torsdag den 30. april 2020

Stork ved Sandholt - så blev reden straks fikset. Leif Kristensen

Erik Thomsen har sendt et godt råd og et fotoeksempel:

Hej Erhardt

En ny opsat storkerede sender for få signaler til storken, den skal lyse op i landskabet så reden kan ses fra stor højde, et godt råd, - kanten kalkes hvid, det viser her er en aktiv stork.  
 
Vedlagt billed af Ribe reden på Rådhuset.

Venlig hilsen
ET

Hvid stork på Ribe Rådhus 17-07-1978 Foto © Erik Thomsen


Sandholt
I formiddags fotograferede Leif Kristensen denne hvide stork ved Sandholt.

En våd hvid stork ved Sandholt. Foto © Leif J. Kristensen
Det fremgår tydeligt at regnen også var nået til det sydvestlige Fyn efter en lang tørkeperiode denne morgen.

Det gik ikke mange timer så handlede Susanne Kirketerp Møller på Sandholt. Susanne Kirketerp Møller satte et par af sine ansatte til at restaurere reden på redestativet på en gammel staklade bag ved godset.

 Reden bliver repareret. Foto © Leif J. Kristensen
Storkereden blev udbedret med nye grene, halm og spagnum.

Hvid stork ved Sandholt. Foto © Leif J. Kristensen

Storken holdt øje med arbejdet. Storken var hen over reden to gange.

Det blev også bedre fotovejr, derfor endnu et billede af Storken.

Leif J Kristensen

Storke på Fyn 2020.

mandag den 27. april 2020

”Tårnenes dag 2020” -Lørdag d. 9. maj 2020 – bliver anderledes – alle kan deltage! .

Så er det tid for afrapportering af ”Tårnenes dag 2020 – hjemmefra”, som jo var en anderledes konkurrence denne gang og i alt er der modtaget retursvar fra 46 deltagere, hvor de 44 deltog fra egen matrikel, sommerhus eller kolonihave, mens de sidste 2, Smørmosen, København deltog i det sædvanlige ”tårn”, corona tilpasset, mens ”Team Skagen Fuglestation” deltog med ”en post” ved det Grå fyr.


Resultatet af konkurrencen er altid spændende og man må sige, at der er ornitologer, som bor virkelig godt i forhold til at spotte mange forskellige fuglearter. Vinderen blev således:

• Søren Breinholt, Storstrøm

med imponerende 84 arter, heriblandt Rødhovedet and og Aftenfalk. Adressen ligger tæt på Hejredesø, som er en af Maribo-søerne. TILLYKKE 🙂

Andenpladsen gik til:

• Søren Bøgelund, Fyn

med 81 arter fra sin adresse tæt på sydspidsen af Langeland.

Tredjepladsen gik til:

• Helge Røjle, Nordvestjylland

som bor tæt på Vejlerne og artsantallet blev 77, hvor bl.a. Havørn, Rørdrum, Sølvhejre, Skestork og Blåhals kom på listen.

Resultatet for de øvrige deltagere herunder!DOF-Vestjylland havde udlovet to bogpræmier blandt deltagerne og de er ved lodtrækning gået til: Erik Groth Andersen og Arnbjørn Jens Jørgensen og vil blive fremsendt.

Finland og Sverige, som normalt er med i den årlige nordiske dyst fra ”fugletårne” havde begge steder rigtig mange deltagere i en lignende alternativ konkurrence pga. corona, som her i Danmark. I Sverige deltog 1500 og i Finland op mod 4.500 fra 2.800 ”tårne”.

Endnu engang TILLYKKE til vinderne og TAK for i havde lyst at deltage og håber vi i 2021 er tilbage ved et rigtigt ”Tårnenes dag” arrangement igen. Fint at lægge egne foto og kommentarer fra ”Tårnenes dag 2020” op her på siden.🙂

Tårnenes dag!


Tårnenes Dag

1 dag til ”Tårnenes dag – hjemmefra” – Hvor mange arter mon du/I kan se på de 8 timer?

Der tikker dagligt nogle tilmeldinger ind og vi er tæt på 40 deltagere, som har meldt sig til, men det er sikkert også nogen, som har tænkt sig at deltage og blot indsende sine resultater og det må man gerne, men vil man være med i lodtrækningen af bogpræmierne, så skal ens fugle iagttagelser være indsendt inden kl. 17.00 d. 9. maj.

Fordelingen af deltager rundt i landet ser således ud:

• Fyn – 5
• København – 5
• Nordjylland - 3
• Nordsjælland – 6
• Nordvestjylland - 2
• Storstrøm – 2
• Sydøstjylland – 5
• Sønderjylland - 1
• Vestjylland – 6
• Vestsjælland – 2

Vejret ser ganske gunstigt ud på lørdag, så det skal nok blive en god dag og spændende hvor mange fuglearter man får at se

-

Hvert år siden 2006 er arrangementet ”Tårnenes dag” blevet afholdt i Danmark og i de seneste 5 år har det været en nordisk landskamp mod Finland og Sverige, men sådan bliver det ikke i 2020 pga. corona pandemien, som har fået arrangørerne til at aflyse og udskyde det normale event til 2021.

……… og det er jo ærgerligt, men man kan godt kigge fugle den dag alligevel, idet vi har besluttet at lave en alternativ konkurrence i år:

                                 ”TÅRNENES DAG – HJEMMEFRA”


som bliver i samme tidsrum, som den rigtige ”Tårnenes dag”, altså 

                                     lørdag d. 9. maj i tidsrummet fra kl. 5.00 - 13.00

men i stedet for i et fugletårn, skal man tilmelde sin ”adresse” og spotte og registrere de forskellige fuglearter, som kommer forbi ens matrikel i det angivne tidsrum. 
Konkurrencen er således lidt ala´ ”boligbirding” i 8 timer.

”Tårnenes dag” bliver som tidligere år en konkurrence hvor deltagerne mest ”kæmper” om æren, men det vigtigste er at være med. 
I år vil der dog blive udtrukket 2 bogpræmier sponsoreret af DOF-Vestjylland, blandt de deltagere, som indsender deres resultat senest kl. 17.00 på konkurrencedagen 9. maj.

Regler:

• Enkelt person eller husstandens medlemmer kan deltage.

• Der må observeres fra ens matrikel/have!

• man bestemmer selv hvor lang tid man vil bruge af de 8 timer, men kun de fuglearter, som er registreret i tidsrummet må tælles med.

• Det er kun vilde fugle, som tæller med, ikke diverse tamfugle.

• Rapportering af fuglearterne/antal som man har set sendes hurtigst muligt efter afslutningen kl. 13.00 på E-mail adressen: taarnenesdag@gmail.com

• Gerne forlods tilmelding på taarnenesdag@gmail.com , men alle som ønsker at få sit resultat registreret i konkurrencen, skal fremsende dette senest 9. maj kl. 17.00 og samtidig deltager man i lodtrækningen om de 2 bogpræmier sponsoreret af DOF-Vestjylland.

• Resultatet offentliggøres på Facebooksiden ”Tårnenes dag” og DOF-Vestjyllands hjemmeside, snarest muligt efter fremsendelsesfristen.

Ved tilmelding til ”Tårnenes dag – hjemmefra” fremsendes et afkrydsningsskema ”Fugle i DK”, som kan bruges og gerne returneres udfyldt, når man indsender sit resultat. (Ved at udfylde med et 1 tal ud for fuglearten, tæller den selv sammen).

Håber mange har lyst at deltage I dette fælles DOF-arrangement d. 9. maj, som jo kan lade sig gøre i disse Corona tider fordi vi alle deltager hjemmefra. Specielt er konkurrencen lige til højrebenet, for de omkring 190 ”boligbirdere”, som kan deltage her og samtidig kan have ekstra fokus denne dag på at finde nye arter til Boligbirding og ja hvis man ikke har deltaget i ”Boligbirding”, så kunne ”Tårnenes dag – hjemmefra” være startskuddet til at komme i gang her også.

”Tårnenes dag” bliver således noget anderledes i 2020, men foråret er den bedste årstid og fuglene synger det bedste de har lært netop nu, så er sikker på vi får en god dag alligevel – så meld dig til ”Tårnenes dag 2020 – hjemmefra”

Artiklen findes også på DOF-Vestjyllands hjemmeside lidt mere læsevenligt:


God fornøjelse

Tårnenes dag

fredag den 24. april 2020

Lille skrigeørn ved Påø våde enge. Poul V. Rasmussen

Dorte og Poul tog på tur til Langeland og ved Påø holder de en frokostpause.

Sol fra iskold blå himmel med lidt fjerskyer; men en kølig vind fra nord. På trods af det, er der gang i trækfuglene og Langeland er som nævnt mange gange "Skagens Bagdør"!

Skagen har den 22. april og 23. april haft to trækforsøgende Lille skrigeørn.
En adult fugl d. 22/4  + en 3k type d. 23/4.
Den sidste kunne godt være Dorte og Pouls fugl, som er kommet med nordenvinden direkte til Langeland

Lille skrigeørn Foto Poul Vestergaard Rasmussen
Lille Skrigeørn trækker fra kysten lavt ind over Påøgård og forsvinder ind over Påø skov.

Lille skrigeørn Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Lille skrigeørn Foto Poul Vestergaard Rasmussen

Lille skrigeørn Foto Poul Vestergaard Rasmussen
Lørdag den 25. april kunne godt give en sydtrækkende lille skrigeørn.

onsdag den 22. april 2020

Moden havørn fra Tyskland besøgte Lammesø. Foto Leif J. Kristensen

Den 26. maj 2005 blev en ung havørn ringmærket kl 11 ved Pramort ved Zingst i Tyskland.

  

Den 15. april 2020 bliver den nu næsten 15 år gamle havørn fundet igen ved Lammesø, Odense Fjord ca 195,6 km fra ringmærkningsstedet.

Leif J. Kristensen fra Vester Hæsinge er taget til Firetalsstranden for at se på fugle og får taget et foto af en overflyvende havørn og lægger et foto ind i Dof-basen.

Havørn SN, AB33 Foto © Leif J Kristensen
På fotoet kan man se at ørnen er ringmærket.

Havørn SN, AB33 Foto © Leif J Kristensen

Leif sender beskrivelse og foto til Ringmærkningscentralen Fuglering.dk

I dag den 22. april er svaret kommet tilbage.

Mange tak for informationerne og lån af foto, Leif.


Vh Erhardt


.tirsdag den 21. april 2020

Vejlen Taasinge med meget lav vandstand

I går mandag den 20. april skrev Poul Vestergaard Rasmussen dette om vandstanden i Vejlen, Taasinge:

Vejlen Taasinge set mod sydøst fra dæmningen. Foto © Bettina Gerti Groß
De senere år har det været et voksende problem at vandstanden i Vejlen er steget. Om det
skyldtes at det generelt er blevet fugtigere eller at den gennemsnitlige vandstand i havet uden for
slusen er steget så vandet ikke kunne komme ud, er der mig bekendt ingen forklaring på. 

Det har dels været et problem for bønderne til de omliggende markarealer,  at vandet stod op her, men også et problem,  fordi kreaturene,  der skulle afgræsse engområderne i Vejlen, ikke ville ud på
arealerne, da de ofte stod under vand. 
Det som skulle være fugtige enge med græsser og urter var ofte mudrede sumpe dækket af vand.

Et lige så stort problem var,  at mange reder af ande- og vadefugle ofte blev oversvømmet og gik
til i forårsmånederne, hvis der kom lange fugtige perioder.

Efter en del års tovtrækning mellem lodsejere og Svendborg kommune om hvem der skulle
finansiere tiltag for af afhjælpe problemet, har Naturstyrelsen nu etableret en pumpestation ved
dæmningen. 

Dette er blot et af tiltagene som Naturstyrelsen har i støbeskeen omkring Vejlen -
både med henblik på at forbedre forholdene for fuglene;  men også for de besøgende.

Pumpestationen er det først tiltag, så lad mig nøjes med at omtale det indtil de resterende bliver
aktuelle.


Vejlen Taasinge set mod øst fra dæmningen. Foto © Bettina Gerti Groß
Som flere allerede har bemærket, både lokalboende og ornitologer, har pumpen kørt i en korte
periode nu - og de seneste dage også været urolige over, hvor lav vandstanden var blevet i Vejlen.

Vel kun den halve vandoverflade var tilbage.

Måske har det konsulentfirma der har vejledt naturstyrelsen omkring hvilken kvote vandet skulle
stå i ikke helt haft styr på det - men da naturstyrelsen blev kontaktet i går, stoppede de pumperne
og jeg regner med, at de efterfølgende vil få rettet ind til det optimale niveau. 

Selv efter lang tids tørke er der dog stadig tilstrømning til Vejlen fra oplandet, så regner med der komme en hurtig bedring. Poul Vestergaard Rasmusseen

Læs:

Vejlen, Tåsinge en lokalitet under forandring og dagens optælling. Foto og tekst Poul Vestergaard Rasmussen Ny Gesinge


Tilladelse til etablering af pumpe ved Tåsinge Vejle og Nor beliggende matrikel nr. 80a og 7000k, Strammelse By, Landet..

fredag den 17. april 2020

Ingen succes for de gråstrubede ved Broholm i år.

Hej Erhardt!

Jeg fik til morgen en meget trist oplevelse ved Broholm.Gennem den sidste måneds tid, har jeg som i de senere år, fulgt de Gråstrubede lappedykkeres liv og færden med stor fornøjelse og interesse.
Jeg har fulgt dem fra deres ankomst, deres voldsomme kamp og forsvar af deres territorie, deres parring og reddebygning, æglægning og til sidst rugning, så alt var faktisk den rene idyl med små knaster undervejs.

I forgårs besøgte jeg Broholm igen for at tilse de Gråstrubede og alt var som det skulle være. Hunnen rugede og hannen holdt vagt tæt på reden. Ved den lejlighed tog jeg et billede af hunnen, som kort havde rejst sig i reden og æggene ses lige så tydeligt.Det var det sidste billede jeg fik taget af hunnen.

Til morgen var reden tom og begge fuglene havde forladt reden og området, og hvorfor ved jeg ikke, men meget trist er det.

Om det kan være Knopsvanehannen, som har været på spil vides ikke. Hans mage ruger 10 m. fra lappedykkernes rede, og hannen har flere gange vist megen aggressiv adfærd især over for områdets Grågæs.Du får det sidste billede af  den Gråstrubede hun som stolt viser sine æg frem.

Hvor kan naturen dog være barsk. Jeg tror ikke på at lappedykkerne vender tilbage, og forsøger sig på  en ny i voldgraven på Broholm.


Mvh og god weekend.
Poul Brugs

Foto og tekst Poul Brugs Rasmussen, Lundeborg

------------------------------------------------------------

Søndag den 19. april 2020


Broholm til morgen: Føljetonen fortsætter:


Gråstrubet lappedykker 3 FU.

Humøret steg en grad eller to til morgen, da de føromtalte Gråstrubede lappedykkere var kommet tilbage  i voldgraven.

Nu holdt de til i den sydlige del af voldgraven, lantg fra svanerne, der har rede i  den vestlige del af voldgraven.

Om de begynder på en ny med reddebygning osv.  må vise sig.


Mvh
Poul Brugs

.

lørdag den 11. april 2020

Munkegribben ved Aarsdale. Foto Arne Møller

Langfredag den 10. april blev en ilanddrevet Munkegrib fundet ved Aarsdale på Bornholm.

Ifølge DOF-basen fra Mogens T. Kofod: Fuglen blev fundet af lokale for nogle dage siden efter en storm. 

Munkegrib Aarsdale. Foto © Arne Møller


Munkegrib Aarsdale. Foto © Arne Møller


Genfundet i dag. Bliver indsamlet til Zoo mus. af SRS. Medobservatør: SRS, HTØ, Anette Sonne, Arne Møllet mf.

Hanne Tøttrup skriver på DOF-basen:
"Blev ringet op af Jimmi Falk, at han og hans 2 drenge havde findet en død Munkegrib i klipperne ved Årsdale. Ringede bl.a. til Sune (SRS) og Mogens (MTK), som også mødte op i Årsdale og Sune meldte den ud på sms-netværket. Fuglen, en sandsynlig 2K, var ikke ringmærket , så Sune sender Munkegribben over til nærmere undersøgelse for om muligt at finde ud af dens herkomst. Årsdale (15:45 - 17:00)"

Fundet dukkede hurtigt op Facebook i gruppen Feltornitologen

Søren Nørgaard Meinert skrev i går kl. 14.48
En ven har mødt denne ved østkysten på Bornholm.
Har nogen mon et bud?
Anslået vingefang 2.5-3 m

og svarene kom promte

Nis Lundmark Jensen
Ligner mere en Munkegrib 😮😮😮
Ligger ved havnen i Årsdale.

Søren Nørgaard Meinert:
Skal det deles andre steder, hvis det nu er munkegrib? Den er jo nok drevet i land...

Mads Hagen
Hvis den har ring på eller er farvemærket på vingen så skulle der nok være nogle spaniere der ville være interesserede, måske GREFA. Sidste år var der en genudsat munkegrib der fløj fra Spanien til Sverige, gennem Danmark, og kom ikke retur igen. Kunne måske være denne?

Henrik Møller Thomsen
Mads Hagen den er i Norge nu. Der var et opslag herinde for en måneds tid siden.

Mads Hagen
Henrik Møller Thomsen Ja okay. men er det den samme der blev set på Rügen 16 april sidste år? for hvad jeg husker fra den gps mærkede så havde den 

Solveig Jonasson
Mads Hagen Nej, den kolliderede (i Norge) med en ledning, brækkede vingen, blev indfanget for at blive behandlet, men klarede det ikke.

Link til den norske fugl
Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur

Fuglevern

Fløy fra Spania – ble kvestet i vindkraftverk:

Peter Sunesen:
Ja, en Munkegrib er det bestemt.
Undersøg den grundigt for GPS-sender, ring på ben, eller vingemærker.
Den bør bestemt tages med til nærmere undersøgelse, for det er i sandhed et bemærkelsesværdigt fund!

Søren Nørgaard
Meinert Familien der fandt den har tjekket for ring - ingen ring

Mogens Timand Kofod
Jeg har været der, det er en ung Munkegrib, den bliver indsamlet til Zoo Museum.

Michael Trasborg
Munkegrib. Rigtigt som Peter Sunesen skriver, undersøg den for ringe mm. Den SKAL bringes til undersøgelse. Sørg for at samle den i pose el. 
Søren Nørgaard Meinert Michael Trasborg, så skal vi nok have fat i nogle lokale ovre på Bornholm....
Familien der delte billeder med mig er videre.

Michael Trasborg
Der bliver ringet til en Lokal lige nu. Søren Haaning Nielsen ringer til Sune på Bornholm. Det er ret så vigtigt at den blive samlet op, og sendt til undersøgelse 

Michael Trasborg
Sune Riis Sørensen er på vej til stedet med sække for at samle den op.

Michael Trasborg
Søren Nørgaard Meinert Sune Riis Sørensen har lige nu samlet den op, han venter pt. på at TV 2 Bornholm kommer og skal filme lidt omkring dette vilde fund. Iflg. Sune løb der stadig lidt blodigt væske ud af næbbet på den døde Munkegrib. Munkegribben anslås til at være en 2k, altså en ung fugl fra sidste sommer, knap et år gammel. Ingen ringe på benene, dvs det er med størst sandsynlighed det første spontane fund af Munkegrib i Danmark.

Tommy Kaae
Der blev i sidste uge indleveret en munkegrib på en fugleplejestation i Norge, måske er de begge resultat af noget udsætning?

Michael Trasborg
Tommy Kaae udsætnings fuglene er alle mærket

Tommy Kaae
Jeg er nu heller ikke sikker på, at den norske fugl bærer ringe. Det er bare underligt at to fugle kommer så meget på afveje? # Michael Trasborg

Michael Trasborg
Tommy Kaae Der kommer svar når den er undersøgt og dna testet

Sebastian Klein
Ser ud til at den er skyllet i land. Hmm...

Mogens Timand Kofod
Sune Riis har styr på det. Lokale fortæller den er skyllet i land for nogle dage siden, den er ret cadaverøs.

Sune Riis Sørensen
Update: fuglen blev angiveligt fundet for tre dage siden under friske vinde fra sø, s, ssv og nok dagene 6.eller 7. Første finder gjorde ikke mere ved det men i dag fandt Per Ole Petersen's søn Jimmi og hans to drenge fuglen og meldte den ud som i kender herfra siden. Der kom en masse ned og så fuglen og jeg lavede video som kommer i tv2 bornholm nyhederne i morgen aften tror jeg (når det vist ikke til i aften). Jeg indsamlede her til aften fuglen og har den nu i vores lille fryser (ikke helt gnidningsfri manøvre at overtale fruen til at have ~syv otte kg stinkende gribbekadaver i fryseren... just saying 😂) men dér ligger den nu og jeg kan køre den til Zoologisk museeum eller hvor den nu ender med at skulle hen.

Anders Myrtue:
Du burde gøre som jeg: fik placeret to opløste, forgiftede havørne i mine venners!! fryser

Jørgen Munck
Læste i sidste måned at en Munkegrib var trukket ud over havet fra Rygen, så det er nok den. En af de forvirrede udsatte Gribbe som roder rundt i Europa i disse tider.

Arne Møller har fotograferet Sune Riis Sørensen der optager dem på video

Video TV2 Bornholm:


          .

fredag den 10. april 2020

Råger ved Broholm Påsken 2020. Tekst og foto Poul Brugs Rasmussen
Hej Erhardt!

Hvis du er til råger, og kan lide synet og larmen af de  sorte fugle, er parken omkring Broholm slot det helt rigtige sted at besøge.Gennem de sidste mange år har der været en koloni i den sydlige ende af parken med omkring 75 reder.
De  senere år er der kommet 2 yderligere kolonier til på hver omkring 25 reder, nemlig en koloni nord for slottet og en koloni NV  for slottet.En 4. koloni  vest for slottet er under etablering i disse dag, og her er der foreløbig 6 reder.

Jo der er liv og glade dage i Broholms Rågekolonier i disse Påskedag.


Mvh
Poul Brugs

Opdatering lørdag den 11. april 2020:


Hej Erhardt!

Vedr. rågerne på Broholm.
Den 10. ds. oplyste jeg dig om, at der var 6 reder i den 4. nyetablerede Rågekoloni vest for slottet på Broholm.

Det går stærkt med udvidelsen af kolonien, for her til aften var der 11 reder.  Jeg holder øje med den og det er spændene at følge, hvor mange reder det bliver til.


Mvh
Poul Brugs.

.

lørdag den 4. april 2020

Forårsferejer april 2020 Svendborg

Det ligner et godt år for Forårsferejer i dette år. Slæbæk skoven har dem og i år også ved Broerne, Svendborg.

Denne video er optaget lørdag den 4. april 2020.


Forårsferejer Broerne Foto © Snatur.dk


...