torsdag den 30. juni 2022

Boligmangel i Nyborg - Mursejlere.

Hej Erhardt


Mursejler ved kassen  i Nyborg.   

Mursejler ved kassen i Nyborg. Foto© Erik Thomsen

For tiden er der 19 mursejler, der overnatter under taget på Krudttårnet!


Det er tiden at sætte kasser op på Krudttårnet.

Kilde: https://faestning.nyborg.dk/da/sevaerdigheder/billeder-og-videoer/

Hilsen ERIK

Nye fotos fra den 30. juni 2022.

Billeder af mursejlerne i Frederiks Nielsens gård. 

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

I 2021 var der to par i 3 kasser i Gården.

I år er 3 kasser optaget og et nyt  mursejlerpar forsøger at finde en redemulighed under tagstenene.

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

På den anden side af bygningen er der opsat 3 kasser. som andre mursejler ser på. 

Mursejleren er en kolonifugl og vil derfor gerne være, hvor andre af dens artsfæller er.

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

Mursejler 30. juni 2022. Foto© Erik Thomsen

Læs også:

Frederik Nielsens eftf. indehaver Ulrik Nielsen har tænkt kreativ. Erik Thomsen

Mursejler konvent

Mursejlernes genhusning ved Nyborg Slot. Erik Thomsen

.

søndag den 19. juni 2022

Rødme Svinehaver på De Vilde Blomsters Dag 19. juni 2022 under kyndig ledelse af Ian Heilmann

Regn fra morgenstunden var ikke det bedste omen for at tage på tur på "De vilde blomsters Dag"; men ved 10-tiden stoppede regnen og med frisk luft i dækkene på "den gamle havelåge" gik turen til Svinehaverne.
Det var længe siden at cyklen havde været rørt og Egebjerg Bakkerne blev pludselig til en kategori 1 stigning. Nåede dog frem efter 40 minutter på jernhesten, hvilket var 1 time før mødetid.

Den overskydende tid skulle bruges til at finde Rødrygget tornskade, som jeg ikke så ved sidste besøg i april. Det var trods alt for tidligt dengang. 

Fugleobs fra Rødme Svinehaverne 2022 i Dof-basen

Jeg er næsten ikke kommet ind i området fra syd før den sad på plads.

Rødrygget tornskade 1 Han ©

Det gik hurtigt og der var tid til at botanisere lidt i/ved højmosen.

Plettet gøgeurt ©

Plettet gøgeurt ©

Plettet gøgeurt ©

Hybrid Majgøgeurt x Plettet gøgeurt ©

Rundbladet soldug ©


Krageklo ©

Nå ikke mere tid til obs på egen hånd - tilbage til Tørvelongen, hvor de først turdeltagere ventede.

Kl 14 tog Ian Heilmann ordet og underholdt os i over to timer. Ikke et eneste ord for meget. Det var en fornøjelse at lytte til. 

Tørvelongens Hyde Park's Speakers' Corner

Ian byder velkommen: Naturen er for grøn = for meget næring og for lidt vand!

Hovedtema: Lysåbne planter mangler levesteder!

Derfra gik de ca 50 deltagere mod de første spændende steder. Første stop var 100 meter over havet i det "nye område" uden for det egentlige Svinehaver.

Første stop


Almindelig kællingetand

Håret høgeurt - ledt kendelig på den sarte gule farve.

Ian med den først buket

Derefter videre til turen første højdepunkt, ikke fordi vi kom højere op; men fordi der faktisk var planter fra Svinehaverne, som havde spredt sig til det "nye område".

Natviolens nye område på nordsiden af "det nye område"

Fantastisk ca 40 Skovgøgeliljer havde fundet ved til et nyt område uden for Svinehaverne - altså en SUCCES!

Skovgøgelilje ©

Skovgøgelilje ©

Skovgøgelilje ©

Skovgøgelilje ©

Derfra ledte Ian hele flokken til det oprindelige Svinehaverne og endnu et lovet højdepunkt. 
Guldblomme / Volverleje på nordskråningen.

Guldblomme

Guldblomme
Desværre er nordskråningen ved at gro til i tjørn, eg osv. Mange af Guldblommerne havde kun vegetative rosetter.

Et plus var at Ian fandt en enkelt Bakke-gøgelilje

Bakke-gøgelilje - Rødme Svinerhaver juni 2022 ©

I nærheden stod der også Skovgøgeliljer.

Skovgøgelilje ©

Derfra gik vi opad mod syd til vandhullet, hvorfra de grønne frøer havde sunget eller rettere kvækket, da vi gik ind i området. Vandhullet er kendt for Springfrø, Grøn frø, Lille vandsalamander og Stor vandsalamander.  

Hele flokken ved vandhullet.

Det viste sig at Ian også er godt hjemme i halvgræssene: Star. 
Ved vandhullet var der endnu en specialitet: Grå star

Lysesiv, Grå star og Ian ©

Derfra gik til midterpartiet i Svinehaverne, som stadig er lidt åbent. 
Har fik vi præsenteret flere græsarter bl a Katteskæg, som ikke findes ret mange steder på Fyn.

Katteskæg ©

Katteskæg ©

Sidste stop ved mosen mod syd og der sad Tornskaden igen oven i købet med mad til ungerne!

Rødrygget tornskade som ynglefugl. ©

Tak til turlederen for en god Tur.


Link til mere om Rødme Svinehaver:

Ny græshoppeart: Nogle få planter fra listen
Bakke-Gøgelilje, Bølget Bunke, Alm. Mælkeurt, Hedelyng, Alm. Kongepen, Vellugtende Gulaks, Tormentil, Lyng-Snerre, Tandbælg, Pille-Star, Katteskæg, Læge-Ærenpris, Fåre-Svingel, Håret Høgeurt, Rødknæ, Rundbladet Soldug, Børste-Siv, Plettet Gøgeurt, Skov-Gøgelilje, Hjertegræs, Lav Tidsel.
Engang var der også: Kattefod, men den er ikke set i mange år i området.

Nu kan du selv besøge området - selv giver jeg mange hjerter.


.

.