tirsdag den 30. april 2019

Meget aktive flyvende rørdrum ved Gulstav.

Denne sidste dag i april var rørdrumparret fra Gulstav mose meget aktive. Fuglen er blevet fotograferet af både Erik Thomsen og Finn Skov.

Erik Thomsen fotograferede disse to fugle tæt på hinanden.

Rørdrum, Gulstav Mose.  Foto: Erik Thomsen
Finn Skov tog en hel serie af fuglene.

Rørdrum Gulstav Mose Foto Finn Skov

Rørdrum Gulstav Mose Finn Skov

Rørdrum Gulstav Mose Finn Skov

Rørdrum Gulstav Mose Finn Skov

Rørdrum Gulstav Mose Finn Skov

.

mandag den 29. april 2019

Stor rede ved Holmdrup. Poul Vestergaard Rasmussen

Hej Erhardt.

Min bror, som bor i Holmdrup, bad mig kigge på denne rede - som de havde en ide om kunne være havørn - det er en skov i nærheden.

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Reden er i hvertfald en meter i diameter, men kronen i lærketræet er simpelthen for tæt til at en havørn skulle kunne komme der ind.

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Reden er bygget i løbet af vinteren, men ser ikke ud til at være i brug nu - ingen ekskrementer eller føderester under reden - men hvad kan det så være?

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

To billeder af rød glente fra området .

                                                                            Tekst og foto: Poul Vestergaard Rasmussen.

mandag den 22. april 2019

Ynglefugletælling på Monnet, Påsken 2019.

Fuglene er talt på Monnet i Påsken 2019.

Gråkrage tidlig morgen Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen
I efterhånden mange år har Poul V Rasmussen talt rastende fugle og ynglefugle på Monnet.

Vandrefalk Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Vandrefalk Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Den vinterstationære vandrefalk er ses fortsat på Monnet.

Stor præstekrave Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Hvid vipstjert Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Et forårstegn er ankomsten af Engpiber.

Engpiber Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Engpiber Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen


Antallet af ynglefugle er dalet. Det kan skyldes ræv!

Ræv Monnet Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Resultat af tællingen: Monnet den 22. april 2019.

                                                                                                 Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
.

fredag den 19. april 2019

Sydlig blåhals, Ballen ved Syltemade å's udløb siden 4. april 2019. Foto Bent Staugaard

Siden Sydlig blåhals indvandrede i Sønderjylland i 1992 har den bredt sig til Fyn og mange har haft glæde af den flotte fugle med en dejlig sang ved Syltemade åens udløb vest for Ballen.

I dag var Bent Staugaard forbi og fik foreviget den ivrige han. Husk at se og nyd Bents fotos i stor størrelse ved at "klikke"!

Sydlig blåhals, Ballen Foto © Bent Staugaard Midtfyns-naturfoto

Sydlig blåhals, Ballen Foto © Bent Staugaard Midtfyns-naturfoto

Sydlig blåhals, Ballen Foto © Bent Staugaard Midtfyns-naturfoto

Sydlig blåhals, Ballen Foto © Bent Staugaard Midtfyns-naturfoto

Info

Sydlig blåhals DOF

Sydlig blåhals Naturdatabasen

Obs af Sydlig blåhals på Fyn 2019 indtastet i DOF-basen

Desværre bliver sydlig blåhalse indtastet som Blåhals i DOF-basen;
men det er nok tale Sydlig blåhals!


.
onsdag den 17. april 2019

Damklire ved Noret, Taasinge

Henrik Knudsen finder en Damklire i Noret onsdag den 17. april og Poul Vestergaard har fotograferet fuglen fra stor afstand.

Damklire Noret Taasinge den 17. april 2019 . Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Damklire Noret Taasinge den 17. april 2019 . Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Damklire Noret Taasinge den 17. april 2019 . Foto Poul Vestergaard Rasmussen.

søndag den 14. april 2019

Det er ikke alle fugleunger, der er lige kønne. Finn Skov

De første unger kommer lige nu.

Ved Christiansminde fodrer blishønsene deres unger her ved påsketid.

Blishøne Foto © Finn Skov

Blishøne Foto © Finn Skov
Nyudklækkede blishøneunger ligner noget, som kun en mor kan holde af.

Blishøne Foto © Finn Skov

Blishøne Foto © Finn Skov

Blishøne Foto © Finn Skov
Det er jo smag og behag. Ungernes stærke signalfarver i røde og gule nuancer kan tolkes på mange måder.

Blishøne Foto © Finn Skov
Er det stimuli/signal til forældrefuglene om at fodre dem?

Gør farverne og det særprægede udseende, at de ikke er så appetitlige for prædatorer - en slags mimicry?

Blishøne Foto © Finn Skov

                                                                                                      Foto: Finn Skov


.

lørdag den 13. april 2019

Noret og Vejlen, Taasinge april 2019. Poul Vestergaard Rasmussen

Et par knarænder hygger sig i Noret

Knarand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

– men pludselig går de på vingerne....

Knarand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

fordi

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

den kom ind over og jager alle fugle i Noret på vingerne!

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

I de omkring 2 timer jeg er ved Noret, opholder den sig der – både på jorden i træerne og i luften.

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Gråstrubet lappedykker Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Atlingand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Hættemåge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
I Vejlen er klyderne også kommet.

Sølvmåge, Gravand og Klyde Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


                                                                                      Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


.

fredag den 12. april 2019

Bjørnemosen ved Thurø dæmningen

"Bjørnemosen" i det østlige Svendborg bliver debatteret på de sociale medier marts og april 2019.
Besøgende har bemærket, at der er blevet pumpet vand ud af området og har skrevet om det på Facebook. Efterfølgende har flere henvendt sig til Svendborg Kommune og til lokale politiker.
Området er inddæmmet og har i de sidste mange år udviklet sig til et større rørskovsområde.

Kigger man på gamle kort og luftfotos giver det en fornemmelse af, hvorledes området har ændret sig.

Kort mellem 1928-1940 viser mark med dræningskanal
Et luftfoto fra 1945 viser de samme marker eller enge.

Luftfoto fra 1945
Sådan ser området ud i en lang årrække helt frem til 1992.

Luftfoto 1992.
I løbet af halvfemserne sker der en ændring af brugen af området.

Luftfoto fra 1999.
Rørskovsområdet breder sig i de kommende år.

Vegetationen vokser op; men der er opstået søer.
Det sidste luftfoto er fra 2018.

Luftfoto 2018.
Den langsomme ændring af området til et større rørskovområdet er sandsynligvis sket i forbindelse med balladen omkring ejerforholdet omkring Bjørnemosegaarden. Nu er der kommet nye ejere til og der skal ske noget med området, som i lang tid har fået lov til at ligger ubenyttet hen.

Pumpen er blevet stoppet igen og nu må vi se, hvorledes sagen og dermed området kommer til at ændre sig.

Læs mere på

Bjørnemosen af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk DOF FYN fra den 11. april 2019.

Se obs i DOF-basen af:

Fugle (bemærkelsesværdige) i DOF-basen
Padder i DOF-basen
Krybdyr i DOF-basen
Pattedyr i DOF-basen
Sommerfugle i DOF-basen

Husk at klikke på billederne for større størrelse!

.søndag den 7. april 2019

Fyns Hoved den 7. april 2019. Poul Vestergaard Rasmussen

En perfekt forårsdag på Fyns hoved.

Gransanger Foto Poul Vestergaard Rasmussen
En søndag med lovet sol og varmegrader med to cifre, kræver et naturbesøg.
Fynshoved blev valgt – måske var hugormen også fremme.

Splitterne Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Splitternen møder os ved parkeringspladsen – den hæse skrig tager man ikke fejl af og dejligt med årets første af arten.

Rødhals Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Gransanger Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Gransanger Foto Poul Vestergaard Rasmussen
På de næste hundrede meter myldre det med gransanger og rødhals – og næsten ikke en busk er ikke besat af de små kræ.
Især er det smukt med de gulgrønne gransangere, der voldsomt tillidsfulde som de er, smisker sig i insekter i de nyudsprungne mirabeller, kun få meter fra os.
Rødhalsene er næsten lige så talrige – men også stillids, tornirisk, fuglekonge, rødstjert og en enkelt syngende munk er på banen.

Ravn Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Et par ravne flyver snakkende over os.

Kaffen bliver nydt ved stranden over mod Tornen mens fruen nyder solen og gravhunden Ragout er voldsomt optaget af at grave huller i jorden – ja det gør de jo sådan nogen.

Ud af øjenkrogen fanger jeg en tornskade.

Stor Tornskade Foto Poul Vestergaard Rasmussen
Endelige min første Store tornskade i umindelige tider – og da jeg går tættere på for at få et foto ser jeg et par ringdrosler i træerne lige bag. Droslerne er også talrige nu – både vindrossel, solsort sangdrossel og misteldrossel myldre rundt i buske og i græsset.

Ringdrossel Foto Poul Vestergaard Rasmussen
En enlig landsvale glider forbi – Henrik Kingo Andersen har jeg lige mødt – han savnede netop sin første svale – håber han fik den.

Mosehornugle Foto Poul Vestergaard Rasmussen
På toppen af bakkerne træder vi en mosehornugle op som majestætisk glider ud over havet og tager kurs mos Samsø. 

Fiskeørn Foto Poul Vestergaard Rasmussen


Kort efter kommer min første fiskeørn i år, ind over os fra vest. Glider lavt ind over landskabet og lige over to ornitologer der ivrigt studerer tornskaden i teleskop, men desværre nok ikke fanger fiskeørnen lige over dem. En næsten hvid musvåge slår på noget i græsset mens to gråkrager mobber.

Gråkrage og musvåge Foto Poul Vestergaard Rasmussen
På hjemvejen får vi frokosten ved Måle strand og nyder 5 marsvin der leger i det spejlblanke vand tæt på Romsø.
Desværre ingen hugorm, men alligevel en perfekt forårsdag - så tak til Hindsholm.Foto og tekst: Poul Vestergaard Rasmussen