mandag den 20. maj 2019

Monnet - version 2. Poul Vestergaard Rasmussen

Forøvrigt en lille positiv ting i relation til gårsdagens nekrolog om Monnet.

1 par viber i parringsflugt og et muligt YF af almindelig ryle.

Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
     To AD fugle der markere ret tydeligt👍

Mørkbuget knortegås Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sølvhejre Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Hættemåge Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Havterne Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Strandskade Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Rørhøg Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Havørn Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Stenpikker Foto: Poul Vestergaard Rasmussen
Obs fra den 20. maj 2019:

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 26 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 68 R, Bramgås 1940 T, Grågås 61 R, Ederfugl 2 YF, Toppet Skallesluger 12 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 17 R, Gravand 2 YF, Troldand 2 R, Gråand 15 R, Gråand 2 YF, Krikand 2 R, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 OF, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 12 OF, Strandskade 11 YF, Klyde 1 OF, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 1 R, Vibe 1 YF, Storspove 4 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 YF TH, Rødben 3 OF, Hættemåge 24 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 2 OF, Havterne 9 YF, Rørhøg 2 FU, Havørn 1 2K+ OF, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 11 R, Gulbug 1 SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 14 FU, Digesvale 100 YF, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Stær 8 R, Stenpikker 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 1 YF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergaard Rasmussen

                                                                                Tekst og fotos Poul Vestergaard Rasmussen

.

søndag den 19. maj 2019

Monnet – en nekrolog? Poul V. RasmussenI 1988 blev jeg af Fyns Amt bedt om at lave fugleoptællinger i Vejlen og Noret på Tåsinge og tre år efter, i 1991, også på Monnet.

Sidstnævnte lokalitet blev uden sammenligning min altoverskyggende ynglingslokalitet – og lad os kalde det en kærlighed som blot voksede med årene.
Det var et privilegium at få lov at naturovervåge dette unikke sted, men også lidt skræmmende for en grøn ornitolog første gang at stå ved leddet og skue ud over den vidtstrakte strandeng, hvor der var myriader af fugleliv. Hvordan får man dog mandtal på det?

Det er mig stadig en udsøgt fornøjelse at besøge Monnet – men som overskriften antyder, er det ikke lutter idyl.

    Bramgæs over Langodde.

For os der jævnligt og over mange år har færdedes i naturen, er der klare tegn på, at naturen ikke trives. Ja, selv på steder som Monnet, hvor den umiddelbare opfattelse må være, at her trives planter og dyr, er der i de senere år sket voldsomme ændringer.
Desværre er der en tilsvarende tendens på tilsvarende biotoper – ja, vel ikke kun i Danmark, men i det meste af Nordeuropa. Selv på nogle af landets bedste lokaliteter, som fx Tipperne, Værneengene og Vejlerne, sker tilbagegangen af vores strandengsfugle i skræmmende tempo, og for ikke længe siden kunne vi læse, at fuglelivet omkring Odense fjord også er ved at kollapse.

    Strandskade - tidligere talrig ynglefugl på Monnet

Sammenligning af yngletal fra Monnet fra tidligere og nu.

Men tilbage til Monnet.

Lad mig, for at forenkle det, holde mig til de talrigste arter i et forsøg på at beskrive tilbagegangen af ynglefuglene på stedet.

I optællingerne fra 1989 foretaget af
Lars Hansen ynglede her: 37 par viber, 40 par rødben og 30 par strandskade.
Året efter, 1990, tæller
Poul Henrik Harritz: 49 par viber, 44 par rødben og 45 par strandskader 
og i 1993 tæller jeg følgende ynglepar: 47 par viber, 39 par rødben og 48 par strandskader.

Altså et rimeligt klart billede af et antal, der ligger på omkring 30 til 50 for hver af de nævnte arter.

Som sammenligning er antallet af samme arter optalt her i år, altså
2019: Vibe 0 par, rødben 6 par og strandskade 10 par.

Det har ikke bare været en glidende tilbagegang fra år til år – men i det lange perspektiv viser det et tydeligt billede af, at det går den gale vej.

Brushøns var tidligere almindelig ynglefugl på Monnet og dansede her de første år, jeg talte op, selvom jeg aldrig så tegn på ynglepar.
Klyder ynglede med 25-30 par, men er nu helt forsvundet.
Stor præstekrave ynglede med op til 10 par - nu 1 par i år.
Stor kobbersneppe 5-6 par ( de sidste forsvandt i halvfemserne).
Almindelig ryle op til 2-3 par, hvor det sidste par holdt stand til 2015. Vist nok som Fyns sidste ynglepar.

Men ikke kun vadefuglene er i tilbagegang. Stormmåge med koloni på over 150 par er helt væk, og havterne havde koloni med godt 50 par.
Nu kun enkelte par spredt langs kysten. Gul vipstjert – som må siges at være karakterfugl for en sådan lokalitet - er også forsvundet.

    Måske Fyns sidste engryle ynglede her

Trusler mod fuglelivet.

I en årrække må det formodes, at tilgroning og for ringe afgræsning var en væsentlig årsag til den voldsomme tilbagegang af vadefuglene. Men for en del år siden blev der etableret et større kvægbrug på øen, og nu må afgræsningen siges at være optimal.

Præditorer som ræve er uden tvivl en væsentlig årsag til tilbagegangen. Der er næsten hvert år en rævegrav i Vårø Knude – hvor man har konstateret kuld på op til 5 unger.
Rævebestanden er generelt steget voldsomt på Tåsinge over de seneste 5-10 år. Specielt på Monnet har man, med hjælp fra lokale jægere, gjort en ekstra indsats på at begrænse dem her. Desværre tyder alt på, at tilgangen af ræve fra det tilstødende opland, er mere en rigeligt leveringsdygtige, så også i år er der rævegrav i Knuden.

    Rævegrav Vårø Knude 2019

Men kan ræve alene være årsagen til tilbagegangen?
Ser jeg tilbage på de næsten 30 år, jeg er kommet på Monnet, har der næsten altid været ræve – og ynglefuglebestanden så ud til at kunne bære det. Og kan ræve alene være årsagen til, at det sker på som mange af landets tilsvarende lokaliteter? Personligt tvivler jeg – men hvem kan så give svaret?

    Vibe tidligere talrig ynglefugl – årets optælling gav 4-5 ikke ynglende viber 

Monnet er stadig et fantastisk område. Hvert besøg er det værd – med spændende raste - og trækfugle og et stort landskab, som tager pusten fra en. Men deprimerende at opleve de mange ynglefugle der forsvinder fra år til år.

                                                                              Foto og tekst: Poul Vestergaard Rasmussen


.

Efter 25 år ruger Klyde igen på Thurø Rev. Arne Bruun.

Besked fra Arne Bruun

"For første gang i mindst 25 år ruger klyde på Thurø Rev.

Klyde ruger Thurø Rev lørdag den 18. maj 2019. Foto © Arne Bruun

Med en masse held og hensynfuldhed fra folk og fæ kan det  måske blive til klydeunger.

Beklager fotokval, men det var hvad det ku blive til med mobil og scop.

                                                                                                                 Foto og tekst: Arne Bruun


.

onsdag den 15. maj 2019

Forårsglæde to steder på Fyn/Langeland

Vi er midt i uge 20. maj måned 2019 og naturen giver flotte oplevelser i øjeblikket.

Poul "Brugs" Rasmussen fra Lundeborg ejer af Ny Camping går glad på arbejde i denne tid bevæbnet bl a med kamera og har sendt disse dejlige forårsbilleder.

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gærdesanger mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Engkarse mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

 Kærmindesøster mandag den 13. maj 2019 Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Helt mod syd ud for Keldsnor har Finn Skov taget billeder af de ynglende tejster på en dag med havblik.

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tejst tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

På land vrimlede der også med forårs fugle.

Stenpikker tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Aurora tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Løvsanger tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Fiskehejre tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Splitterne og Fjordtern tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Stenpikker tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Tinksmed tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Bramgås tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Splitterne tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov

Stor præstekrave tirsdag den 14. maj 2019. Foto © Finn Skov


                                                       Tak til begge fotografer: Poul "Brugs Rasmussen og Finn Skov.
.

mandag den 13. maj 2019

Kvadderkær – ”Hvor pokker er det”? Tekst og foto Poul V Rasmussen


                                Kvadderkær –  ”Hvor pokker er det”?


For tre år siden lejede vi et lille sommerhus i Thy. Huset ligger få kilometer øst for Klitmøller – nøjagtig langt nok til at være væk fra Cool Hawaiis pulveriserende surferliv til at komme ud i naturen. Da vi lejede sommerhuset denne gang, var det med tanken om at bo midt i Nationalpark Thy, tæt op af Hanstholmreservatet og med kun en halv times kørsel fra Vejlerne.
Lidt for optaget af disse highlights af naturområder, overså vi lidt den natur, vi faktisk boede midt i i det her lille sommerhus. Først de sidste dage gik det op for os, at kun 50-100 meter væk løb den skønneste lille å. Klitmøller å, som den hedder, er ligesom navlestrengen i den naturperle, der hedder Kvadderkær, og som strækker sig fra Klitmøller i vest til Vandet sø mod øst.
Som navnet fortæller, er området dels kær med fugtige moseområder – men også krat, hede og klitplantager er en del af naturen her.Udsigten fra sommerhuset.

Sommerhuset er primitivt indrettet – ingen spa eller fladskærm – men til gengæld er hele østfacaden i glas, så skønnere udsigt kan man vel næppe få. At nyde morgenmad og solopgang mens traner trækker forbi mod Vandet sø, siger vel så rigeligt.

Vi besluttede at leje sommerhuset igen her i år, og næsten som sidste gang, her i begyndelsen af maj.

Allerede få hundrede meter før vi når sommerhuset, sidder der to sortstrubede bynkefugle. Det tegner godt. I den efterfølgende uge ser vi begge fugle i området, så meget tyder på et ynglepar.


          
               Sortstrubet bynkefugl.               
                   Misteldrossel

Misteldrosler er lige så almindelige her, som sangdrosler er på Fyn. Vi ser dem over alt, og et par holder til ved huset og fouragerer dagligt på marken uden for vinduerne. 
Sommerhusets hjemmebio – glasfacaden mod øst – byder på andet end fugle – og den her krabat besøger os næsten hver aften i skumringen. Vores gravhund Ragout så den først. Stod med næsen presset mod ruden og peb – mens ræven gloede den anden vej lige så interesseret.


     Ræv.Gråsisken.

Allerede på andendagen ser jeg isfugl ved åen – og gråsisken bruger de lave grene over vandfladen til at få sig en tår.

    Topmejse

Topmejser er også almindelige i klitplantagerne.

Et udvalg af områdets fugle.Bynkefugl
                          


Løvsanger.Jernspurv.


 Skovpiber.

Også de lidt mere sjældne trækgæster kom forbi. Om end langt væk.    

    

Ringdrossel.

For at udforske området Kvadderkær lidt mere, fuglte vi en dag åen helt ud til Vandet sø.
Her løb vi igen på de sortstrubede bynkefugle, og samtidig fløj op til tre gøge rundt i luften over os.
De er rigtig blevet aktive nu, og der var ganske tydeligt amoriner i luften, sådan som de teede sig.
En fiskeørn trak over, og mens vi betragtede den, kom yderligere to, som trak ud over Vandet sø.
Vi kunne nyde dem længe, mens de fouragerede, og en enketl gang var vi heldige, at en af dem slog på en fisk ganske tæt på. Alt imens dobbeltbekkasinen spiller over mosenområdet.
En ung havørn gled over tæt fulgt af to mobbende krager.Legesyge gøge.Fouragerende fiskeørnFiskeørnUng havørn

Selvfølgelig skulle Hanstholmreservatet, Vejlerne og Bulbjerg besøges og som sædvanlig ikke skuffende.
Ynglende sortstrubet bynkefugl og rider ved Bulbjerg.
Hanstholmreservaterne bød som sædvanlig  på traner, krondyr og ikke mindre end 15 mudderklirer og en enkelt stenpikker ved Nors sø.
Vejlen- titusindvis af bramgæs, rørdrum, skægmejse, skestorke, sølvhejrer og ikke mindst en sydlig blåhals.Hr. og fru Sortstrubet bynkefugl Bulbjerg     Ride Bulbjerg 


  
    Mudderklire Norssø 15 stk.     Stenpikker Nors sø     Sydlig blåhals Han Vejle

Kvadderkær kan helt bestemt anbefales – om man er fugletosset eller blot naturelsker.

Ikke mindst fordi det er en del af Nationalbark Thy, hvor alt det man kan drømme, når man tænker på Nationalparker, bliver indfriet. Alene en fantastisk uberørt natur – men også en formidabel formidling, fugletårne, pjecer, shelterpladser og opbakning fra lokalbefolkningen der gør området som nationalpark unik.

Det er skammeligt at det Sydfynske øhav ikke fik samme status – i mine øjne blot fordi en gruppe Langelandske storbønder fik for megen ørenlyd i de lokale medier.

Sluttelige vil jeg nævne at Skvadderkær en sen aften gav og syngende natravn og at der i den periode vi var der, blev hørt perleugle i Norup plantage ikke engang en kilometer fra hvor vi boede.


                                                                                   Fotos og tekst: Poul Vestergaard Rasmussen

 .