lørdag den 29. oktober 2016

Hærfugl Fyn Birkende d. 27. oktober 2016.

Hærfugl Fyn torsdag den 27. oktober 2016.

Hærfugl Birkende © Hans og Gerda Jacobsen
Mit billede af hærfuglen blev taget på Hans Tausensgade, på vej ind i Birkende fra hovedvejssiden, ca. ud for nr. 13. billedet blev taget Torsdag d. 27 oktober 2016, kl. 11.42.

Hans Tausensgade 13
Fuglen kom flaksende ud fra hegnet og landede som du kan se på fortovet, og gik rundt uden at den tilsyneladende var bange for trafik. ærgrer mig, at jeg ikke stod ud af bilen for at ta`et bedre billede, men var bange for at den så ville forsvinde. Fuglen fløj ind og satte sig i indkørslen til nr. 13.

Hilsen Hans og Gerda.

Nu to dage senere er der set en Hærfugl på Vestsjælland! Mon det er den fynske?

Hærfugl lørdag den 29. oktober 2016 meldt ud på Birdalarm

Hærfugl på Birdalarm

Hærfugl ved Dalby strand 29. Oktober 2016 © Daniel Andersen

Hærfugl ved Dalby strand 29. Oktober 2016 © Daniel Andersen

Hærfugl ved Dalby strand 29. Oktober 2016 © Daniel Andersen

Hærfugl ved Dalby strand 29. Oktober 2016 © Daniel Andersen.

fredag den 28. oktober 2016

Rejsebrev fra Sønderjylland. Poul "Brugs" Rasmussen.

Hej Erhardt.

Så er vi igen tilbage i det Sydfynske efter et par hyggelige og spændende fugledage  i det Sønderjyske. Som så mange gange før havde vi valgt Ballum Slusekro som ideel base for vore udflugter. (Mødte for øvrigt Niels Bomholt og Lilly på kroen i går aftes, de skulle til et fuglemøde i Skærbæk i denne weekend).

Vi besøgte vadehavet flere steder fra Sneum Engsø i nord til Margrethe Kog i syd.

Vadehavet er et udtømmeligt veldækket tagselvbord, som mange tusinde fugle nyder godt af vinteren igennem.

Bramgæs. Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Den lokalitet som kan fremvise de fleste fugle netop nu er forlandet ved Ballum sluse. Her opholder der sig utroligt mange Bramgæs, Klyder, Strandskader, Gravænder, Ryler og ikke mindst stor flokke med Pibeænder.

Pibeænder Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Vibe Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Den ene dag så vi 5 Havørne, som nok kunne få alle de fouragerende fugle på vingerne og sikke en larm det afstedkom, når alle de mange 1000 skræmte fugle flygtede i vild forvirring på en gang.
Den oplevelse  burde alle fugleelskere se og høre.

Bramgså      Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Hvor mange Bramgæs, der opholder sig i vadehavet nu, er der vist ingen der rigtig ved, 100.000 + er ganske sikkert ikke overdrevet.

Havørn 1 1K Foto © : Poul Brugs Rasmussen
I engene Syd for Højer sluse sås store flokke  med Viber, Stære og ikke mindst Hjejler, som fremviser et specielt skue, når alle fuglene i flugten vender på en gang.

Hjejler    Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Hjejler    Foto © : Poul Brugs Rasmussen


Strandskade Foto © : Poul Brugs Rasmussen

Strandhjejle   Foto © : Poul Brugs Rasmussen
I Margrethe Kog, var der mange Pibeænder, Grågæs, Bramgæs, Alm. ryler, Storspover, Strandhjejler og Viber – her kan vi komme de mange fugle ganske nær.

Engpiber Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Der en også forskellige rovfugle i området bl.a. så vi Rørhøge, Musvåger, Tårnfalke og en enkelt Havørn, med uro til følge.

Musvåge Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Vi besøgte også Sølsted Mose, Draved skov og Kongens Mose. Her var der ikke meget liv, enkelte drosselfugle og kragefugle blev set,  men områderne er alligevel meget spændende at besøge.
På en majs mark ved mosen så vi 7 Kortnæbbede gæs, hvoraf den ene var halsringmærket, Jeg vil forsøge at finde ud af, hvor ringmærkningen er foregået.

Kortnæbbet gås    Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Sølvhejre Foto © : Poul Brugs Rasmussen
Ps.: Så 12 Sølvhejrer ved Rømødæmningen.
Vi så igen Sort sol ved Aventoft, en oplevelse som tåler gentagelse.
Jeg vedlægger lige et par billeder fra turen.

Ikke mere sønderjysk fuglesnak for denne gang.
Mvh og god weekend.

Poul Brugs

onsdag den 12. oktober 2016

Fortsat mange fugle og "folk" ved Brændegaard sø


Finn Skov skriver:

"I dag var de også ørnedag ved søen. Der var fyldt med fuglefolk. Det var næsten ikke til at få en plads til sit kamera."

Hilseceremoni hos de gamle havørne. Foto: Finn Skov

Foto: Finn Skov
Ung havørn

Ung havørn på øen. Foto: Finn Skov
Fortsat Sølvhejre ved søen.

Foto: Finn Skov

.