.

Siphonophanes grubeii Forårsfereje.


søndag den 7. april 2013

To Kongeørn på Fyn fredag d. 5. april 2013

Kongørn på Fyn april 2013


Medlem af Dof's rovfuglegruppe Finn Eriksen opdager torsdag d. 4. april ved middagstid en ung Kongeørn ved Lindkær/Ravnholt. Han ser den forsvinde mod NØ. Senere samme dag (17:30) bliver Kongeørnen igen set ved Lindkær af Karl Top og Palle Bo Hansen og de ser den flyve til overnatning i mosen.

Fredag morgen står er Leif Kristensen, Bent Staugaard og jeg syd for mosen på Ravnholtvej i det lønlige håb at få Kongeørnen at se. (Henrik Knudsen var også til stede, men skulle hjem med morgenbrød!!!).  Kongeørnen er ikke at se nogen steder, men snart dukker en af de lokale Havørne op og sætter sig i et træ ved Malkestalden. Havørnen er forøvrigt ringmærket!

Ikke lang tid efter er den unge Kongeørn pludselig over samme Malkestalden. Vi ser den først, da den kredser over træerne. Alle tre får taget fotos af den kredsende Kongeørn, men fornøjelsen varer kun 2-3 minutter før den glider ud af syne bag det hvide hus i svinget.

Senere på dagen fotograferer Søren Pedersen en ung Kongeørn mellem Vissenbjerg og Tommerup. Han har den indflyvende fra nord.

Det var indlysende at tænke tanken, at det måtte være samme fugl, men en sammenstilling af fotos taget af fuglene afslører, at det drejer sig om to forskellige!

Collage lavet med 1 billede af Tommerupfuglen og 2 billeder af Lindkærfuglen.


Klik for større billede

Tak til Søren Pedersen for lån af foto.

mandag den 1. april 2013

Mandag d. 1. APRIL - Nej til Bond (e) optagelser


De ny optagelser med James Bond på Iholm kommer på et meget uheldigt tidspunkt mit i fuglenes yngletid.

 
 
Tidligere optagelser af filmen "Solkongen" med byggeri mit i Sølvmågekolonien på Iholm gentages i forbindelse med optagelserne af den nyeste James Bond film.

Kilde: Fyns Amtsavis

På alle fuglevennernes vegne vil vi hermed prostestere mod planerne over for Film-Fyn.
Send din protest til post@faa.dk

Nu er de igen gået for vidt!