onsdag den 12. august 2020

Fugleværnsfonden (Tryggelev og Nørreballe Nor) august 2020.

I dagene fra onsdag den 12. til og med lørdag den 15. august i tidsrummet kl. 08 til 15 vil man kunne opleve, at FVF Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland udfører noget arbejde på engen rundt om den nordlige ende af Nørreballe Nor.

I 2018 skar arbejdsgruppen engbrandbægerne samlede dem på en presenning og trak dem ud til P-pladsen. Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Arbejdsgruppen har fået til opgave at skårlægge de mange engbrandbægere, rive dem sammen og transportere dem væk fra området. Det skal gerne ske lige nu, af hensyn til at de ikke når at gå i frø, så de blot kommer igen.

Det er selvsagt et stort projekt at udføre udelukkende ved manuelt arbejde. Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Publikum vil se, at også efter at arbejdsgruppen har været over et areal, at så bliver enkelte planter stående. Det er af hensyn til et bestemt insekt og dens larve, der udelukkende lever i og af engbrandbægeren. Insektet hedder "Blodplet" og er sort med røde pletter. Larven er advarselsfarvet, en køn larve i sort og gul.

Larve af Blodplet Foto: Snatur.dk

Enkeltstående planter græsser kvæget uden om, men står engbrandbægerne for tæt, bevæger kvæget sig ikke ind mellem planterne. Og så længe planterne står opret, så kender kvæget tilsyneladende planten så godt, at de ikke rører den.

Nogle gange virker det helt uoverskueligt. I 2019 blev der gjort forsøg med at stikke 1-års planterne, men man har blot kunnet konstatere, at i år er der lige så mange engbrandbægere som sidste år.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen


Faren opstår, når man har nedlagt engbrandbægeren og den er tørret ind, og måske endda samlet ind i en høballe, så kan kvæget ikke undgå den på samme måde, og kvæget risikerer en forgiftning, måske så slem at de dør af den.

Men arbejdsgruppen fortsætter ufortrødent, for vi kan ikke blot lade stå til. I 2019 forsøgte arbejdsgruppen også at slå de største af felterne med en brakpudser, men det giver for stor risiko for, at kvæget kommer til at spise noget af det. Engbrandbæger er en giftig plante, og er især risikofyldt for heste at spise. Hvis de frivillige får noget af plantens saft på huden, risikerer man at få store væskefyldte vabler, i lighed som ved berøring af bjørneklo.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen


Det er et langt og sejt træk, der skal til. Arbejdsgruppen har de sidste par år afprøvet forskellige metoder, men uden det større held. Så nu afprøver vi en anden metode. Vi beklager den forstyrrelse, det må give, men arbejdsgruppen bestræber sig på, at det gerne skulle være overstået på de anførte dage.

I 2019 blev der skårlagt og bortkørt 3 store trailerfulde, svarende til ca. 12 m3 engbrandbæger.  Foto: Børge Langkilde Rasmussen

Der er plads til flere hjælpere, så har du lyst at give en hånd med, så skal du være velkommen til at møde op. 

Alt det afskårne blev kørt til genbrugspladsen, hvor det indgår i kompostering med andet haveaffald. Den høje varmeudvikling under komposteringen skulle medvirke til, at alle frø / kerne bliver så varme, at al videre spiring og vækst ikke længere skulle være mulig.V

Du kan evt. aftale eller høre nærmere ved at ringe til arbejdsgruppens kontaktperson på 22 21 60 20.

Tekst og foto: Børge Langkilde Rasmussen

Se mere på Facebook

søndag den 9. august 2020

Weekend på Skovsgaard. Poul Vestergaard Rasmussen

Følgende fotos er taget ved Skovsgaard i weekenden den 8.-9. august 2020.

Fra Sebjerg Sø

Fiskehejre  og Sølvhejre Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Sebjerg Sø Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Fra Skovsgaard

Havørn 1K Skovsgaard Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Fra Påø.


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Påø Grå fluesnapper Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


.

lørdag den 8. august 2020

Sommerfugletid. Tekst og foto Arne Bruun

Der bliver talt om få sommerfugle i år. Om det er tilfældet generelt skal jeg ikke kunne sige, men lige nu rummer skovene masser af fine sommerfugleoplevelser. 

I løbet af ugen har Ian Heilmann og jeg haft fornøjelsen af f.eks. Skovblåfugl, Nældesommerfugl, Det hvide C, Kejserkåbe, Storplettet perlemorsommerfugl, Hvid admiral, Skovrandøje, Blåhale, Iris og Guldhale i Thurøs skove. 

Guldhale på Hjortetrøst, Thurø. Foto © Arne Bruun

Her kommer et billede af sidstnævnte. 

Og de mere almindelige optræder i pæne tal. 

F.eks. 164 Dagpåfugleøje i går i Østerskoven. 

Hvis du ligesom de fleste sommerfugle går efter bevoksninger med Hjortetrøst, så tror jeg der vil være ligeså god gevinst i alle de andre skove i kommunen. 

Mvh Arne Bruun


.


torsdag den 6. august 2020

Spætmejseværksted. Foto og tekst Leif Kristensen

Vi har to Spætmejser,  der kommer til foderbrættet ud for vores køkken.

Spætmejse Foto: Leif Kristensen


De henter et solsikkefrø på foderbrættet, derefter over i træet ved siden af , hvor de sætter

frøet fast og spiser det. 

Spætmejse. Foto: Leif kristensen


Man kan se det på det ene billede,  det er sjovt at følge.

Vh.

Leif Kristensen


.

lørdag den 1. august 2020

Havørn - redekoordinator og fotograf, Erik Thomsen

Havørn. 

Ung havørn ved reden 1. august 2020 Brændegaard Sø


Unge i reden ved Brændegård Sø 1. august er 92 dage gammel og har ikke forladt reden endnu. 

Den første unge er ankommet til et nabotræ sidst på dagen, begge unger venter på de gamle havørne skal komme med føde til dem. 

Ved mørkets frembrud var der ikke afleveret føde til unger.  

Forældrefuglene vil sulte den sidste unge ud af reden for og få den på vingerne, så den kan følge de gamle ørne på jagt.

Venlig hilsen
ET 

Tekst og foto: Erik Thomsen Redekoordinator til rede nr.  62 Brændegård Sø, Faaborg-Midtfyn

----------------                                                  ----------------------                         ----------------------

Ynglesucces hos havørneparret ved Brændegaard Sø

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   Total
BT        1      2        2      2       1       0       3       2       2       0       2          17

Tallene er hentet i Årsrapport 2019


Tidligere rapporter: Årsrapporter Projekt Ørn

.onsdag den 29. juli 2020

Hedehøge fra Ballum Enge. Foto Lars Kirk

Hedehøg fra Ballum Enge i Sydvestjylland.

Hedehøg Han Foto© Lars Kirk

Hunnen havde travlt med at fodre ungerne i dag. 

Hedehøg Foto© Lars Kirk

Hedehøg Foto© Lars Kirk


Hedehøg Foto© Lars Kirk


Hedehøg Foto© Lars KirkHedehøg Foto© Lars Kirk


Hedehøg Foto© Lars Kirk.

onsdag den 22. juli 2020

Foto-objektiv fundet i Skånemosen nord for Fåborg.

Hej.

Jeg skriver til dig (Snatur.dk), fordi der er fundet en tabt fotolinse ude i Skånemosen!

Hvis du hører om en,  der mangler en sådan, så har Jørgen Bæk den.


Mvh.

Gorm Jensen
.