lørdag den 29. april 2017

Svendborgs Råger optalt i 2017.

Kære fuglevenner.

Råger Foto © Erik Thomsen
Hermed årets rapport over mine Rågeoptællinger i Svendborg Kommune.

Svendborgs Råger 2017

I år har Erik Thomsen leveret de mange smukke fotos, som alene gør rapporten værd at åbne.

Råger Foto © Erik Thomsen
Helt spæde unger fodres Foto © Erik Thomsen


Råger Foto © Erik Thomsen


Med venlig hilsen
Niels Andersen

mandag den 24. april 2017

Broholm og Stilits april 2017.

Broholm voldgrav til morgen:

Et stillits par havde meget travlt med at samle Dunhammer frøuld, som jo må være det perfekte lækre redemateriale.

Mvh

Poul B. Rasmussen


.

tirsdag den 18. april 2017

Havørne, vandrefalke og røde glenter foråret 2017.

Ikke alt forløber i naturen som planlagt.

Claus Dalskov, Tranekær har skrevet i dag:

"I forlængelse af Sørens Mårhund fra i går, så fik jeg tilsendt et billede af Lise Bøgh-Sørensen af en dødfunden og ganske givet ilanddreven Havørn. Den er fundet udfor Sylten lige syd for Spodsbjerg.


Havørn DØD. Foto: Lise Bøgh-Sørensen
Er vel rygtedes til Svendborg at vores hunørn her i Tranekær er afgået ved døden efter et næsten ugelangt ophold på jorden på Tuemosen.

Antagelig fugleinfuenza, men forgiftning kunne også være en forklaring. Men vi får ikke vished, da ørnen pludselig forsvandt ved højlys dag.

Vh Claus"

En anden af dagens triste nyheder er beskeden om at der ikke kommer vandrefalke på vingerne ved Møns Klint i år:

TVØST: Yderst sjælden fugl skræmt væk fra Møns Klint: Ingen unger i sigte

Rød glente i trængsler i år på Fyn:

Per Rasmussen skrev i går på Facebook:

"Har i dag besøgt 6 glentepar på Midtfyn. Desværre ser det kun ud til at de 3 par yngler i år. På to af ynglepladserne var der kun en fugl, og rederne var tomme. Det ene sted er begge fugle set for en måned siden. Det er ikke normalt her at fuglene springer en ynglesæson, så jeg har tænkt på om glenterne måske skulle være blevet offer for fugleinfluenza. Her på Fyn skulle der være fundet mindst 20 døde Havørne i år, hvoraf en del ( måske de fleste ) skulle være døde af influenza. Glenter er jo ådselædere lige som ørnene, så måske bliver de også hårdt ramt?"

På Malta bliver trækfuglene stadigvæk skudt på vej nordpå:

BirdLife Malta
.lørdag den 15. april 2017

Sølvhejre ved Tange å, påsken 2017.

Dagens lille fuglehistorie + billeder.

Sølvhejre. Foto© Poul Brugs Rasmussen

Fik til morgen, mellem bygerne, en ganske god og sjælden oplevelse ved Tangeåens udløb.
For første gang så jeg derude 2 Sølvhejre R og FU.

Fiskehejre og Sølvhejre. Foto© Poul Brugs Rasmussen

De var lidt urolige, da de blev mobbet af 3 Fiskehejre. Sølv- og Fiskehejre er næsten lige store, og begge flyver de med halsen i S-form.

Sølvhejre. Foto© Poul Brugs Rasmussen

Det er spændende om de er der igen i morgen.


Sølvhejre. Foto© Poul Brugs Rasmussen

Efterhånden har jeg haft mange gode oplevelser derude ved åen.

Mvh og fortsat god Påske.
Poul B.  


.

tirsdag den 11. april 2017

Sprogø

Er vi nok, så kan der laves en tur til Sprogø....

Fuglene på Sprogø.

Sprogø ligger mystisk og utilnærmelig i midten af Storebælt. Placeringen og naturen på øen, gør den til et eldorado for fugle. Fra yngletidens inferno af skrigende måger og terner, til vinterens rastende vadefugle og gæs, er Sprogø altid et besøg værd.På turen fortælles om de fugle vi ser, de naturtiltag Sundogbælt har iværksat på øen og om øens natur generelt.

Tejst Foto: Peter Pelle

Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide. Jeg har kommet på øen i flere år med biolog Lars Hansen, som har formet øens fugleliv, som det ser ud i dag.

Hvis der er nok interesserede laver Nyborg Turist ture til Øen med mig som guide, så giv dem et skriv!

Mvh.
Peter Pelle

Kontakt:  VisitNyborg

og udtryk et ønske om at komme på fugletur til Sprogø!

torsdag den 6. april 2017

Sorthovedet måge 3AAA - tilbagemelding.

Den ringmærkede Sorthovedet måge fra søen ved Valdemarsslot blev aflæst af Erik Thomsen den 4. april og nu er der kommet en tilbagemelding til Erik Thomsen.

Tilbagemeldingen
Den sorthovede måge er aflæst ved søen april 2015 og 2016. Desværre er den ikke set og aflæst på vinteropholdsstedet.

I dag den 6. april var den fortsat på plads ved Valdemarsslot og blev fotograferet af Finn Skov.

Sorthovedet måge blandt hættemåger. Foto © Finn Skov
Den sorthovede måge accepteres af hættemågerne. Den opholder sig for det mest på den vestlige del af øen i søen.

Sorthovedet måge blandt hættemåger. Foto © Finn Skov


eller hos.

tirsdag den 4. april 2017

3AAA født i 2013 er vendt tilbage til Taasinge

Mandag vendte 3AAA, Sorthovedet måge tilbage til søen ved Valdemarsslot. I dag var Erik Thomsen forbi for at tage fotos af fuglen.

3AAA på øen i søen ved Valdemarsslot den 4. april 2017.
Fuglen er ringmærket af afdøde Lars Hansen, Nyborg i 2013.

Den danske fugl med vinterophold på UK.
Den kan snart fejre 4. års fødselsdag.

Sorhovedet måge 3AAA Foto©: Erik Thomsen

Tak for fotos til Erik Thomsen


.


søndag den 2. april 2017

Gråsæl ved færgelejet Rudkøbing

Billeder fra i aften af en gråsæl ved Rudkøbing færgehavn.

Gråsæl Foto: Steen Winkel

Gråsæl Foto: Steen Winkel
Sælen er syg og afkræftet og har lagt sig på stranden sikkert for at dø.
Desværre.

Gråsæl Foto: Steen Winkel


Tekst og foto: Steen Winkellørdag den 1. april 2017

Døde fugle Siø!

Døde fugle (influenza??) på Siø.

Grågås DØD Foto: Morten Müller


Grågås 2, måge sp. 2, hættemåge 1 og grå/skeand 1.

Klamt

Venlig hilsen Morten Müller