tirsdag den 24. december 2013

Kalenderbilledet tirsdag d. 24. december 2013


Ismåge Hanstholm havn søndag den 22. december 2013

"Hvid jul" på trods af det grå og regnfulde decembervejr! Sådan blev det for fuglefolket, som i store skarer kørte til Jyllands nordvestlige hjørne, Hanstholm for at opleve Ismåge, Sneugle, Hvidvinget måge og Gråmåge.
Hele fire sjældne arktiske fugle på et sted er usædvanligt og en førjulegave for mange og en værdig kandidat til at være bag årets sidste kalenderlåge.

Ismåge Hanstholm
Ismågen foretrækker normalt at blive i det høje nord om vinteren. Her fouragerer den på småfisk og sælådsler, som den finder ved at følge isbjørnene. Nordnorge og Island er selv for en Ismåge meget langt mod syd og det er da heller ikke siden den 29. december 2006, at en ismåge kom forbi på Langø Havn på Lolland og  twicherne kørte kolonnekørsel til den lille by på Vestlolland. Det er kun 9'ene gang at der er set Ismåge i Danmark Kilde: Netfugl

Ismåge og Sneugle Hanstholm Havn    © John Kyed
Tak til John Kyed som genfandt Ismågen fredag den 20. december og som har taget ovenstående billede af det unikke møde mellem Ismåge og Sneugle i Danmark.

Ismåge

Ismåge
Ismåge
Ismåge


Ismåge
Ismåge


Ismåge
Ismåge


Mange har besøgt havnen siden fredag den 20. december 2013.

Anders Odd Wulf Nielsen, Anton Herrig Liebermann, Erik Kramshøj, Andreas Bennetsen Boe og Knud Pedersen

Havnen Hanstholm den 22. december 2013

Kurt Hansen og Ole Kristjansen
Mange fik sig et DK-kryds


Se listen over nye Dk-krydser på Netfugl

Videoer af begivenheden på Scandinavian rare bird videos.

Læs mere om Ismågen på Dof
Læs mere om Ismågen på FugleogNatur

                                         Det var sidste kalenderlåge i denne omgang
         
                                                 Snatur vil gerne ønske alle brugere
                                                             en glædelig jul
                                                                Vh Erhardtmandag den 23. december 2013

Kalenderbilledet mandag d. 23. december 2013

Lundsanger, Møns Klint fredag den 24. maj 2013.

Lundsanger
I flere år i træk har der været flere syngende hanner ved Møns Klint og ofte er der en syngende han ved trappen på Møns Klint. Denne han er også set dette sted, hvor mange besøgende kommer forbi.
Niels Bomholt og jeg valgte at besøge Møns Klint på en dejlig forårsdag i slutning af maj både for at se og høre Lundsanger, men også for at besøge et af de mest spændende steder i maj måned i træktiden.

Trappen ved Møns Klint med Niels Peter Andreasen (yderst til højre)
Samme dag, hvor vi besøgte Møns Klint, blev vandrefalkungerne ringmærket.

Niels Bomholt på trappen ved Møns Klint med syngende Lundsanger (Niels's DK-kryds nr. 345)
Lundsanger artsbeskrivelse hos Dof.

.

søndag den 22. december 2013

Kalenderbilledet søndag d. 22. december 2013

Karmindompap, Vestre Gulstav søndag den 26. maj 2013.

Karmindompap han
Karmindompap hannen er karminrød på hoved, bryst og overgump. De gule Karmindompapper er hunner og ungfugle. Karmindompappen er en nyindvandret som ynglefugl i Danmark. De første iagttagelser blev gjort i 1940'erne og 1950'erne, men først i 1960'erne blev arten set mere regelmæssigt. Nu yngler Karmindompap mange steder især langs kysterne. Som denne Karmindompap han der fotograferet i Vestre Gulstav i slutningen af maj kommer Karmindompap som en af de sidste trækfugle i midten af maj. De fleste trækker bort igen i juli og de sidste i august-september.

Karmindompap

Karmindompap
Karmindompap

Karmindompap på Fyn i Dof-basen.

Læs mere på Dof


..

lørdag den 21. december 2013

Kalenderbilledet lørdag d. 21. december 2013

Hvidhalset fluesnapper, Skagen, Gyvelstien fredag den 3. maj 2013.

Hvidhalset fluesnapper
Den Hvidhalsede fluesnapper ligner en Broget fluesnapper til forveksling, men hannerne har en tydelig hvid halsring. Der blev fundet 5 Hvidhalsede fluesnappere i Danmark foråret 2013. Den første ved Holmens Kirkegaard d. 24. april dernæst nr. 2 den 1. maj ved Skagen og nr. 3. den 3. maj Gyvelstien, Skagen. Den 4. maj nr. 4. ved Sommerhusområdet ved Fyns Hoved og nr. 5. den 10. maj ved Hedeskov-Gretbjerg, Ry.  Kilde: Dof-basen

Hvidhalset fluesnapper yngler ikke i Danmark, men ses næsten kun på træk i foråret mest i landets østlige egne. De fleste fund er fra Sjælland, Møn og Bornholm. Der enkelte efterårsfund og de fleste er fra Christiansø.
Hvidhalset fluesnapper kan danne par med Broget fluesnapper. Blandingsfugle er fundet ynglende på Sjælland i 1986 og 1994. Begge blandingspar var mellem en Hvidhalset fluesnapper-han og Broget fluesnapper-hun. Der findes obs af hybridiserede fugle på Dof-basen

Læs mere på Dof.
Læs mere på FugleogNatur

fredag den 20. december 2013

Kalenderbilledet fredag d. 20. december 2013

Broget fluesnapper, Østre Gulstav lørdag den 27. april 2013.

Broget fluesnapper den 27. april 2013 - Østre Gulstav
Den Brogede fluesnapper han er fotograferet i slåenkrattet på kystskrænten af Østre Gulstav i slutningen af april. Det er tidspunktet, hvor Broget fluesnapper trækker gennem landet. Denne han gjorde kortvarigt rast ved Gulstav på rejsen mod nord enten til Fyn eller Skandinavien.. Det var årets første obs af arten for mit vedkommende.

Broget fluesnapper er udbredt i størstedelen af Nordeuropa samt det vestligste Asien. I Danmark er den en almindelig ynglefugl. Overvintringsområdet er tropisk Vestafrika. Føden er insekter, som tages under korte ture fra en siddeplads, både flyvende, i vegetationen og på jorden.
Broget fluesnapper yngler i træhuller i skove, parker og haver. Den går villigt i redekasser og er bl.a. derfor en af de bedst studerede fuglearter. Den er bl.a. kendt for at være polygam. Typisk vil disse hanner primært hjælpe med opfodringen af den første huns unger, mens senere tilkomne hunner helt eller delvis må klare opfodringen alene. Kilde: DenStoreDanske

Grå fluesnapper 1K den 27. oktober 2013 - Mandø
Den sidste fluesnapper i 2013 er fotograferet på Mandø i slutningen af oktober. Det er en Grå fluesnapper. Det er forholdsvis sent, idet de fleste fluesnappere forlader landet i slutningen af juli og fortsætte til ind i september, hvor de fleste danske ynglefugle har forladt landet!

Læs mere hos DOF.
Læs mere hos FugleogNatur


.

torsdag den 19. december 2013

Kalenderbilledet torsdag d. 19. december 2013

Hvidnæbbet lom, Anholt søndag d. 21. april 2013.

Hvidnæbbet lom (Gavia adamsii)
Hvidnæbbet lom er en meget stor lom på indtil 6 kg tung med et stort elfenbensfarvet, opadbøjet næb som holdes lidt løftet. I forbindelse med etableringen af vindmølleparken ved Anholt fandt fugletællerne ud af at der overvintrede Hvidnæbbede lommer i havområdet mellem Anholt og Læsø.
Læs om ideen til hvordan Henrik Haaning Nielsen besluttede sig for at arrangere den først tur ud i området i 2012 på  Adamsii Tour 2012.

Hvidnæbbet lom
                  Årets bedste fugletur var "Adamsii tour 2013" arrangeret af Henrik Haaning Nielsen.


Deltagerne:
Fra venstre: Besætningsmedlem og Skipper på www.seadog.dk, Henrik Haaning Nielsen, Jørgen Kabel, Kent Olsen, Erik Overgaard, Jens Frimer Andersen, Peter H. Kristensen, Rune Sø Neergaard, Jan Haaning Nielsen, Tim Hesselballe Hansen, Sigrid Kistrup Ilsøe, Henrik Møller Thomsen.           Foto: Erhardt Ecklon


Sigrid Kistrup Ilsøe
Peter H. KristensenJens Frimer Andersen

Jan Haaning Nielsen

Henrik Møller Thomsen
Fløjlsand

Erik Overgaard

Kent Olsen

Tim Hesselballe Hansen

Tim Hesselballe Hansen, Jan Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen

Jørgen Kabel

Rune Sø Neergaard

Target-arterne: Rødstrubet lom, Sortstrubet lom, Islom og Hvidnæbbet lom.Kent Olsen


Henrik Haaning Nielsen

Henrik Haaning Nielsen, Kent olsen og Jørgen Kabel
Jan Haaning Nielsen, Henrik Haaning NielsenLæs om turen på Henrik Haanings blog

Området med lommer!
Haanings plotter Se her...

Tak for turen! Håber den bliver gentaget i 2014! Jeg er klar. Vh Erhardt