fredag den 22. december 2017

Rød glente vintertællingen 2018 den 6.-7. januar.

Vintertællingen 2018 finder sted 6.-7. januar.

Sidste års tælling er gjort op
 

Sidste års tælling. Klik for stor læsbar størrelse.

Derfor indrapporter dine sete røde glenter i Dofbasen.

Lørdag den 30. december skriver Per Rasmussen på Facebook:

Næste weekend skal glenterne jo tælles, og jeg håber at vi kan få dækket Fyn, så vi får talt så mange med som muligt.
Det er jo nemmest at tælle glenterne ved overnatningspladserne, men jeg vil også gerne opfordre folk til at tage ud og lede andre steder. Vi har feks ikke kendskab til pladser på hverken Vest- eller Østfyn, samt Langeland, men der ses glenter her alligevel.

Glenterne har flyttet noget rundt i år i området mellem Vantinge og Heden, og jeg tror ikke de er færdig. Man kan se på Dofbasen hvor de sidst er set. Der er dukket en ny stor plads op syd for Espe nær Fjellebro gods, som ser ud til at være mere stabil.
Der er i øjeblikket mindst 50 fugle på Fyn og Langeland, og dem skulle vi i hvert fald gerne have noteret. I 2017-tællingen blev der noteret 31, men da kendte vi heller ikke pladsen syd Espe, omend vi havde en klar ide om at vi ikke havde fået talt alle med.

Håber på godt vejr og at så mange som muligt vil deltage i tællingen.

De røde pletter på kortet markere de kendte overnatningspladser. Det kan også godt tænkes at enkelte af de lokale ynglepar overnatter ved deres reder.
.

lørdag den 16. december 2017

Hvidsisken ved Spodsbjerg havn, Langeland december 2017.

Hvidsisken Spodsbjerg den 16. december 2017. Foto ©: Erik Thomsen
I starten af november helt præcist den 12. november ringmærkede Michael Bjerregaard de to første hvidsiskner ved Ulbølle og efter at "den hjemvendte" Henrik Knudsen fandt 3 Hvidsiskner ved Spodsbjerg på Langeland har mange valfartet til området for at se og fotografere den flotte art af siskner. Erik Thomsen var forbi havnen i dag og har sendt nogle flotte fotos af fuglene.

Hvidsisken Spodsbjerg den 16. december 2017. Foto ©: Erik Thomsen
Det største antal har været 15, som er helt usædvanligt.

Hvidsisken Spodsbjerg den 16. december 2017. Foto ©: Erik Thomsen
I de sidste par dage er der kun fundet 2 eksemplarer af arten/racen.


Hvidsisken Spodsbjerg den 16. december 2017. Foto ©: Erik Thomsen
Fotos fra Spodsbjerg den 17. december 2017.

Foto ©: Erik Thomsen

Foto ©: Erik Thomsen

Foto ©: Erik Thomsen

Klik på fotos for at nyde dem i stor størrelse!

På Pandion kan du læse mere om Hvidsisken: Hvordan bestemmer man Hvidsisken? 

Hvidsisken i Dof-basen ved Spodsbjerg, Langeland.

mandag den 4. december 2017

Dof Fyns brugertilfredshedsundersøgelse af deres hjemmeside.

Dof Fyn skriver på deres hjemmeside Dof- Fyn:

"Hvad synes du om vores hjemmeside ?

Den nuværende side har nu været i luften i flere år og vi er naturligvis meget interesseret i at høre hvad du som bruger synes om siden så vi kan forbedre hvad der er mangelfuldt, fastholde hvad der er godt, og udbygge hvis du har gode ideer.

Se link til spørgeskemaet herunder og indsend det senest d. 22/12. På forhånd tak for hjælpen. Vi sætter pris på din ærlige mening. Kun derved kan vi lave en nærværende hjemmeside som vores medlemmer har lyst til at besøge."

Snatur vil opfordre til at deltag i undersøgelsen. Klik på billedet herunder eller gå ind på Dof-Fyn og svar på spørgsmålene.

Klik på ovenstående og du blive ført til undersøgelsen.Linket til undersøgelsen:            http://www.snatur.dk/undersoegelse.htm 

Spørgsmålene er kopieret fra PDF'en og sat ind i analyseskemaet. Efter den 22. december vil Dof-Fyn modtage svarene fra undersøgelsen i denne form:

Svarene vil blive tilsendt Dof-Fyn før jul efter den 22. december.


Undersøgelsen er anonym og helt frivillig.

God fornøjelsen

Vh Snatur

Den 12. december 2017 lå der 25 svar på undersøgelsen; men Dof Fyn webben vil meget gerne hav mange flere.


Hvis du ikke har svaret så gør det nu inden den 22. december 2017

Dof - Fyn's webbrugerundersøgelse  http://www.snatur.dk/undersoegelse.htm

.
torsdag den 30. november 2017

Sprogø II

Peter Pelle har skrevet til Snatur omkring "Besøg på Sprogø".

Hej Erhardt!

Nyborg turist vil have flere tilmeldinger til Sprogøtur med fugle og natur som tema.
Så hvis du har lyst må du gerne lave et opslag!

Med venlig hilsen

Peter Pelle

Det er hermed gjort og har du et ønske om at kunne besøge øen kan I / du henvende jer / dig til  VisitNyborg 

Henrik Christoffersen-Thorsen, turismeassistent
Torvet 2B | 5800 Nyborg | Danmark
Telefon +45 6333 8090 I Dir + 45 6333 8091

Mobil +45 3060 5664 I hct@nyborg.dk

Tejst Foto: Peter Pelle
Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide. Jeg har kommet på øen i flere år med biolog Lars Hansen, som har formet øens fugleliv, som det ser ud i dag.

Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide, så giv dem et skriv!

Mvh.
Peter Pelle

Kontakt:  VisitNyborg

og udtryk et ønske om at komme på fugletur til Sprogø!

Tidligere opslag på bloggen:

Sprogø


.

lørdag den 18. november 2017

Niels får DOF's hæderpris - tillykke NielsFyns Amts Avis den 18. november 2017

Fortjent hæder til Niels Andersen

Ved DOF’s repræsentantskabsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense lørdag den 18. november 2017 blev Niels Andersen fra Svendborg tildelt DOF’s Hæderspris 2017.

Det var Kirsten Marie Haugstrup fra Hovedbestyrelsen, der forestod overrækkelsen af diplom og check på 15.000 kr., og som baggrund herfor anførte hun i sin tale det mangeårige virke, Niels havde udført for fuglesagen – herunder ikke mindst udarbejdelse af en række værdifulde undersøgelser og rapporter om den truede vibe

Hæderprisen gives for arbejdet med at dokumentere vibens tilbagegang i landbrugslandet.

Vibetørke. Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2017

Jo vådere, jo Vibere… Opdatering 2016 af Vibeforår i landbrugslandet

Et lille lys i mørket. Opdatering 2015 på Vibeforår i landbrugslandet.

Vibealarm! Opdatering 2014 af Vibeforår i landbrugslandet.  + Appendix 2014

Vibeforår i landbrugslandet 2013 + Appendix 2013

Vibeforår i landbrugslandet, opdatering 2012.

Vibeforår i landbrugslandet

Viben i vore hjerter, viben i vores kultur.

Årets Doffynbo 2015

Fugle og natur ved Svendborg.


.

onsdag den 15. november 2017

Rødhovedet tornskade set ved Elmelund, Fyn d. 15. november 2017.

Senator eller niloticus? Haaning på Pandion

Michael Mosebo Jensen skriver den 17. november på Dof-Fyn's webside:

Rødhovedet Tornskade i Elmelund, Odense V
Af Michael Mosebo Jensen

Lige inden mit rejseforedrag torsdag aften d. 16.11.17 i DOF Fyns lokaler kom Aage Wichmann med 3 billeder af noget af en bombe: Gode billeder af en ung Rødhovedet Tornskade foreviget i Elmelund i det vestlige Odense dagen før. 

Det er blot 3. fund på Fyn efter Lars Hansens fund af en hun 14.5.1992 og Peder Rasmussens 3K han fra Østerøsø 1-4.7 2014.

Det er en meget sen forekomst, faktisk det seneste registrerede i Danmark gennem de ca. 200 år, der er dokumenterede fund af arten her til lands. 
Den er blevet eftersøgt i dag uden held - hvilket der også skal til, da omkring ¾ af alle fugle set i Danmark har vist sig at trække videre natten efter. (Kilde: Netfugl)

Tillykke til Aage med det flotte fund!

Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann


Rødhovedet tornskade Foto: Aage Wichmann

Tilføj billedtekst
Fuglen er værd at eftersøge og kan være i området fortsat!

Kristoffer Hansen har forsøgt sig i dag den 17. november - dog negativ

.

lørdag den 11. november 2017

Trappebækken dagen derpå

Så er bækken fin igen og vandstæren tilbageMvh
Steen


Vandstær Trappebækken den 14. november 2017. Foto: Steen Winkel
Svar fra kommunen til Steen Winkel:
.

fredag den 10. november 2017

Nationalpark Vadehavet. Poul "Brugs" Rasmussen

Hej Erhardt!

Efter 3 indholdsrige fugledage ved vadehavet, er vi atter tilbage i det Sydfynske.

Som så ofte før boede vi på Ballum Slusekro, et sted der passer os fint. Kroen ligger helt for sig selv derude midt i marsken, hvor der er masser af natur, fred, ro og højt til loftet.

Vi ankom mandag den 6. med afrejse torsdag den 9.ds. Altså 3 solrige og vindstille dage, som er en sjældenhed på denne årstid. Vejret var perfekt til fuglekik og fuglefoto.

Det var fuglene i vadehavet fra Rømødæmningen i nord, Ballum vade, Højer sluse, engene før Margrethe kog og Saltvandssøen der blev holdt øje med.

Og jeg skal love for der var masser af fugle overalt, og de største koncentrationer var nok i området foran Ballum sluse og den sydøstlige del langs Rømødæmningen.

"Grå sol" bramgæs. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Bramgås Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det blev os fortalt at der nok i øjeblikket ophold sig omkring 300.000 Bramgæs (ret beset er der vel ingen der kender det nøjagtige tal). Og sikke en larm de frembringer når alle disse fugle på næsten én gang letter, om morgen ved solopgang, for at drage ind i land for at fouragere. De vender tilbage ved solnedgang, i lange kileformationer, for at overnatter på den lavvandede vade. Vi så mange 1000 vadefugl bl.a. Islandske ryler, Alm. Ryler og Hjejler.

Almindelig Hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Almindelig hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

En lokal ornitolog fortalte, der var omkring 20.000 Hjejler og Ryler i området nu.

Dobbeltbekkasin. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var glædeligt at se mange 1000 Viber raste i området. Nok ikke danske viber, men viber trækkende nordfra.

Storspove. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var set mindst 2000 Storspover ved Rømødæmningen. Deres vemodige fløjten kunne glædeligvis høres overalt – der er noget specielt ved de regnspover med det lange nedadbøjede næb.

Stær. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så ikke `Sort sol` med Stære denne gang, de var trukket sydover, men vi oplevede det med Bramgæs og det var en speciel anderledes oplevelse.

Strandhjejle. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også rigtig mange Kortnæbbede gæs, Klyder, Pibeænder og Gravænder.

Strandskade. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
En flok Strandskader, som nok talte 500 fugle, holdt også til ved slusen.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Der ses også enkelte Sølvhejrer derude.

Blå kærhøg ♂ Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også mange Blå kærhøge på patrulje over vaden den ganske dag, selv rovfugle af denne størrelse giver uro blande de mange rastende fugle.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Når Havørnen dukker op, (5-6 stk. holder til i området langs diget) bliver der rigtig uro blandt de mange fugle, som alle letter i en vild forvirring.
Jeg så en Ørn slå en Gås.

Musvåge Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Fjeldvåge. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Der ses også Musvåger og Tårnfalke overalt i området.

Er vi til fugle og dejlig natur kan Nationalpark Vadehavet så rigeligt anbefales. Og så må vi ikke glemme at besøge det nye Vadehavscenter, hvis udstillinger på fortræffelig vis fortæller marsklandets spændende og barske  historie.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Den sidste aften sagde 3 sæler godnat til os, i udløbet ved Ballum sluse.
De bedste hilsner
Poul Brugs i Lundeborg


.

Trappebækken ramt af forurening!


Ingen vandstær på dette sted i eftermiddag.

Trappebækken fredag d. 10. november 2017. Foto © Steen Winkel

Bækken var forurenet af enorme mængder af skum/sulfo.

Trappebækken fredag d. 10. november 2017. Foto © Steen Winkel

Noget forbandet svineri!

Steen Winkel


.

mandag den 6. november 2017

Tegn på vinter - snespurvene er ankommet.

Hej Erhardt

Ved Keldsnor var der ikke mange fugle i dag.
Naturstyrelsen drønede rundt i noret i en stor gummibåd og stranden var fyldt med fiskere; men det generede ikke snespurvene.

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurve Foto: Finn Skov

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurv Foto: Finn Skov

Snepurve Foto: Finn Skov
MVH
Finn Skov


.

søndag den 29. oktober 2017

Nordens papegøje er nået til Lundeborg

Poul "Brugs" Rasmussen skriver:

Hej Erhardt!

I en længere periode nu er der set Lille Korsnæb mange steder i landet. 
Først til formiddag kl. 10:00 kom de første til Lundeborg (mig bekendt).

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen
12 fugle FU  på Sitkagran  kogler i en have på Gl. Lundeborgvej. 

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen

De er absolut sjældne gæster her. 

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen
Men et spændende møde var det.

Erik Thomsen har reageret på Poul´s indlæg:

Hej Erhardt

Lille korsnæb optræder i store mængder over hele landet, derfor kunne det være sjovt og spørge fotograferne om de kan se forskel på deres billeder om undernæbbet er en venstre eller højre fugl  og hvad der er flest af i området.

Lille korsnæb Foto: Erik Thomsen


Venlig hilsen
Erik Thomsen

Undersøgelse fra Poul Brugs Rasmussen

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen


Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lille korsnæb Foto: Poul Brugs Rasmussen


Hej Erhardt!
Vedr. under næb drejning på Lille Korsnæb! 
Det er ikke tit vi kommer tæt på korsnæb, og først da Erik Thomsen gør opmærksom på næb drejningen, er jeg blevet opmærksom på fænomenet og har derfor undersøgt forholdet  på mine billeder.
Ganske rigtigt drejer undernæbbet enten til højre eller venstre, og hvorfor, er der vel ingen der har en fornuftig forklaring på.
F.eks. kunnen undernæbbet dreje til venstre på hanfugle og til højre på hunfugle, men det passer heller ikke. Iflg. mine billeder er næbretningen vist vilkårlig.

Er der nogen der har en fornuftig forklaring på fænomenet?

Mvh
Poul Brugs