torsdag den 8. januar 2015

Find foråret 2015

På opfordring starter jeg en gammel tradition, som har været kørt af NaturogUngdom og OBS-natur:

                                                                       Find foråret

Valget af arter er de samme som tidligere år og du kan deltage ved at sende din iagttagelse til Snatur.dk

Følgende arter:
Sanglærke:
Solsort synger
Stær
Vibe
Syvplettet Mariehøne
Følfod
Martsviol
Humlebi
Hvid vipstjert
Frøæg
Nældens Takvinge
Citronsommerfugl
Hvid Anemone
Landsvale
Bøg
Gøg
Pindsvin

Følg med på Snatur.dk

Fænologi på FugleogNatur

.

mandag den 5. januar 2015

Vintertrane ved Lindelse, Langeland

Søndag den 4. januar 2015 indtastede Peder Rasmussen og Ella og Leif Bisschop-Larsen en ung trane på en mark øst for Lindelse Nor.
En usædvanlig vinterobs af trane.
Dog er det ikke det eneste sted i landet, hvor traner er blevet i DK vinteren over. På Dof-basen kan der læses om flere traner i DK

Trane 2K Herslev/Lindelse
På denne søndag var der dog kun traner på Langeland og i Kongens Mose. Traner opholder sig normalt i Spanien på denne årstid.

Trane 2K Herslev/Lindelse

Trane 2K Herslev/Lindelse
Tranerne i Kongens Mose er adulte fugle. Fuglen på Langeland er fra 2014 og blandt ornitologer en såkaldt andet kalender år 2K. Egentlig pudsigt hvor en ung fugl kommer fra og at den ikke har kunnet holde trit med forældre fuglene.

Trane 2K Herslev/Lindelse


Tranen fotograferet den 13. februar 2015 af Gerardo Antonio Obando Calderon.torsdag den 1. januar 2015