lørdag den 24. februar 2018

De levende hegn og de små vandhuller langs veje og marker på Midtfyn.

De levende hegn og de små vandhuller langs veje og marker, februar 2018

Af Tommy Dalnæs

Her i februar har landmændene sendt de store motorsave og flishuggermaskiner ud og fælde eller udrydde mange af de levende hegn langs offentlige og private veje og markveje tillige med bevoksningen ved de små vandhuller og vandløb i det åbne land og marker.

Karlsmosen Bukgårdsvej ved broen bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto. Tommy Dalnæs
3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto. Tommy Dalnæs
Først udrydder man næsten alle fugle og andre dyr i det åbne landskab via intensiv drift af marker, sprøjtning og dræning – måske finansieret via mere eller mindre ”sjove” tilskudsordninger eller kompensationer fra staten og ikke mindst EU…eller noget….

Nu er turen kommet til de levende hegn, krat, træer og vandhuller – lige her før alle ynglefuglene ankommer og skal finde levesteder og redemuligheder og inden alle naturens skabninger i øvrigt vågner.

Væk med de levende hegn – væk med levestederne – væk med fuglene og den øvrige fauna, som lever og formerer sig disse steder!

Og om lidt er gyllen klar!!

Efter at jeg har besøgt flere veje og hegn her på Midtfyn viser mine fotos, at man ikke mere bare beskærer siderne af hegnene, som man gjorde mange andre år, nej nu saves og fræses det hele væk og hakkes til flis - Væk med al bevoksning – de fine træer og revl og krat - nu er det også i vejen for landbruget!

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-1 Foto. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-2. Foto: Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018-2. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej + Fallevej Trunderup 20-02-2018-1. Tommy Dalnæs

1 Gl. Nyborgvej Trunderup 20-02-2018-3. Tommy Dalnæs

7 Østerskov Pensylvanien hegn + vandhul fjernet 20-02-2018. Tommy Dalnæs

7 Østerskov Pensylvanien hegn fjernet 20-02-2018. Tommy Dalnæs
Jeg har ligeledes også set mange andre steder i landskabet, hvor denne ”brændte jords taktik”, er blevet anvendt. Træflisen er i nogle tilfælde bare blevet spredt ud over marken.

Man fjerner al den bevoksning, som det har taget årtier at gro op – nogle hegn vil gro op igen, men det vil tage mange år og man fjerner hele naturgrundlaget i og omkring hegnene, dets fugtighed, dets skygge som forhindrer overophedning om sommeren, udtørring, dets føde- og ynglemuligheder for alt levende.
Som at ødelægge et koralrev, men nu i overført betydning, bare på landjorden.

Med denne nye praksis med at udrydde det hele, i stedet for at ”barbere” bevoksningen i siderne, synes jeg landmændene farer for hårdt frem.
Jeg synes, de har et enormt ansvar og forpligtigelse ved at eje og dyrke og ikke mindst bevare vort fælles åbne land med de mange levende hegn, vandhuller og vandløb – men nu tager de nye omfattende intensive og hårdhændede metoder i brug – fældningen af utallige kilometer levende hegn og krat!

Men måske genetablerer hegnene sig og træerne får lov at vokse op igen. Naturen har jo ofte en enestående evne til at overleve og genetablere sig.

Men i år vil mange naturområder mangle redepladser til fuglene og insekter, planter og microfauna vil blive sat tilbage og nogle vil måske uddø for evigt de pågældende steder. Man kan vel med ret spørge, om hvor meget vores skrøbelige natur mere kan klare, i det her stadigt stigende økonomisk og effektivitetshungrende samfund?

Man ønsker større marker uden naturhindringer, man sløjfer markveje og pløjningen sker ofte helt ud til asfalten på vejene og helt ned i grøfterne, for slet ikke at nævne sprøjtningen af markerne.

Landskabet bliver til en endeløs korn-ørken, hvor der ikke er megen plads til naturen. Den er henvist til naturgenoprettelses projekter o.a.

Landmændene, der ejer markerne, er ofte stærkt utilfredse med, at kommunen, regionerne, staten og andre lodsejere, ikke oprenser og vedligeholder vandløbene og dræningstilstanden. Vandet på markerne kan ikke i tilstrækkeligt omfang løbe ud i vandløbet og markerne forsumper. Nogle kan blive foranlediget til at begå selvtægt og oprense et vandløb uden tilladelse – det har jeg kendskab til lokalt.
I forbindelse med de aktuelle fældninger langs et lokalt vandløb, har jeg kunnet se, at man har efterladt vandløbene fulde af knækkede grene, rødder og andre trærester. Så nu har dette vandløb en dårligere dræningsbetydning end før fældningen af hegnet. Det virker ret formålsløst. Men der må da virkeligt være noget at vinde ved at fælde så stor en del af de levende hegn, som der sker lige nu. Jeg frygter man ligeledes vil kaste de små vandhuller til, da al vegetation, også store træer, ryddes og vandhullet ligger åbent og klar til at blive fyldt op.


1 Gl. Nyborgvej + Fallevej + bækken Trunderup 20-02-2018. Tommy Dalnæs
Men måske er det bare frustration og uvirksomhed pga. de mudrede marker, man ikke kan køre på – så kan man dog alligevel få de store traktorer med automatisk fældningsudstyr og flishugger i gang og ellers købe sig en ny motorsav – hu hej hvor det går – man fristes til at kalde disse emsige mænd i orangefarvede kedeldragter for nogle gedigne naturvandaler! Man kan sige landbruget altid og hele tiden bliver skældt ud, så for det ene og så for det andet og at det er deres skyld det hele - med tiden er jeg ved også at synes det! De er selv skyld i det prædikat!

Desværre tror jeg ikke at landbruget og den tilknyttede industri, i virkeligheden ønsker problemerne løst, og slet ikke hvis de skal retledes af nogen andre end dem selv - nogen vil godt sadle om, men flertallet er ikke interesseret og hvis man er imødekommende, så ender man hurtigt i "bad standing" i de her kredse og forståelsen, accepten og kammeratligheden blandt landmændene er forduftet som nyspredt gylle. Mon ikke man bare sidder og vogter på hinanden - i mellemtiden kan man så købe sig en ny traktor, en monsterflishugger og en effektiv motorsav!

Flishugger. Foto: Tommy Dalnæs
Se mit aktuelle foto af en flishugger/traktor ved Fjellebro – som at se vandalen på vej væk fra sine ugerninger!!

Jeg kan også bare konstatere, at alle de levende hegn og træer omkring min matrikel er blevet fældet og ryddet inden for de sidste 14 dage. Her er nu helt åbent og intet læ eller skygge nogetsteds, næsten i en kilometers omkreds!

3 Karlsmosen Bukgårdsvej 20-02-2018. Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej hegn fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej vandhul + bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

3 Karlsmosen Bukgårdsvej ved broen bevoksning fjernet 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs
Karlsmosen ved Kværndrup er ved at blive et dejligt naturområde – men her i februar har man fældet og ryddet kilometervis af levende hegn og bevoksninger omkring vandhullerne på markerne ned mod mosen.Se fotos af området, hvor de gule pile viser de fjernede hegn og vandhuller.

Et af hegnene, der er fældet, ender meget nær havørnenes foretrukne siddeplads – det store poppeltræ på sydsiden af mosen. Måske et kommende redetræ.

I den forbindelse har jeg i de senere år bemærket eller fornemmet, at skovene og de levende hegn er mærkbart stille om foråret – fåtallig og sporadisk fuglesang - man kan gå langt uden at høre lyden af den vederkvægende fuglesang. Det er ikke mere som jeg husker det i fra min ungdom og senere hen i livet. Noget jeg altid så frem til – det hører foråret til.

Når man i dag kører forbi Fjellebro Gods, syd for Ringe, er hele området omkring det blevet ”friseret” og er nu en gold og ”smuk” park. Tidligere lå området hen med tætte hegn og hække, krat og vildnis, som havde ligget der i årtier – et paradis for fugle og andre dyr og planter. Det hele er væk og de golde græsplæner og spredte træer har afløst denne lille naturperle – sågar vandløbet er renset op og sten og andet fjernet – det ser så nysseligt ud – men nej det er en katastrofe – tillige er de levende hegn omkring godset fjernet – f.eks. det levende hegn, hvor man ofte kan stå og se Østerskovens/Pensylvaniens røde glenter i luften over skoven og markerne – nu er her goldt og øde, vindblæst og bart – et vandhul ryddet og ingen hegn så langt øjet rækker – især set mod nord fra landevejen.

4 Sundsgårdsvej Fjellebro Hegn endnu levende 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

5 Sundsgårdsvej Fjellebro Gods Park - reguleeret bæk + før vildnis 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs

6 Volstrupvej syd f. Ringe 20-02-2018. Foto: Tommy Dalnæs
I medierne er det for nylig oplyst, at statsskovene på Sjælland og i Jylland skal overgå til at være uberørte skove og hermed ikke udnyttes kommercielt, men det sker ikke på Fyn - jeg ved ikke om der i det hele taget er statsskove her på øen. Men uanset, er det en virkelig god nyhed.

På Fyn er der dog også oprettet/genoprettet små naturoaser som f.eks. Karlsmosen, Snarup Mose, Ravnholt og omkring Odense Å m.fl.

Jeg har taget en lang række fotos af de mange vandaliserede hegn, vandhuller og vandløb, nogle kan ses her på bloggen og man er velkommen til at få alle at se og udnytte dem gratis ved henvendelse til mig eller Erhardt.

De er fra området omkring min matrikel i Trunderup, fra Karlsmosen og dens opland, Egeskov, Fjellebro Gods og omegn.

Jeg kunne godt ønske mig, at der kom en debat om den for mig at se, nye trend, med at fælde revl og krat og ikke mindst at tilbagevise mine bekymringer som grundløse og ude af proportioner – jeg er jo bare en glad men bekymret amatør…just saying…

Venlig hilsen
Tommy Dalnæs
Trunderup ved Kværndrup.torsdag den 22. februar 2018

Vandrefalk ved Fynsværket måske beskudt?


Her til aften var jeg ude for og se til Vandrefalken på Fynsværket kl.17.00.
Den sad på bogstavet N.

Jeg tog de første billeder. Det undrede mig at fjerene var blæst op på bugen!

Vandrefalk Foto: Erik Thomsen
Jeg tog flere billeder af den og kan se, at den har været udsat for et skud!

Hvad er dit indtryk af "hullet" som ses på billedet?

Venlig hilsen
Erik Thomsen

Erik Thomsen har svaret i dag kl 19:25:

Hej Erhardt.

Alle de fjer der ses på facaden, er fra de fugle som vandrefalken har plukket her i vinter.

Vejret i aften var solrigt og total vindstille. Når fjerene er lagt ned over hullet, er der stadig et område, der manglede fjer.

Foto: Erik Thomsen
Efter nærmere studie af billedet minder det om et skud fra en tryk luftbøsse på stor afstand. Den skyder nemt 200 meter.  Jeg kunne forestille mig der er en  brevdueejer, der sidder på lur med bøssen for at få ram på Vandrefalken

Venlig hilsen
Erik

.

onsdag den 21. februar 2018

Ørnens dag på Stige ø. Har du lyst til at hjælpe?

Kære fuglevenner

Klik på billedet for at læse mere!

Så er det på søndag, at det sker igen!

ØRNENS DAG på STIGE Ø!

For at være klar til at betjene publikum mellem kl. 10 og 14, så kunne Jette Gandrup og Jeg godt tænke os, at vi var nogle flere på dagen. Også gerne et par stykker, der vil hjælpe med at rejse teltet. Det er ikke tungt arbejde, men mest i form af at være "holde-ved-montør" - et ikke uvæsentligt arbejde!

Så har du tid og lyst at hjælpe os, så kontakt mig venligst via mobil ved skriv eller opring på 22 21 60 20 eller på mail borge.lrasmussen@gmail.com, så kan vi aftale nærmere om tid og sted for opstart!

På forhånd Tak!

Venlig hilsen
Børge Langkilde Rasmussen

Besøg hjemmesiden til Ørnens Dag og find andre arrangementer

søndag den 18. februar 2018

Ikke kun på Langeland - Gæs og svaner på vintersæd!

Esben Eriksen skriver på Facebook: Langelands fugle

"Traf en landmand i går - han var godt træt af sangsvaner og gæs. Vores samtale blev afsluttet med, at han jog, de 40 Knortegæs og 20 Sangsvaner jeg kiggede på væk.

Den sidste svanesang? from Esben Eriksen on Vimeo.


Men jeg forstår ham godt - han har jo ikke sået for at holde gæs og svaner på kost hele vinteren. Men hvad gør vi?

Oprindeligt lå Knortegæs og Sangsvaner på havet og åd sig tykke og mætte i de undersøiske enge af ålegræs, der dækkede øhavet. Men grundet udvaskning af næringsstoffer fra landbruget og tidligere udledning af næringsrigt spildevand fra byerne, så forsvandt ålegræsset. Hvad gør en "dum" gås - den går på land. Og her æder den græs på engene. Men så pløjede vi engene op og såede korn. Så nu er de arktiske vintergæster lidt på den. De kan ikke lige lave en plan B - evolutionen har maget det således, at det er her de holder vinter - rigeligt med føde i Danmark, og afstanden til Sibirien er overkommelig.

Så nu æder de korn på markerne. Ingen kan huske, hvorfor de går der - de er bare irriterende.

Lige nu synes planen at jage dem væk fra egen mark - skyde lidt efter dem, og hvad tiden ellers tillader. Så flyver de over til naboen. Han kan så jage dem tilbage igen. Træls for landmændene.

Lokale og turister vil opleve, at fuglene bliver sky og letter på stor afstand og fuglene bliver stressede, da de nu også reagerer på tilfædigt forbipasserende.

Det er min fornemmelse, at problemet er størst på Sydlangeland. Her søger gæs og svaner ud for at overnatte i øhavet og flyver ind til føden i dagtimerne.

Kunne man udpege arelaer, hvor landmanden dyrker gåse- og svanevenlige afgrøder - på arealer nær fx Tryggelev Nor, Ristinge Hale og Lindelse Nor? Jeg ved det ikke. Så vil gæs og svaner have fred, og mange landmænd ville slippe for ubudne gæster, da gæs og svaner hurtigt finder ud af, hvor der er fred og ro. Det er nok Bramgæssene, der giver flest grå hår, og de vil hurtigt opdage, hvor der fred og ro. Landmanden har måske endda mulighed for at dyrke en afgrøde i sommerhalvåret, der ikke bliver ædt? Problemet er størst i perioden 1. november til 1. april.

Lige nu mister landmænd penge. Turister og lokale fratages store naturoplevelser, og tusindvis af fugle kan ikke finde føde i fred og ro. Det kunne være rart, hvis vi kunne finde en god løsning. Så endnu flere mennesker ville drage til Sydlangeland og købe gåsebryst ved bageren og fortælle andre om, at Langeland er et fantastisk sted. Og landmanden der "dyrker gæs", vil få mindre stress og penge på kontoen. Kan vi ikke finde en løsning?".

lørdag den 10. februar 2018

Ung vandrefalk (?) fra Gyldensteen


Dette flotte foto af en ung vandrefalk (?) har Keld Skytte Petersen taget den 9. februar ved Gyldensteen.

Foto: Keld Skytte Petersen
Nu har jeg fået en forespørgsel på om det kan være en jagtfalk!

Hvad mener du?

Vh Erhardt

Erik Thomsen har sendt et foto af ung jagtfalk fra Monnet, Taasinge. Lørdag, 19. januar 2008 13:34

Jagtfalk Lørdag, 19. januar 2008 13:34 Monnet, Taasinge. Foto: Erik Thomsen.

fredag den 2. februar 2018

Obs af havørn udsat for lyrik. Kim Bang Jensen

Ærøskøbing, Tivoli den 29. januar 2018.

Hej Erhardt

Sidder hjemme og passer sygt barn og hvad er så mere nærliggende end at rapportere en fantastisk oplevelse jeg havde i mandags den 29. januar.

Havørn Nakkebølle den 11. november 2017. Foto: Finn Skov

Og som et ekstra twist; nu udsat for lyrik:

En havørn gled majestætisk og stolt gennem min have

Mit hjerte sagde stop og det boblede i min mave

For af alle de fugle jeg har mødt på min vej

Så er det bare den jeg finder allermest sejDen kom glidende ind ude fra øst

Jeg tænker den havde kurs mod Vrå Strands stenede kyst

Men inden den overhovedet nåede kystens bølgelængde

Tvang den bramgæs op i tusindtals mængdeDe græssede roligt på marker tæt ved mit hus

Da de pludselig skræmtes af brede vingers sus

Himlen blev farvet af sorthvide flaks

Én nåede aldrig op; den endte i ørnens saks


Kh. Kim


Havørn Nakkebølle den 11. november 2017. Foto: Finn Skov


.