tirsdag den 29. juni 2021

Rødme Svindehaver. Per Rasmussen

Rødme Svinehaver

Et af de bedste overdrev på Fyn, men jeg synes det er groet meget til. 

Rødme Svinehaver. Foto © Per Rasmussen

Stedet er kendt som voksested for flere sjældne plantearter.

Tidligere var der en stor bestand af Guldblomme, nu er der knap så mange. 

Rødme Svinehaver, Guldblomme på nordkrænten. Foto © Per Rasmussen

Kunne også kun finde en Bakkegøgelilje og underligt nok var der ingen Rødrygget Tornskade.

Rødme Svinehaver, Bakkegøgelilje. Foto © Per Rasmussen

Rødme Svinehaver, Bakkegøgelilje. Foto © Per Rasmussen

Grøn køllesværmer

Rødme Svinehaver, Grøn køllesværmer. Foto © Per Rasmussen

Men udsigten er stadig fin.

Rødme Svinehaver. Foto © Per Rasmussen

Rødme Svinehaver. Foto © Per Rasmussen


mandag den 21. juni 2021

Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder.

Igen i år er der mange eksempler på hvor mågerne placerer deres reder.

Ved Lindholm Nyborg giver Poul Brugs Rasmussen eksempler på mågereder:

Lindholm Nyborg.

På det samme tag af en kontorbygning derude, ruger der både en Sølvmåge og en Stormmåge.

Mvh

Poul Brugs   

Sølvmåge Lindholm Nyborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stormmåge Lindholm Nyborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

På Hjelmshoved er det Stormmåger:

Stormmågekoloni i metalskrotbunke Hjelmshoved. Poul Vestergaard Rasmussen

Stormmåger Hjelmshoved Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Her på matriklen bruger Stormmågerne badebroen.

Reden placeres hvor vi får en mindre konflikt i badevejr!

Løsningen er en platform på en pæl og få minutter efter at platformen var sat op overtog stormmågerne platformen og flytter redematerialer fra broen til platformen

Stormmågen henter resterne af den første rede på broen

Parret på platformen

Både bro og platform kan med lidt god vilje ses på webkamera

På Hjelmshoved i forbindelse med Øundersøgelsen 2021-2022 fandt Poul Vestergaard Rasmussen et andet eksempel på mågernes udnyttelse af menneskets efterladenskaber.

Sølvmågerede bag fjernsynsskærm. Foto Poul Vestegaard Rasmussen

Peter Pelle har mødt en Stormmåge ved Gl. Agernæs, som har placeret sin rede i en grenkløft af et bøgetræ. 


Gl. Agernæs Stormmågerede. Foto Peter Pelle.


Niels Andersen har sendt følgende mail og fotos:

Kære Erhardt. 

Du har efterlyst mærkelige redeanbringelser for Stormmåge.

Jeg vedhæfter et par billeder, jeg tog på Lille Svelmø for nogle år siden.

Reden er anbragt på et bilvrag.

Med venlig hilsen

Niels

Stormmågeæg Lille Svelmø Foto: Niels Andersen

Stormmågeæg Lille Svelmø Foto: Niels Andersen


Stormmågeæg Lille Svelmø Foto: Niels Andersen
Kom gerne med andre eksempler!


.
.