tirsdag den 26. maj 2020

Fisk, havpattedyr og nu reptiler i Sundet. Steen Winkel

Steen Winkel var på vandet i dag og skriver:

Snog Svendborgsund  Foto: Steen Winkel

Mødte en snog midt i Svendborgsund i dag


Snog Svendborgsund  Foto: Steen Winkel

Snogen mødte jeg midtvejs mellem Thurø og Tåsinge, hvor der er 8 meters vanddybde.

Troede ikke at saltvand var noget snoge ville forcere!.

mandag den 25. maj 2020

Katastrofe for både Vejlen, Taasinge og Siø - for lidt vand! Tekst og foto: Poul Brugs Rasmussen

Hej Erhardt!

Jeg blev så trist da jeg i dag, som så ofte før, aflagde Tåsinge Vejle og naturområdet på Siø besøg.

Jeg havde glædet mig til gode og spændende fugleoplevelser nu, hvor der skulle være masser af fugleunger overalt og forældrefuglene har travlt med at skaffe føde til de altid sultne unger.

Men hvor blev jeg dog skuffet!

I øst enden ved P. pladsen ved Vejlen var der overhovedet ingen vand, derfor heller ingen fugle. Jeg så her kun enkelt grågæs med gæslinger og et enkelt par Gravænder, fuglene gik rundt i græsset og den tørre fjordbund og så triste og tørstige ud.

Vejlen Taasinge den 25. maj 2020, gravænder. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Vadefugle, andefugle og småfugle var helt fraværende.

Lidt bedre så det ud  i området ved Vejlens lille havn mod vest, selvom store områder stadig lider under vandmangel.

Fiskehejre. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Gråand med ælling. Foto: Poul Brugs Rasmussen


Blishøne . Foto: Poul Brugs Rasmussen
Her så jeg 2 Fjordterner FU, 2 par gråænder med hver 2 Pull, Gravand 4 FU, Knopsvane 2 FU, Rørhøg 1 FU, Fiskehejre 6 FU, Lille lappedykker 1 FU, Klyde 2 OF, Blishøne 6 FU + 1 rugende på 6 æg, Rørspurv 1 SY, Rørsanger 1 SY, Spurvehøg 1 OF og mange skaller i vandet ved havnen, rigeligt med føde til flere terner.

Skalle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Skalle. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fjordterne. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Den sidste regn har ikke hævet vandstanden nævneværdigt.

Naturområdet på Siø var en katastrofe, al vand er væk nu, kun nogle små pytter mod syd er tilbage.

Siø den 25. maj 2020, Grågås. Foto: Poul Brugs Rasmussen
Områder ligner en gold og tør ørken og der er slet ikke så mange fugle tilbage, som der var for en måned siden. Der er dog en koloni med Sølvmåger på det højtliggende område, som var en ø.
Det var meget skuffende, at jeg ikke så så meget som en eneste Splitterne på øen.
Her var der ellers tidligere på foråret etableret en fin ternekoloni, nu var terner forsvundet, og hvorhen? Et godt spørgsmål?

Jeg mindes med glæde de gode terne oplevelser jeg havde på Siø sidste forår.  Jeg så dog enkelte Grågæs med gæslinger, 6 Gravænder, 4 Viber, klyder 2, Landsvaler 10 FU, 6 Strandskader.

Hvor var det dog en stor skam at 2 af vort områdes bedste og  mest kendte fuglereservater skulle tømmes for vand på så kritiske tidspunkter.
Vi passer da ikke på vores fugle, når vi fragtager dem deres levesteder.

Af skade bliver man måske klog men slet ikke rig. Hvornår lærer vi at passe på vor natur.

De bedste fuglehilsner
En bekymret
Poul Brugs


.

De første kuld er flyveklare.

Mange fugle sender deres unge ud i verden i denne tid. Ved Tarup er det første kuld unger klar til at forlade redekassen


Stær. Foto © Erik Thomsen


Stær. Foto © Erik Thomsen
Stæreunger fodres i kassen og flyver der fra om et par dage


Venlig hilsen
Erik


.

fredag den 22. maj 2020

God ynglefertilitet hos knopsvaner på Østfyn. Foto Poul Brugs

Både ved Hesselagergaard og Broholm lever knopsvanerne op til kuldstørrelse på 5 - 8 unger.

Poul Brugs har været begge steder og fotograferet knopsvanerne.

Broholm:

Hesselagergaard:

Alle fotos: Poul Brugs Rasmussen

DOF: Knopsvanen


.

mandag den 18. maj 2020

Makabre fund i Vornæs Skov!Der hænger mindst 50 døde fugl i juletræsplantagen og delvis i hegnet.

Foto ©   Bettina Gerti Gross

Skoven ejes af Vornæs Skov ApS.

Poul V Rasmussen skriver:

Jeg har forhørt mig rundt omkring de døde råger i juletræsbevoksningen i Vornæs skov som Bettina beskrev.
Råger har det med at ødelægge de nye skud på juletræerne så de mister salgsværdi - og de døde rågeunger hængt op skulle holde dem væk.

Mvh Poul

Morten Kristiansen skriver:

Opfølgning på døde rågeunger i Vornæs Skov: Jeg har ladet mig fortælle, at hvis de store kragefugle sidder på topskuddene på juletræerne så knækker skuddet og træets udvikling stoppes. Derfor hænger der døde rågeunger til skræk og advarsel.


Vh Morten.


.

SKARVEN Danmark, 1943 Tranekær ver. II.

Ved Tranekær Sø på Langeland findes Danmarks eneste skarvekoloni. Fuglenes reder er bygget i 20 meter høje trætoppe. Skarven flyver godt og balancerer let på de tynde grene. Skarvens unger fodres med fisk og drikkevand. Den kaldes også ålekragen. Efter svømning og dykning breder skarven sine vinger ud og lader dem tørre i blæsten skriver hjemmesiden Filmcentralen.

Filmen er optaget af fotograf: Arthur Christiansen i 1943.Jørgen Staun Skovridergården i Ravnebjerg skriver til Jan Stener Jørgensen:

"Helt vildt. Anede ikke denne film eksisterede. 

Fantastiske optagelser.  

Senere i 40erne blev kolonien bortskudt så godt som det lod sig gøre (skovfoged Wognsen har fortalt at han deltog).

Skarven ophørte dog ikke med at yngle i området men flyttede til Ræbjerg i Asø Skov som var bevokset med gamle bøge og i øvrigt husede, som du måske kan huske, også en fiskehejrekoloni.

Herfra blev skarven igen forsøgt udryddet, hvilket endeligt lykkedes en gang i 50erne. 

Anton, skovarbejder i Asø, fortalte, at han deltog i udgravning af skydeskjul ifm den endelige bortskydning og under arbejdet blev gylpet til af fisk fra skarverne, når han ramte en sten med sin spade

Og selvfølge Arthur Christiansen… ja vi må se om skarven vender tilbage til slotsøen. 

Så bliver der rav (skarv) i den!"


.

.

mandag den 4. maj 2020

Maj-tælling på Monnet. Poul Vestergaard Rasmussen

Poul har talt fuglebestanden på Monnet denne majdag. Her kommer tallene og et udvalg af fugle på turen. Alle fotos taget af Poul.

Mørkbuget knortegås

Tre havørne over Vårø Knude

Ung havørn

Unge havørne
Og desværre - selvom det er et flot dyr - masser af ræve!

Havterne

Havterne

“Din han” var godt nok aktiv med at fouragere i dag, der må være unger i reden!

Stenpikker

Rødstjert

Havørn gammel - lokal ynglefugl. Bemærk sort plet på halefjer!
Fugle på Monnet denne mandag den 4. maj 2020:

Monnet,  Tåsinge:
  Knopsvane 44 R, 
  Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R, 
  Bramgås 2071 OF, 
  Grågås 141 R, 
  Ederfugl 1 OF, 
  Toppet Skallesluger 2 OF, 
  Gravand 23 R, 
  Gråand 16 R, 
  Spidsand 3 R, 
  Fiskehejre 16 R, 
  Skarv 8 OF, 
  Strandskade 8 YF, 
  Hjejle 11 R, 
  Stor Præstekrave 1 YF, 
  Stor Præstekrave 7 R, 
  Vibe 1 YF, 
  Vibe 1 R, 
  Storspove 16 R, 
  Hvidklire 7 R, 
  Rødben 8 YF, 
  Rødben 4 R, 
  Hættemåge 51 OF, 
  Stormmåge 17 OF, 
  Sølvmåge 54 R, 
  Svartbag 8 OF, 
  Havterne 27 R, 
  Rørhøg 1 FU, 
  Havørn 6 R, 
  Landsvale 6 FU, 
  Digesvale 65 R, 
  Stær 72 OF, 
  Rødstjert 1 SY, 
  Stenpikker 3 R, 
  Hvid Vipstjert 4 R, 

Som tallen viser så er der sket mange ændringer i hvilke fugle der er på Monnet.

Læs om Monnet i 2001

...