onsdag den 6. december 2023

Caroline Amalielund - et sikkert sted for ringmærkede hættemåger.

Skal du se ringmærkede måger på Fyn er Fruens Bøge Skov og Skovsøen, Odense eller Caroline Amalielund, Mølledammen, Svendborg nogle sikre steder.

Henning Steen Hansen har været forbi nogle gange og taget fotos af flere måger med plastikringe i farven sort-hvid.

Første gang den 27. november 2023.

Hættemåge V98Y Foto© Henning Steen Hansen

Hættemåge V98Y Foto© Henning Steen Hansen

Svar på V98Y .Ringmærket af Kjeld T. Pedersen.

"Metal ring: Copenhagen 6J....6811 Colour ring: White V98Y
Species: Black-headed Gull (Larus ridibundus)
Ringing data
Age: 3y+
Male
Date: 12-02-2021
Locality: Svendborg Havn: Hudes Plads, Svendborg, DKSD 55.04N-010.37E
Ringer: Kjeld Tommy Pedersen (DKK-637)

Recovery data
27-11-2023 DKSD
Henning Steen Hansen
White V98Y CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81"

Og igen i dag den 6. december 2023

Hættemåge V93T Foto© Henning Steen Hansen

"Metal ring: Copenhagen 6J....6372 Colour ring: White V93T
Species: Black-headed Gull (Larus ridibundus)
Ringing data
Age: 2y+
Male
Date: 25-12-2020
Locality: Christiansminde, Svendborg, DKSD 55.04N-010.38E
Ringer: Kjeld Tommy Pedersen (DKK-637)
Recovery data
Sex:
81,5
Wing: 315
Head:
Hood: 5
20-02-2021 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V93T CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
21-03-2021 DKSD
Flemming Hansen / Svendborg
White V93T CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 7 81
13-02-2022 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V93T CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
06-12-2023 DKSD
Henning Steen Hansen
White V93T CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81"


Hættemåge V06U Foto© Henning Steen Hansen

"Metal ring: Copenhagen 6J....1822 Colour ring: White V06U
Species: Black-headed Gull (Larus ridibundus)
Ringing data
Age: 3y+
Unknown
Date: 04-01-2020
Locality: Caroline Amalielund, Svendborg, DKSD 55.04N-010.37E
Ringer: Fyns Ringmærkergruppe (760), Jacob Sterup (DKC-514)
Recovery data
Sex: Wing: 330
Head:
Hood:
25-02-2021 DKSD
Niels Bomholt Jensen
White V06U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81
06-03-2022 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V06U SVENDBORG LYSTBÅDEHAVN SVENDBORG 55.03N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
28-01-2023 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V06U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
12-02-2023 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V06U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
18-03-2023 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V06U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
06-12-2023 DKSD
Henning Steen Hansen
White V06U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81"


Hættemåge V10X Foto© Henning Steen Hansen

Data:
Metal ring: Copenhagen 6J....8275 Colour ring: White V10X
Species: Black-headed Gull (Larus ridibundus)
Ringing data
Age: 2y+
Date: 16-01-2021
Locality: Christiansminde, Svendborg, DKSD 55.04N-010.38E
Ringer: Kjeld Tommy Pedersen (DKK-637)

Recovery data
Sex: Wing: 310
Head:
Hood: 2
20-02-2021 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
25-02-2021 DKSD
Niels Bomholt Jensen
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81
05-11-2021 DKSD
Joakim Dybbroe (DKC-1007)
White V10X CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
13-02-2022 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
07-03-2022 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
12-02-2023 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
18-03-2023 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
06-12-2023 DKSD
Henning Steen Hansen
White V10X CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81

Hættemåge V08U Foto© Henning Steen Hansen

"Metal ring: Copenhagen 6J....1824 Colour ring: White V08U
Species: Black-headed Gull (Larus ridibundus)
Ringing data
Age: 3y+
Unknown
Date: 04-01-2020
Locality: Christiansminde, Svendborg, DKSD 55.04N-010.38E
Ringer: Fyns Ringmærkergruppe (760), Jacob Sterup (DKC-514)
Recovery data
Sex: Wing: 320
Head:
Hood:
23-01-2020 DKSD
Henrik Knudsen (dkc-498)
White V08U SVENDBORG HAVN: NORDRE KAJGADE SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 8 81
25-10-2020 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
01-12-2020 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
20-02-2021 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
18-09-2021 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
06-11-2021 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
13-02-2022 DKSD
Jacob Sterup (DKC-514)
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 8 81
07-10-2023 DKSD
Lars Kirk
White V08U CHRISTIANSMINDE SVENDBORG 55.04N-010.38E
Alive Colour ring read 7 81
06-12-2023 DKSD
Henning Steen Hansen
White V08U CAROLINE AMALIELUND SVENDBORG 55.04N-010.37E
Alive Colour ring read 7 81
Number of recoveries: 9"

Ringnumrene er modtaget den 18. januar 2024

.

mandag den 27. november 2023

Islandske rødben er tilbage ved Lunkebugten. Foto: Erik Thomsen

"Hej Erhardt

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Her en flok på 18 Rødben, Lunkebugten i dag

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Deres kald er anderledes end det vi hører fra Rødben i DK. Ryggen er også mørkere i fjerdragten end de danske.

Venlig hilsen

Erik"

Naturbasen kan man læse mere om den Islandske rødeben:

"Variation: Siden 1930erne er større antal Islandsk Rødben (Tringa totanus robusta), som udgør en speciel race, begyndt at overvintre her i landet. De er lidt større end vore egne Rødben, og de er tydeligt mørkere i fjerdragten. De opholder sig også nogle andre steder end de Rødben, vi ellers ser her i landet. Hvor Rødben normalt foretrækker mudrede vige og andre vådområder (slikvader) med blød bund, ses de islandske fugle mest på sandede og stenede eksponerede kyster. Dette hænger bl.a. sammen med, at saltvand og bølgeslag holder kysten mere eller mindre isfri sådanne steder, og at der derfor er føde at hente i form af tanglopper, orm og andre smådyr. De islandske Rødben ankommer fra sidst i juli og trækker bort igen sidst i april" Kilde: Naturbasen

Rødben med musling. Foto© Erik Thomsen

Lidt mere om forskellen på de to racer:

"Kontinentale Rødben T.t. totanus yngler på det europæiske kontinent og i Storbritannien og optræder talrigt under forårs-og efterårstrækket, mens Islandsk Rødben T.t. robusta, der yngler på Island og Færøerne, forekommer i vinterhalvåret (Boere & Smit 1981). Kontinentale Rødben optræder tilsyneladende også i vinterhalvåret, men det er uklart, om vinterudbredelsen er begrænset til den hollandske og nedersaksiske del af Vadehavet (Boer 1966, Goethe 1972). Dansk Om. Foren. Tidsskr. (1986) 80: 103-112 Da Islandske Rødben har længere vinger end kontinentale Rødben, kan vingelængden anvendes som grundlag for racebestemmelse (Hale 1971 ). Følgende maksimum-og minimumvingelængder opgives for hanner og hunner af de to racer (Hale 1971, Glutz et al. 1977). Kontinental Rødben 149-174 mm Islandsk Rødben 160-178 mm I de kontinentale populationer, som optræder i Danmark, er der ikke fundet individer med vinger længere end 166 mm (Ogilvie 1963, Hale 1971), så den øvre grænse for kontinentale Rødben kan i dette tilfælde nedsættes. Dog skal der tages højde for, at værdien er baseret på opmålinger af tørre museumseksemplarer, hvor længden af vinger er lidt kortere end hos levende og friske fugle (Prater et al. 1977, Green 1980). I nærværende undersøgelse er det derfor fundet rimeligt at anvende 168 mm som øvre grænse for kontinentale Rødben. 104 Islandske Rødben Racerne kan desuden adskilles i felten ved forskelle i dragt og kropsstørrelse ( Goethe 1972). Fra december til marts, hvor Islandsk Rødben er i vinterdragt (Boere 1976), er den islandske race påfaldende mørk, har ensartet mørkebrun ryg og en synlig grænse mellem et sammenhængende mørkt bryst og lys bug. I marts og april, hvor Islandske Rødben fælder til yngledragt (Boere Le.), kan især kropsbygning anvendes ved raceadskillelse, idet Islandsk Rødben er større og kraftigere bygget end kontinentale Rødben". Kilde: Forekomsten af Islandske Rødben Tringa totanus robusta ved Esbjerg Havn 1965/66-1984/85 

Dof: Danmarks fugle: Rødben


.

tirsdag den 21. november 2023

Silkehale forekomster 2. halvår 2023 på Fyn.

Hvert efterår og vinter er det spændende at se hvor mange silkehaler, som dukker op på vej ned i Europa.

Dette efterår er ingen undtagelse.

Silkehale Munkebo d. 21. november 2023. Foto© Erik Thomsen


Erik Thomsen har været forbi Munkebo ligesom flere andre og skriver:

"Hej Erhardt

I den sydlige del af Munkebo mod Kertemindefjord holder en flok Silkehaler til på 35 fugle.
Området er fyldt med mange Rønnebærtræer, lige mad for Silkehalerne.

Hilsen Erik"

Dette kort viser indtastninger af Silkehaler på Dof-basen i efteråret/vinter 2023.

Silkehaleobs fra Fyn efteråret indtil 21. november 2023.

Hent selv kortet HER

Detaljeret observations-tabel HER

Trækruter HER

Danmarks fugle HER

.

onsdag den 8. november 2023

Fuglemalerier på Tåsinge: "Åbne atelier døre" d. 18.-19. nov. begge dage fra kl 11:00-17:00.


Fyns Hoved © Poul Vestergård Rasmussen

At spå om fremtiden, især når det handler om vejret, er ikke nogen nem opgave. Alligevel har jeg en klar fornemmelse af, at vejret i weekenden 18.-19. november beriger os med sol og stille vejr. Rigtigt fuglevejr. Det burde kunne trække en masse fynske ornitologer til vores smukke ø Tåsinge med de gode lokaliteter som Vejlen og Monnet. Når nu man alligevel er på de kanter og måske er blevet mæt af fuglene og trænger til lidt varme og en kop kaffe, vil jeg anbefale et smut forbi, hvor jeg bor.

Klyder © Poul Vestergård Rasmussen

Klyder © Poul Vestergård Rasmussen

Klyde © Poul Vestergård Rasmussen

Efter nogle års pause er jeg nemlig begyndt at male, og det betyder, at jeg igen deltager i et arrangement, vi kalder” Åbne Atelier døre” på Tåsinge. Sammen med 12 andre kunstnere udstiller vi vores værker - ja netop i weekenden 18.-19. November, begge dage fra kl. 11.00 til 17.00.

Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen

Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen


Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen

Da jeg selv er ivrig ornitolog og naturnørd, er det vel ikke overraskende, at mange af mine malerier er af fugle. Men mine mange ture derude er også inspiration til en del landskabsmalerier blandt andet fra Skovsgård og Ristinge hale på Langeland og fra Fynshoved. 

Fyns Hoved © Poul Vestergård Rasmussen

Jeg forsøger at gengive mine oplevelser derude fra så naturtro, som jeg magter. Dels fordi det for mig er en erindring om gode oplevelser fra mine ture, men også fordi jeg mener, naturen i sig selv, er så smuk og mangfoldig, at den bedst fremstår som den virkelig er.

Skægmejse © Poul Vestergård Rasmussen

Jeg maler primært med olie og akrylfarver og enkelte gange med tørpastel.


Spættet søl © Poul Vestergård Rasmussen
 
Lille lappedykker © Poul Vestergård Rasmussen

Så hvis interessen skulle være der så kig endelig ind på Udflyttervej 29 Tåsinge til en kop kaffe og en snak om billeder, eller hos nogle af de mange andre kunstnere på øen. 

Dem kan man læse mere om på www.taasingekunst.dk

https://taasingekunst.dk/


 © Poul Vestergård Rasmussen.mandag den 6. november 2023

Følg de østrigske eremitibiser via Animal tracker.

Lige nu aktuelt i Danmark: Den nordlige eremitibis.

Eremitibis Rømø.
"10 Eremitibis samlet på Rømø, 4. er med radiocenter, alle er med pvc ringe". Foto© Erik Thomsen

Det er ungfugle fra Østrig som i øjeblikket befinder sig her i landet. De kommer fra et genudsætningsprojekt i i Østrig.

Du kan følge nogle af fuglene, som har monteret en sender. Du finder dem ved at henter appen:
Animal tracker eller hjemmeisden Movebank.org

Skærmdump den 7. november 2023 fra Animal Tracker

Læs seneste nyhed på LIFE Skaldet ibis:  Her

Eremitibis fra Spanien  © Snatur

Nogle af dem er også i Sverige.

           

           Eremitibis vid Elmia, Jönköping 2023, Northern Bald Ibis in Sweden Sebastian Ekbom

Eremitibis © Snatur

Eremitibis10 stk til overnatning i træ, Rømø. Foto© Erik Thomsen

WikipideA

.


lørdag den 23. september 2023

Skarv med ringnummer F571 fra Keldsnor den 8. september 2023. Henning Steen Hansen

Den 8. september fotograferede Henning Steen Hansen en skar med plasrring: F571 ved kelds Nor.

Skarv Kelds Nor den 8. september 2023-  Foto© Henning Steen Hansen

Den er ringmærket syd for Langeland på Fehmern i 2021 som unge.

Ringmærknings- og genmeldingsrapport (med kort):
https://www.fuglering.dk/fuglering.php?id=status&language=dk&fid=94864fb1bf866bba

Ringmærknings- og genmeldingsrapport (print venlig):
https://www.fuglering.dk/fr_ringing_report.php?language=dk&fid=94864fb1bf866bba.


søndag den 2. juli 2023

En trist historie. Erik Ehmsen

Nærmest orkan og så med byger!

Det blev der en trist historie ud af.

Askegren Foto© Erik Ehmsen

En stor gren af en ask lå på jorden foran avlsbygningerne til Arreskov gods.

Død Stillits med sine unger! Foto© Erik Ehmsen


Da jeg fjernede den for at gøre plads til at kunne køre forbi, fandt jeg en død stillits. 

Ved nærmere eftersyn lå der fem døde unger lige ved siden af forældrefuglen. :-(

Erik Ehmsen

.

torsdag den 29. juni 2023

Fotografering af fugle i flugt. Erik Thomsen

Hej Erhardt

Mursejler, Nyborg den 28. juni 2023. Foto© Erik Thomsen

Mursejler fra Nyborg i FLS gård er en meget hurtig fugl at fotografere!
For at kunne fotografere den, skal du op på 14- 15 billeder i sekundet og så skal du endda være meget hurtig og heldig, at der kommer noget i kassen.

Mursejler inspektion under taget, Nyborg den 28. juni 2023. Foto© Erik Thomsen
Hilsen Erik

.

mandag den 26. juni 2023

Tåsinges første glenteunger ringmærket, mandag den 26. juni 2023.

Tåsinges første glenteunger ringmærket.

Tekst: Poul Vestergård Rasmussen  Foto: Morten Kristiansen & Poul Vestergård Rasmussen

At bestanden af røde glenter er voksende her i landet, kan der næppe sættes spørgsmålstegn ved.  Alene antallet af glenter på Fyn, der i vinterhalvåret samles til overnatning i store grupper, taler deres eget sprog, og matcher efterhånden de oplevelser man i 80-erne skulle til Skåne for at få.

Tilsvarende er det med de ynglende røde glenter, hvor man år efter år hører om nye par i de fynske skove. Forventeligt var det også, at glenterne før eller siden ville slå sig ned på Tåsinge, men som herboende, syntes jeg, det trak noget ud. Allerede i foråret 2019 fulgte jeg et par glenter, som var meget aktive i skovene midt på øen. Efter en del søgen fandt jeg en rede, som efter min beskrivelse til kyndige glentefolk, godt kunne tilhøre glenter. Men ak, efter en del besøg ved reden fandt jeg en grågås i reden og tanken om rød glente blev opgivet for denne gang.

Grågås i rovfuglerede maj 2019 – det blev ikke glente denne gang

Der skulle gå en del år, inden der igen var en aktivitet, som kunne tyde på, at glenten ville vælge Tåsinge som yngleområde.  Faktisk skete det først i nuværende år, hvor jeg omkring månedsskiftet februar/marts, gentagende gange så rød glente på den nordvestlige del af Tåsinge. Efterfølgende var det mere reglen end undtagelsen, at jeg på bestemte vejstrækninger så glenter i luften, når jeg kørte der.

Rød glente på det nordlige Tåsinge.

Med de mange observationer af glente i området, blev det mere og mere klart, hvor et eventuelt ynglepar kunne tænkes at slå sig ned, og efter en del søgen lykkedes det mig endelig at finde reden. Det var sidst i april. Per Rasmussen (artskoordinator for rød glente) var til stor hjælp gennem beskrivelse af udseende og placering af rede.

Vi var tæt på, at bukkejagten gik ind, og der burde handles for at undgå forstyrrelser ved reden. Indrømmet, jeg har ikke det bedste forhold til skovejeren pga. tidligere uoverensstemmelser, så jeg bad Morten Kristiansen, lokal ornitolog, om at sørge for at tage de nødvendige snakke med ejeren. Det korte af det lange blev, at Mortens diplomatiske evner rakte til, at skovejeren var indforstået med, at vores glentepar den 27. juni, blev en del af et ringmærkningsprojekt.

Selve ringmærkningen var en del af LIFE-Eurokiteprojektet, hvor man ville sætte GPS-sendere på ungerne, for efterfølgende at kunne spore deres færden.  Det er første gang, det er sket i Danmark, og det bliver rigtig spændende at se resultatet efterfølgende. Selve ringmærkningen blev foretaget af folk tilknyttet ringmærkningsafdelingen på Naturhistorisk museum, mens GPS-senderne blev sat på af et LIFE-team af blandt andet folk helt fra Østrig.

Det viste sig, at ungerne i ”vores rede” var for små til at få sendere på. Havde de ikke været det, var de ud over at være Tåsinges første glenteunger i kendt tid, også de første glenteunger i Danmark, der havde fået sender på. Skæg tanke, men oplevelsen blev dog ikke mindre af den grund. Glædeligt var det dog, at man efterfølgende fik sat sendere på 9 glenteunger forskellige steder på Fyn (Se her).

En del af Lift-teamet på vej op til glentereden. Foto© Morten Kristiansen


En klatretur på godt 20 meter
De to glenteunger på vej ned i poser til ringmærkerne 

 Hans Rytter, erfaren fynsk ringmærker stod for påsætningen af ringene.


De skønne unger virker ganske upåvirkede af situationen.


Selv om der bliver bidt lidt negle

- og hængt lidt med hovedet

Der bliver holdt øje med os dernede. En af forældrefuglene over redetræet


Der måles, vejes og noteres data. Foto© Morten Kristiansen


Det sidste pust inden turen går tilbage til reden.

To glade tøsingske ornitologer efter dagens oplevelse – her Morten Kristiansen.


- og skribent og fotograf Poul V. Rasmussen.

mandag den 5. juni 2023

Forstyrrelse af Havørn. Af Erik Thomsen

Hej Erhardt

Havørnen ved Brændegård Sø har været udsat for forstyrrelser af 500 – 1000  fra vandrebevægelse ”Viking – Ravnsborg. Jim Lyngvild".

Vandreruten forbi ørneområdet med skilt,
der henstiller til ikke at færdes i området. Foto© Erik Thomsen

Ravnsborg Marked ved Jim Lyngvild, afholder vandreture i Brahetrolleborgs Skove. Her er  turen lagt igennem Kalkunskoven, forbi Havørnens redetræ. Havørn,  hunnen har forladt ungen i reden.  Ungen blev udruget den 1 maj og er nu 35 dage gammel.
I de to dage her, lørdag og søndag er der gået over 500 vandrede forbi reden i en afstand af 30 meter fra træet. Den massive folkemængde har fået hunnen til og forlade reden, ungen er overladt til sin egen skæbne i to dage.
Kl. ca. 16.00 søndag var hunnen tilbage i reden.
Hvor taktløs af Jim Lyngvild, og lægge turene ind i et skovområde hvor Faaborg Kommune med ejerens samtykke har opsat et skilt ved offentlig vej, der henstiller til folk ikke og færdes i område, undgå forstyrrelse af Havørnen i yngletiden.

Venlig hilsen
Erik