onsdag den 31. januar 2018

Minkfælder ved Fugleværnsfondens reservater Sydlangeland januar 2018.

Så begynder årets mink-jagt i #FugleværnsFondens reservater på #Sydlangeland.Arbejdet udføres af hensyn til de mange ynglefugle, der normalt er i reservaterne.Vi håber arbejdet lykkedes så succesfuldt at vi igen får især mange #Klydeunger på vingerne.
Børge Langkilde Rasmussentirsdag den 30. januar 2018

Publikums adfærd ved Gyldensteen Strand!

Keld Skytte Petersen har lavet et indlæg på Facebook gruppen "Vild  med Æbleø og Gyldensteen Strand" omkring publikums adfærd ved Gyldensteen Strand.

Gyldensteen Strand er et 616 ha stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst ejet af Aage V.  Jensen Naturfond.

Naturfonden skriver:

"Alle er velkomne til at besøge Gyldensteen Strand, hvor der anlægges p-pladser og vandrestier omkring de genetablerede vandområder. Fra nyopførte fugletårne og udsigtspunkter bliver der gode mulig­heder for at opleve fuglelivet på de nyanlagte småøer i fjorden.

Formålet med projektet

At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder
At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede område
At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstanden på naturområder
At foretage videnskabelige undersøgelser af havets store biodiversitet såvel i det inddæmmede havområdet som udenfor."

Keld Skytte Petersen skrev den 28, januar 2018 og vedlagde tre fotos:

Efter nogle timer omkring engsøen ved Gyldensteen i dag, føler jeg trang til at komme med et opråb, og ja, det er muligt jeg er den eneste, der oplever det som træls, men det er blevet mit indtryk, at flere og flere i takt med den øgede tilstrømning af besøgende, tager afstikkere udenfor de etablerede veje, hvilket virker forstyrrende på det dyreliv, vi er mange, der tager til området for at opleve.

At jeg lægger mærke til forstyrrelserne der sker ret tit, skyldes at jeg ofte står eller sidder på samme plet i adskillige timer ja nogen gange en hel dag.

Det vil muligvis ikke blive oplevet lige så stærkt, hvis man bevæger sig rundt, men faktum er set herfra, at stort set enhver færdsel udenfor sti og navnlig på marken vest for Egensehytten samt foran skoven på Langø skaber mægtig uro, således oplevede jeg under det fine vejr for en uges tid siden, at enorme flokke rastende bramgæs hele to gange samme dag blev skræmt på vingerne af famillier der lige skulle ud på marken.

Foto: Keld Skytte PetersenSamme dag stoppede jeg tillige et par hundeluftere på vej derud.

Og ja, så er det blevet helt almindeligt at se mountainbikere der cykler rundt om reservatet og ned mod Vester Egense langs engsøens østre side. Det virker ekstremt skræmmende på mængder af rastende fugle og enkelte rå eller Dådyr hver eneste gang.

Foto. Keld Skytte Petersen
Det er muligt jeg er den eneste, der føler at dyrelivet presses mere end godt er i perioder, men det korte og lange er, at vi som publikum kun må færdes til fods på etablerede stier, på de tohjulede kun på veje, hvor almindelig cykling kan foretages, hvilket vel er det samme som på de befæstede veje i området.
Det bør man nok skrive sig bag øret inden området ender som forlystelsespark.
Det er jo et naturområde, hvor vi hver især får mest oplevelse af det hele ved at bevæge os rundt med omtanke for dyrelivet, der er letskræmt.

Foto: Keld Skytte Petersen
Vejen fra hovedvejen mod Eriksminde er et kapitel for sig selv, nogle kører simpelthen uden tanke for andre besøgende rent hastighedsmæssigt, vis dog hensyn...

Billederne er ikke lagt på for at hænge nogen ud, blot for at anskueliggøre min påstand.

Og ja nogen vil måske mene, at jeg kan være ligeglad, og det ikke kommer mig ved, men jeg syntes adfærden skræmmer dyrelivet derude, og skal jeg være den, der tager æren som den gamle sure mand, gør jeg det gerne, hvis det på sigt kan medføre at fuglene får fred.
.


mandag den 8. januar 2018

Ny sløruglekasse er kommet op på Fyn.

Bent Staugaard har sammen med Kjeld Meiling sat en ny sløruglekasse op på Fyn.

Bent skriver:

"Hej Erhardt

Lige lidt billeder af opsætning af en ny Sløruglekasse et sted på fyn, hvor den er blevet set og hvor der er fundet friske gylp af den. Opsætningen blev foretaget af Kjeld Mejling. Der blev også lavet et ekstra flyvehul, så den har mulighed for at komme ud i begge ender af laden, som den ynder at kunne.

Kjeld Meiling. Foto: Bent Staugaard

Kjeld Meiling. Foto: Bent Staugaard

Kjeld Meiling. Foto: Bent Staugaard

Kjeld Meiling. Foto: Bent Staugaard

Kjeld Meiling. Foto: Bent Staugaard


Hilsen Bent"

Tak for beretningen Bent Staugaard  Midtfyns-naturfoto 

Det bliver spændende om kassen bliver besat!

søndag den 7. januar 2018

Havørne slår byttedyr ved Brændegaard Sø

Lars Hjortø har sendt denne beretning fra Brændegaard sø:

"Hej Erhardt

Havørn slår gråand. Foto: Lars Hjortø


Var en tur forbi Brændegårdssøen i dag. Her var der en gråand der nok ikke syntes det var en dejlig dag. I hvert fald overlevede den ikke. To havørne kom flyvende ind over tæt ved kysten ved vejen. Den ene slog ned på gråanden der stod på isen. Første forsøg mislykkedes, men den vendte lynhurtigt om og anden gang var så lykkens gang. Fløj over på øen og satte sig i et af træerne og fortærede den.
Desværre var sivene lidt i vejen for autofokus, men her er hvad der kom ud af det.

Venlig hilsen Lars."


.