onsdag den 13. februar 2019

Silke å Brahetrolleborg vandstær. Erik Thomsen

Vandstær i Silkeå i dag.

Vandstær Silke å Foto © Erik Thomsen
Farverne på fuglen er ret markeret nu hvor en ny ynglesæson nærmer sig.

Vandstær Silke å Foto © Erik Thomsen


Erik Thomsen

tirsdag den 12. februar 2019

Årets første oliebille på Ærø. Kim Bang Jensen


oliebille Foto: Kim Bang Jensen


Udover, at lærker invaderer landet i disse dage, så spottede jeg i går årets første oliebille ved Vejsnæs. Foråret så sagte kommer!

Kim Bang Jensen


.

Flere udnyttede det solrige vejr denne mandag i februar.


Fra syd mod nord. Dovns Klint havde besøg af Poul Vestergaard Rasmussen.

Sortand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sortand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Finn Skov fotograferede "Min ynglings fugl" ved Nakkebølle Inddæmning

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger og Stor skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger HAN Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Stor skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Gråand, Stor skallesluger, Skarv, Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Sølvhejre Brændegaard sø Foto © Finn Skov

Krikand, Gråand, Pibeand Brændegaard sø Foto © Finn Skov
Leif J Kristensen mødte fire traner ved Sollerup:

Trane Sollerup Foto © Leif J Kristensen
og denne blå Kærhøg ved Sandholt

Sandholt Foto © Leif J Kristensen
Erik Thomsen  var også ved Brændegaard sø.

Sølvhejre Brændegaard sø Foto © Erik Thomsen


tirsdag den 5. februar 2019

Fugletur til Sprogø søndag d. 28. april 2019

NYHED: Fugletur til Sprogø


5. februar 2019 kl. 14.59

Køre fugleentusiast

Vi har tidligere været i dialog om muligheden for at gennemføre en tur til Sprogø udelukkende med fokus på fuglene og naturen på øen. Dette har der ikke hidtil været tilstrækkelige opbakning til, men nu prøver vi igen. Denne gang med en programsat tur, som gennemføres uanset antal tilmeldinger. Så køber du en billet, kan du være sikker på at turen gennemføres.

Vi udbyder derfor – efter først-til-mølle-princippet, så længe der er billetter en fugletur til Sprogø søndag d. 28. april 2019

Turen er en speciel fuglekig- /fototur KUN med fokus fugle og naturen. På turen deltager en guide tilknyttet VisitNyborg og som noget helt særligt for denne specifikke tur en naturvejleder, der bl.a. arbejder med Sprogøs natur, herunder fuglelivet på øen. Naturvejlederen vil agere faglig konsulent på turen.

Praktiske forhold:
Selskabet mødes i Nyborg hhv. Korsør, hvorfra vi kører til Sprogø i bus. Afhængig af vejret og fuglenes tilstedeværelse vil der blive 2 - 3 steder, hvor der kan kigges/fotograferes fugle (og anden natur m m).
Udstyr (kameraer, kikkerter, stativer o a) er man selv ansvarlig for!!!!

På Sprogø
•    SKAL selskabet færdes samlet. Dvs. at man må ikke gå rundt på egen hånd! Det er guiden, som bestemmer, hvor der gøres stop og hvor længe.
•    Der er rygeforbud på hele turen.
•    Der er ingen toiletter. Toiletter forefindes og skal benyttes inden afgang fra Nyborg/Korsør.
•    Evt. spisning skal ske i bussen under transport.
•    Der udbydes et begrænset antal pladser, som sælges efter først-til-mølle-princippet.

Når du vælger billet, skal du vælge påstigningssted - enten Nyborg eller Korsør.

Påstigning i Nyborg sker ved Nyborg Station kl. 9 - hjemkost til Nyborg station ca. kl. 14
Påstigning i Korsør sker ved Korsør Station kl. ca 9.30 - hjemkost til Korsør Station ca. kl. 13.30
På denne tur bliver der IKKE fortalt om Pigehjemmet eller andre af de spændende ting, som Sprogø ellers har at byde på – kun fugle og naturen!

Billetter sælges her - husk at vælge påstigningssted: https://www.visitnyborg.dk/booking/30172


Venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Henrik Christoffersen-Thorsen, turismeassistent

Torvet 2B  |  5800 Nyborg  |  Danmark
Telefon +45 6333 8090  I  hct@nyborg.dk

.

onsdag den 30. januar 2019

Nordlangeland med udsyn til Fyn. Poul Brugs Rasmussen

Godt vejr og Stenvendere plus Sortgrå ryle lokkede Poul Brugs Rasmussen til Hou Nordstrand.

Ederfugl Foto: Poul Brugs Rasmussen

Strandskade Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stenvender, Strandskade, Sølvmåge Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stenvender Foto: Poul Brugs Rasmussen

Knopsvane Foto: Poul Brugs Rasmussen

Foto: Poul Brugs Rasmussen

Jeg vedhæfter et billede af "Smørstakken" (Stokkebæk hus i bagrunden) hvor der R mange forskellige fugle. Smørstakken var meget klar i dag - og så kunne jeg se hjem.

Foto: Poul Brugs Rasmussen


Poul Brugs Rasmussen

.
tirsdag den 29. januar 2019

Knudshoved Færgehavn Sortgrå ryle. Bent Staugaard

Hej Erhardt

Hermed lidt billeder af Sortgrå Ryle fra molen ved Knudshoved Færgehavn i dag d. 29. jan.

Der var 18 stk. i alt. To af dem var ringmærket.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Den ene havde metalring (8885284 kunne ses) + gul ring over hæl på højre ben og rød/hvid ring (AHL) på venstre ben.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen

Den anden havde metalring (8885175 kunne ses) + gul ring over hæl på højre ben. Ingenting på venstre ben.

Sortgrå ryle Foto © Bent Staugaard Nielsen


Hilsen Bent

http://www.midtfyns-naturfoto.dk/

.

mandag den 28. januar 2019

Vandstær Silke å. Foto: Finn Skov

Siden den 7. november 2018 har vandstæren været retur ved Silke å. Den har været trofast ved åen i mange år. Den er første gang blevet indtastet i DOF-basen den 2. december 1990. Lokaliteten har sikkert været i brug af vandstæren før denne dato. En opfordring til at tjekke gamle notesbøger og taste obs af vandstær ind i basen!

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
 "Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Den dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening."  Kilde DOF

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
"Biologi: Det anslåes at der yngler under 10 par her i landet. Hovedparten af de fugle vi ser her er træk- og strejffugle som ankommer i oktober/november og returnerer til ynglepladserne i Skandinavien i løbet af marts/april. Vandstæren bygger sin store, kugleformede rede tæt ved et vandløb. Reden er bygget af mos, og placeres ofte i et hulrum imellem sten eller træværk i broer. Vandstærene er monogame og hannen forsvarer yngleterritoriet. I april lægges der 4-6 æg, som udruges af hunnen på 16-17 dage. Begge forældre mader ungerne, som forlader reden efter 20-24 dage. Uden for yngletiden forsvarer individerne aggresivt deres territorium mod indtrængende artsfæller. Som noget enestående blandt spurvefugle dykker den efter sin føde. Hovedføden er vårfluelarver, der sluges hele efter at deres hus er fjernet. Desuden spiser de snegle, orm, tanglopper, småfisk og andre smådyr der lever i vandet.

Levested: Ses ofte på bredden af vandløb, på en sten eller gren i vuggende bevægelser før den foretager sine hurtige dyk til bunden for at finde forskellige smådyr. Byttedyrene kræver klare vandløb, så vandstærens tilstedeværelse og antal er en god indikator for vandløbets forureningstilstand." Kilde FugleogNatur

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
Vandstær på Fyn tastet ind i DOF-basen 2018 -2019

Vandstær Fyn 2018 - 2019. 
Vandstær på DOF-basen indtil 2018.

Vandstær i DOF-basen indtil 2018.

.