torsdag den 29. juni 2023

Fotografering af fugle i flugt. Erik Thomsen

Hej Erhardt

Mursejler, Nyborg den 28. juni 2023. Foto© Erik Thomsen

Mursejler fra Nyborg i FLS gård er en meget hurtig fugl at fotografere!
For at kunne fotografere den, skal du op på 14- 15 billeder i sekundet og så skal du endda være meget hurtig og heldig, at der kommer noget i kassen.

Mursejler inspektion under taget, Nyborg den 28. juni 2023. Foto© Erik Thomsen
Hilsen Erik

.

mandag den 26. juni 2023

Tåsinges første glenteunger ringmærket, mandag den 26. juni 2023.

Tåsinges første glenteunger ringmærket.

Tekst: Poul Vestergård Rasmussen  Foto: Morten Kristiansen & Poul Vestergård Rasmussen

At bestanden af røde glenter er voksende her i landet, kan der næppe sættes spørgsmålstegn ved.  Alene antallet af glenter på Fyn, der i vinterhalvåret samles til overnatning i store grupper, taler deres eget sprog, og matcher efterhånden de oplevelser man i 80-erne skulle til Skåne for at få.

Tilsvarende er det med de ynglende røde glenter, hvor man år efter år hører om nye par i de fynske skove. Forventeligt var det også, at glenterne før eller siden ville slå sig ned på Tåsinge, men som herboende, syntes jeg, det trak noget ud. Allerede i foråret 2019 fulgte jeg et par glenter, som var meget aktive i skovene midt på øen. Efter en del søgen fandt jeg en rede, som efter min beskrivelse til kyndige glentefolk, godt kunne tilhøre glenter. Men ak, efter en del besøg ved reden fandt jeg en grågås i reden og tanken om rød glente blev opgivet for denne gang.

Grågås i rovfuglerede maj 2019 – det blev ikke glente denne gang

Der skulle gå en del år, inden der igen var en aktivitet, som kunne tyde på, at glenten ville vælge Tåsinge som yngleområde.  Faktisk skete det først i nuværende år, hvor jeg omkring månedsskiftet februar/marts, gentagende gange så rød glente på den nordvestlige del af Tåsinge. Efterfølgende var det mere reglen end undtagelsen, at jeg på bestemte vejstrækninger så glenter i luften, når jeg kørte der.

Rød glente på det nordlige Tåsinge.

Med de mange observationer af glente i området, blev det mere og mere klart, hvor et eventuelt ynglepar kunne tænkes at slå sig ned, og efter en del søgen lykkedes det mig endelig at finde reden. Det var sidst i april. Per Rasmussen (artskoordinator for rød glente) var til stor hjælp gennem beskrivelse af udseende og placering af rede.

Vi var tæt på, at bukkejagten gik ind, og der burde handles for at undgå forstyrrelser ved reden. Indrømmet, jeg har ikke det bedste forhold til skovejeren pga. tidligere uoverensstemmelser, så jeg bad Morten Kristiansen, lokal ornitolog, om at sørge for at tage de nødvendige snakke med ejeren. Det korte af det lange blev, at Mortens diplomatiske evner rakte til, at skovejeren var indforstået med, at vores glentepar den 27. juni, blev en del af et ringmærkningsprojekt.

Selve ringmærkningen var en del af LIFE-Eurokiteprojektet, hvor man ville sætte GPS-sendere på ungerne, for efterfølgende at kunne spore deres færden.  Det er første gang, det er sket i Danmark, og det bliver rigtig spændende at se resultatet efterfølgende. Selve ringmærkningen blev foretaget af folk tilknyttet ringmærkningsafdelingen på Naturhistorisk museum, mens GPS-senderne blev sat på af et LIFE-team af blandt andet folk helt fra Østrig.

Det viste sig, at ungerne i ”vores rede” var for små til at få sendere på. Havde de ikke været det, var de ud over at være Tåsinges første glenteunger i kendt tid, også de første glenteunger i Danmark, der havde fået sender på. Skæg tanke, men oplevelsen blev dog ikke mindre af den grund. Glædeligt var det dog, at man efterfølgende fik sat sendere på 9 glenteunger forskellige steder på Fyn (Se her).

En del af Lift-teamet på vej op til glentereden. Foto© Morten Kristiansen


En klatretur på godt 20 meter
De to glenteunger på vej ned i poser til ringmærkerne 

 Hans Rytter, erfaren fynsk ringmærker stod for påsætningen af ringene.


De skønne unger virker ganske upåvirkede af situationen.


Selv om der bliver bidt lidt negle

- og hængt lidt med hovedet

Der bliver holdt øje med os dernede. En af forældrefuglene over redetræet


Der måles, vejes og noteres data. Foto© Morten Kristiansen


Det sidste pust inden turen går tilbage til reden.

To glade tøsingske ornitologer efter dagens oplevelse – her Morten Kristiansen.


- og skribent og fotograf Poul V. Rasmussen.

mandag den 5. juni 2023

Forstyrrelse af Havørn. Af Erik Thomsen

Hej Erhardt

Havørnen ved Brændegård Sø har været udsat for forstyrrelser af 500 – 1000  fra vandrebevægelse ”Viking – Ravnsborg. Jim Lyngvild".

Vandreruten forbi ørneområdet med skilt,
der henstiller til ikke at færdes i området. Foto© Erik Thomsen

Ravnsborg Marked ved Jim Lyngvild, afholder vandreture i Brahetrolleborgs Skove. Her er  turen lagt igennem Kalkunskoven, forbi Havørnens redetræ. Havørn,  hunnen har forladt ungen i reden.  Ungen blev udruget den 1 maj og er nu 35 dage gammel.
I de to dage her, lørdag og søndag er der gået over 500 vandrede forbi reden i en afstand af 30 meter fra træet. Den massive folkemængde har fået hunnen til og forlade reden, ungen er overladt til sin egen skæbne i to dage.
Kl. ca. 16.00 søndag var hunnen tilbage i reden.
Hvor taktløs af Jim Lyngvild, og lægge turene ind i et skovområde hvor Faaborg Kommune med ejerens samtykke har opsat et skilt ved offentlig vej, der henstiller til folk ikke og færdes i område, undgå forstyrrelse af Havørnen i yngletiden.

Venlig hilsen
Erik