torsdag den 27. juni 2019

Stormmågernes ændrede yngleadfærd ikke nogen succes! Version 2.

Som lovet en fortsættelse af "Stormmågernes ændrede yngleadfærd ikke nogen succes!" fra for to dage siden tirsdag den 25. juni 2019.

I løbet af onsdagen har der været to unger at se. Hvor var den tredje? Forældrefuglen varslede hver gang der var farer; men den tredje unge kunne ikke ses.

I dag torsdag lå der to døde unger i området! Heldigvis var der stadig en unge tilbage!

Stormmåge med unge torsdag den 27. juni 2019.
Hvor længe mon den klarer sig?


Stormmågernes ændrede yngleadfærd ikke nogen succes! Version 1.

.

tirsdag den 25. juni 2019

Den tyske Havørn ved Ravnholt. Foto: Leif Sørensen

I dag fløj den tyske havørn over hovedet på Leif Sørensen med et bytte.

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Havørn AD. Foto © Leif Sørensen

Læs dataerne på den tyske havørn, som holder til på Midtfyn.Tak til Leif Sørensen for info og fotos.


.

Stormmågernes ændrede yngleadfærd ikke nogen succes!

Stormmågen er kendt for at yngle i store kolonier. I 2010 var der 200 lokaliteter med Stormmåge kolonier i DK (Kilde DOF). Hernede på Sydfyn har Svelmø haft en af de største kolonier med ca 1200 par.
Ved Svendborgsund på øen Iholm har der været en koloni af Stormmåger med ca 150 par; men de er forsvundet inden for de sidste få år.

Stormmågen er har ændret yngleadfærd! 

Ved Svendborgsund er de rykket ind på broerne langs med Sundet. I de sidste 4 år har der været Stormmåger, som har forsøgt at yngle på broerne fra Sætting Strandvej til P. Clausens vej med meget ringe succes! På strækningen er der ca 5 par Stormmåger.

Stormmåge på broen den 7. juni 2019.
I år lagde fru Stormmåge sig på reden i maj måned og den 23. juni på Sankt Hans aften var der tre unger i reden.

En stormmåge unge er svømmet i land den 25. juni 2019. Fru stormmåge ligger fortsat på de to andre.
To dage efter er den første unge svømmet i land. De to andre kom i løbet af eftermiddagen også ud i vandet. Nummer to opdagede jeg ikke; men nummer tre kunne jeg se kravlede ud af reden og ud på brættet og pludselig var den forsvundet på brættet.

I morges stadig to unger i reden
 Hurtigt måtte jeg i vandet for hente de to unger op inden færgebølgerne skadede dem på betonmuren og kampesten.

Men hvor var nummer 1 blevet af, den morgenduelige? Den kunne jeg ikke se efter at jeg havde løftet den mindste (drivvåd i klemme mellem sten) og nummer 3 op over betonkanten.

Redningsaktionen forløb ikke stille idet alle stormmåger fra strækningen angreb "redningsmanden".

Nogen tid senere viste det sig at nr. 1. var i god behold og alle tre unger blev fodret med krabber sidst på eftermiddagen.

Alle tre tørre og i sikkerhed - foreløbig
Nu skal det vise sig hvor længe de overlever farerne på land: Sølvmåger, Svartbage, katte, løse hunde og ræv!

De foregående år gik der ikke mere end nogle få døgn før ungerne var forsvundet!


Fortsættes...

.


.

Gode nyheder om Fyns første ynglende vandrefalke. Torben Hvass

God morgen.

Vandrefalk 1K 2 M og 1 F den 24. juni 2019. Fynsværket. Pause i træningen. Foto © Torben Hvass

Vandrefalke ungerne klarer sig fint. De træner luftakrobatik sammen og kan ses flyve rundt omkring værket.
På fotoet er de, i aftes, fanget i en pause, siddende sammen på kassen.

Ud fra størrelsen, er der tale om 2 hanner og en hun.

De 2 gamle falke sidder højere oppe på skorstenen og holder øje med dem.

Venlig hilsen
Torben Hvass


Læs også

Fyns første vandrefalkeunger er ses nu frit fremme.

Vandrefalkene på Fynsværket - fortsat Torben Hvass DOF FYN

Vandrefalkene på Fynsværket. Torben Hvass DOF FYN


.

mandag den 24. juni 2019

Gråstrubet lappedykker fra Vejlen, Taasinge. Poul "Brugs" Rasmussen

Hej Erhardt.

Jeg var i dag heldig at komme et par Gråstrubede lappedykkere ganske tæt ved Tåsinge vejle.

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen
De var travlt optaget af at fodre deres nyklækkede unge. Jeg var heldig med billede nr. 4125.

Gråstrubet lappedykker nr. 4125 Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråstrubet lappedykker med Trepigget hundestejle Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mvh
Poul B. 

Gråstrubet lappedykker.  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Skarvens endeligt! - Farvel til Brændegård Sø. Erik Thomsen
Den 20 juni var jeg som sædvanlig en tur ved Brændegård Sø for at følge fuglelivet, havørne, grågæs, ænder, og skarver m.v..
Her ved middagstid var der ingen skarver på øen eller i søen at se.  En enkelt skarv kom flyvende ind syd fra over søen, kredsede lavt over øen.  Det så ud til den ville gå ned i nordenden af øen, den fløj lavt,  opgav at gå ned,  tog flugten ud over søen og fløj direkte mod syd i stor højde  - den sidste Skarv forlod  Brændegård sø kl 12:25!    
Efter øens beboer har været udsat for et massiv angreb af 8 unge havørne den 11. april i år, hvor havørnene gik til angreb på sølvmåge- og skarvunger. Den 15. maj i år, hvor Jacob og undertegnet optalte skarvreder på øen, var der 35 skarvreder tilbage med æg i, ingen unger i rederne. De var ædt af havørnen.

Skarvkolonien 1980. Foto: Erik Thomsen


Skarven har ynglet på øen siden 1973 - et kapitel om skarven er slut - havørnen satte en stopper for det. Ingen skarvunger er kommet på vingerne i år, alle er ædt af unge havørne.

Fredag den 21 juni.  

Besøg ved søen for at se om Skarven er vendt tilbage. Ingen Skarver på øen eller i søen. Tidligere har der været udfløjne unger på denne tid af året, hvor de har siddet på stenøerne i lange rækker. Det ser vi ikke mere.
De unge Havørne fandt her et let bytte, de kunne æde af - indtil der ikke var flere unger at tage af. Skarven opgav livet i Brændegård Sø - efter den har ynglet der i 46 år.

I Nørresø, hvor skarvkolonien er på 748 par, har Skarven den sidste måned været udsat for angreb af en ung Havørn mærket med en GPS-sender (Havørnen Frode fra Haderslev 2018), der viser, hvordan den har besøg skarvkolonien i Nørresø.


Venlig hilsen
Erik Thomsen
22 juni 2019

.

onsdag den 19. juni 2019

Trappebækken ramt forurening igen!

Nu er det sket igen. Sidste gang var Trappebækken den 10. november 2017, hvor der var store skum-mængder i bækken. Denne gang er det et måske et giftigt stof, som har dræbt fiskene m. m. ...

Steen Winkel skriver:

Hej Erhardt.

Så er den gal i bækken igen. 
På strækningen rideskolen - Tvedvej liger der mange døde bækørreder. Har ikke været på den anden side af Tvedvej.

Død bækørred, Trappebækken den 19. juni 2019. Foto © Steen Winkel
Beredskabet har været tilkaldt, men har ikke kunne finde nogen forureningskilde, så nu er sagen hos Svendborg kommunes miljøafdeling, hvor den efter beredskabets vurdering, ville blive lukket.

Død bækørred, Trappebækken den 19. juni 2019. Foto © Steen Winkel


Så ingen ved hvad der er sket!

Steen har været ved bækken igen:

Fandt lige tre døde mere, nu ca ialt 16.

Død bækørred, Trappebækken den 19. juni 2019. Foto © Steen Winkel
Var på den østlige af Tvedvej for en halv time siden. Intet at se, så oven i købet
3  livlige  ørreder ved Rottefælden.

Levende Bækørred ved Rottefælden, Trappebækken den 19. juni 2019. Foto © Steen Winkel
Fyns Amts Avis har skrevet om forureningen.

Tirsdag den 18. juni med stor aktivitet af ornitologer med kamera.

Mange fuglekikkere har været rundt i naturen på Fyn og Langeland på den varme og lune junidag.

Lad os starte ved Lundeborg, hvor Poul Brugs Rasmussen har fotograferet Stor flagspætte:

Stor flagspætte. Poul Brugs Rasmussen

Stor flagspætte, Lundeborg. Poul Brugs Rasmussen

Stor flagspætte, Lundeborg. Poul Brugs Rasmussen

Ved Vejlen, Taasinge har Poul Vestergaard Rasmussen været forbi:


Rørhøg. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Gravand. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Rørøspurv 1 M SY. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stillits. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stillits. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Skægmejse.. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Snog svømmer forbi fugleskjulet, Vejlen Taasinge.  Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


På Sydlangeland har Finn Skov været ved Keldsnor og Klise Nor:

Klyder og Fjordterner. Foto: Finn Skov

Klyder og Fjordterner. Foto: Finn Skov

Klyder. Foto: Finn Skov

Klyder og Fjordterner. Foto: Finn Skov

Stor præstekrave. Foto: Finn Skov

Gærdesanger. Foto: Finn Skov

Gærdessanger. Foto: Finn Skov

Bysvale. Foto: Finn Skov
Flere har efterhånden været forbi den stationære Drosselrørsanger ved Hønsehavens Grusgravssø og det gælder også Bent Staugaard Nielsen:

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard

Drosselrørsanger Foto: Bent Staugaard
Mange tak for fotos.


.