mandag den 31. august 2020

Vejlen Taasinge august 2020. Tekst og foto: Erik Thomsen

Vejlen Tåsinge, - tagrør er afskåret, antagelig selvtægt fra bondemandens side af. 

Køer er sat ud i området. 

Vejlen, Taasinge Foto: Erik Thomsen


Isfuglen
har ingen steder at sidde,  når den skal fiske i Vejlen.

Skægmejsen har ingen steder at fouragere og opholde sig i rørskoven.

Vandriksen har ingen steder at gemme sig…..


Hvem kan tillade sig at fælde hele rørskoven på denne tid af året.


Venlig hilsen

Erik Thomsen


Poul Vestergaard Rasmussen kommenterer Eriks indlæg:


Det er svært at styre sin vrede, når man læser Erik Thomsens seneste indlæg om forholdene i

Vejlen på Tåsinge.


Jeg har forståelse for, at uvidende folk, der cykler forbi Vejlen og ser maskiner slå rørskoven inde i

Vejlen, måske tænker, jamen ødelægger de dog ikke naturen. Men en erfaren ornitolog, som dig

Erik, burde vide bedre og undersøge forholdene, inden du sender sådanne ting ud.


For det første. Der er ingen landmand, der har begået selvtægt. Alt hvad der sker i Vejlen er efter

anbefaling og opfordring fra Naturstyrelsen, og den unge landmand Henrik Møller, som forpagter

området af Naturstyrelsen, gør alt i et samarbejde med dem. Henrik gør en kæmpe indsats for

naturen ved at have en stor bestand af Herefordkvæg, som udfører naturpleje, bl.a. i Vejlen men

også på en masse øer i Øhavet. En indsats jeg tvivler på du, eller ret mange andre, ville yde til den

ringe indtægt og risiko, der er forbundet med et sådant foretagende.

Jeg er lige så forundret over, at du med din ornitologiske erfaring ikke ved, at de våde enge er en

betydelig mere artsrig biotop end for eksempel rørskoven, og at det er af den grund, man vælger

at reetablere dele af Vejlen som sådan.

Havde du så lettet måsen og var gået ned i den anden ende af Vejlen, ville du se, at der omkring

fugletårnet stadig er store områder med rørskov, som i høj grad tilgodeser de arter, som du

nævner. Altså for eksempel skægmejse, rørhøg og vandrikse.

Naturpleje handler først og fremmest om naturens ve og vel, og ikke om du kan stå på få meters

afstand og fotografere isfugl. Men selv med de nye tiltag har du, og vil du fremadrettet få en

endnu større mulighed for både at studere men også fotografere disse fugle i Vejlen.

Så ærgerligt og uklogt at komme med sådanne ytringer inden man har sat sig ind i de faktiske

forhold.

Lad os lære lidt af det og tænke før man taler.


Læs også indlæg på DOF FYN lørdag d. 5. september 2020: 

Vejlen, Tåsinge - igen. Søren Gjaldbæk DOF-FYN


.

mandag den 24. august 2020

Vadefugle ved Vejlen, Taasinge august 2020

Vejlen på det nordvestlige Taasinge har store mudderflader efter den uheldige vandstandssænkning i foråret og sensommerens tørke. Begge dele giver gode fødemuligheder for vadefugle.

Hvidklire Vejlen Taasinge Foto: Lars Kirk
Dobbeltbekkasin Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Vadefuglene har glæder af den lave vandstand; men andre fugle på træk kan også finde føde ved Vejlen.

Rødrygget tornskade på træk fanger guldsmede i rørskoven.


Rødrygget tornskade Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Rødrygget tornskade Vejlen, Taasinge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Mange tak for fotos til begge fotografer.


.

onsdag den 19. august 2020

Drama i "have-dammen". Poul Vestergaard Rasmussen

Det er ikke mange dage siden min kone Anne-Dorte læse op fra noget litteratur om grønne frøer. Noget jeg bed mærke i var at de skrev at grønne frøer bl.a. spiste fugle. Hmmm ... den var da lidt langt ude.

Da jeg så kommer hjem i dag og snupper en kop kaffe ser jeg en stor grøn frø længst væk i havedammen. Den er enorm og jeg finder kikkerten frem, i den overbevisning at der sidder endnu en frø bagved. Men overraskelsen er stor da det går op for mig at den faktisk sidder med en fugl i gabet. Vild oplevelse - så taler bøgerne alligevel sandhed😀👍

Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Men som du kan se måtte jeg sande de skrevne ord. Fed oplevelse. Kan desværre ikke identificere fuglen.

Næppe har oplevelsen fra i går, med en fugleædende grøn frø lagt sig, før der igen er røre i dammen.

Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Igen sidder vi og nyder eftermiddagskaffen da en flot stor guldsmed svæver elegant hen over dammen. I håbet om den vil sætte sig på et blad rejser jeg mig for at hente kameraet. I samme øjeblik nærmest råber fruen; “der tog en frø squ guldsmeden!” 

Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Grøn frø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Godt forfulgt af større artsfæller springer frøen i vandet hvor den fordøjer sit bytte. Frøen er ret lille, så man sidder næster og forventer at den store guldsmed stikker hovedet ud i frøens bagdel. I dag blev byttet artsbestemt - det VAR en Blå Mosaikguldsmed..

søndag den 16. august 2020

En solskinshistorie - korttået træløber på matriklen. Poul Vestergaard Rasmussen

For nogle dage siden havde jeg for første gang korttået træløber i haven. 

Korttået træløber fra torsdag den 13. august 2020. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Det lille vimre kræ så jeg kun kortvarigt, men i dag var den mere fotogen. 

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen
Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Adskillige gange satte den sig for foden af vores gamle birketræ 

I længere tid med udslåede vinger for at fange solens stråler. 

Korttået træløber. Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Rigtig dejlig oplevelse og endelig kunne man fange den med kameraet👍😀


Tekst og foto: Poul Vestergaard Rasmussen


.

fredag den 14. august 2020

Trækket er i gang ved Gulstav. Foto Lars Kirk

 Så småt er trækket gået i gang over den sydlige spids af Langeland og Lars Kirk dokumenterede det med 

Gulstav: 

Hvepsevåge Foto Lars Kirk

Hvepsevåge 1 S, 

Rørhøg 4 S, 

Spurvehøg Foto: Lars Kirk

Spurvehøg 4 S

Rød Glente 5 S, 

Musvåge Foto Lars Kirk

Musvåge 11 S, 

Tårnfalk 1 S, 

Lærkefalk 1 FU, 

Grø frø Lars Kirk

Grøn frø 1 R, den sidste dog ikke på træk ;-).


.

onsdag den 12. august 2020

Fugleværnsfonden (Tryggelev og Nørreballe Nor) august 2020.

I dagene fra onsdag den 12. til og med lørdag den 15. august i tidsrummet kl. 08 til 15 vil man kunne opleve, at FVF Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland udfører noget arbejde på engen rundt om den nordlige ende af Nørreballe Nor.

I 2018 skar arbejdsgruppen engbrandbægerne samlede dem på en presenning og trak dem ud til P-pladsen. Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Arbejdsgruppen har fået til opgave at skårlægge de mange engbrandbægere, rive dem sammen og transportere dem væk fra området. Det skal gerne ske lige nu, af hensyn til at de ikke når at gå i frø, så de blot kommer igen.

Det er selvsagt et stort projekt at udføre udelukkende ved manuelt arbejde. Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Publikum vil se, at også efter at arbejdsgruppen har været over et areal, at så bliver enkelte planter stående. Det er af hensyn til et bestemt insekt og dens larve, der udelukkende lever i og af engbrandbægeren. Insektet hedder "Blodplet" og er sort med røde pletter. Larven er advarselsfarvet, en køn larve i sort og gul.

Larve af Blodplet Foto: Snatur.dk

Enkeltstående planter græsser kvæget uden om, men står engbrandbægerne for tæt, bevæger kvæget sig ikke ind mellem planterne. Og så længe planterne står opret, så kender kvæget tilsyneladende planten så godt, at de ikke rører den.

Nogle gange virker det helt uoverskueligt. I 2019 blev der gjort forsøg med at stikke 1-års planterne, men man har blot kunnet konstatere, at i år er der lige så mange engbrandbægere som sidste år.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen


Faren opstår, når man har nedlagt engbrandbægeren og den er tørret ind, og måske endda samlet ind i en høballe, så kan kvæget ikke undgå den på samme måde, og kvæget risikerer en forgiftning, måske så slem at de dør af den.

Men arbejdsgruppen fortsætter ufortrødent, for vi kan ikke blot lade stå til. I 2019 forsøgte arbejdsgruppen også at slå de største af felterne med en brakpudser, men det giver for stor risiko for, at kvæget kommer til at spise noget af det. Engbrandbæger er en giftig plante, og er især risikofyldt for heste at spise. Hvis de frivillige får noget af plantens saft på huden, risikerer man at få store væskefyldte vabler, i lighed som ved berøring af bjørneklo.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen


Det er et langt og sejt træk, der skal til. Arbejdsgruppen har de sidste par år afprøvet forskellige metoder, men uden det større held. Så nu afprøver vi en anden metode. Vi beklager den forstyrrelse, det må give, men arbejdsgruppen bestræber sig på, at det gerne skulle være overstået på de anførte dage.

I 2019 blev der skårlagt og bortkørt 3 store trailerfulde, svarende til ca. 12 m3 engbrandbæger.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Der er plads til flere hjælpere, så har du lyst at give en hånd med, så skal du være velkommen til at møde op. 

Alt det afskårne blev kørt til genbrugspladsen, hvor det indgår i kompostering med andet haveaffald. Den høje varmeudvikling under komposteringen skulle medvirke til, at alle frø / kerne bliver så varme, at al videre spiring og vækst ikke længere skulle være mulig.V

Du kan evt. aftale eller høre nærmere ved at ringe til arbejdsgruppens kontaktperson på 22 21 60 20.

Tekst og foto: Børge Langkilde Rasmussen

Se mere på Facebook

søndag den 9. august 2020

Weekend på Skovsgaard. Poul Vestergaard Rasmussen

Følgende fotos er taget ved Skovsgaard i weekenden den 8.-9. august 2020.

Fra Sebjerg Sø

Fiskehejre  og Sølvhejre Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Fra Skovsgaard

Havørn 1K Skovsgaard Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Fra Påø.


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


.

lørdag den 8. august 2020

Sommerfugletid. Tekst og foto Arne Bruun

Der bliver talt om få sommerfugle i år. Om det er tilfældet generelt skal jeg ikke kunne sige, men lige nu rummer skovene masser af fine sommerfugleoplevelser. 

I løbet af ugen har Ian Heilmann og jeg haft fornøjelsen af f.eks. Skovblåfugl, Nældesommerfugl, Det hvide C, Kejserkåbe, Storplettet perlemorsommerfugl, Hvid admiral, Skovrandøje, Blåhale, Iris og Guldhale i Thurøs skove. 

Guldhale på Hjortetrøst, Thurø. Foto © Arne Bruun

Her kommer et billede af sidstnævnte. 

Og de mere almindelige optræder i pæne tal. 

F.eks. 164 Dagpåfugleøje i går i Østerskoven. 

Hvis du ligesom de fleste sommerfugle går efter bevoksninger med Hjortetrøst, så tror jeg der vil være ligeså god gevinst i alle de andre skove i kommunen. 

Mvh Arne Bruun


.


torsdag den 6. august 2020

Spætmejseværksted. Foto og tekst Leif Kristensen

Vi har to Spætmejser,  der kommer til foderbrættet ud for vores køkken.

Spætmejse Foto: Leif Kristensen


De henter et solsikkefrø på foderbrættet, derefter over i træet ved siden af , hvor de sætter

frøet fast og spiser det. 

Spætmejse. Foto: Leif kristensen


Man kan se det på det ene billede,  det er sjovt at følge.

Vh.

Leif Kristensen


.

lørdag den 1. august 2020

Havørn - redekoordinator og fotograf, Erik Thomsen

Havørn. 

Ung havørn ved reden 1. august 2020 Brændegaard Sø


Unge i reden ved Brændegård Sø 1. august er 92 dage gammel og har ikke forladt reden endnu. 

Den første unge er ankommet til et nabotræ sidst på dagen, begge unger venter på de gamle havørne skal komme med føde til dem. 

Ved mørkets frembrud var der ikke afleveret føde til unger.  

Forældrefuglene vil sulte den sidste unge ud af reden for og få den på vingerne, så den kan følge de gamle ørne på jagt.

Venlig hilsen
ET 

Tekst og foto: Erik Thomsen Redekoordinator til rede nr.  62 Brændegård Sø, Faaborg-Midtfyn

----------------                                                  ----------------------                         ----------------------

Ynglesucces hos havørneparret ved Brændegaard Sø

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   Total
BT        1      2        2      2       1       0       3       2       2       0       2          17

Tallene er hentet i Årsrapport 2019


Tidligere rapporter: Årsrapporter Projekt Ørn

.