torsdag den 28. februar 2019

Lindkær ved Ravnholt - mini Hornborgasjön? Foto: Leif Sørensen

Hornborgasjön er kendt som samleplads og danseplads for traner. Nu kan Lindkær snart også følge med ;-) Se de flotte fotos fra tranedansen i dag taget af Leif Sørensen

Traner Foto © Leif Sørensen

Traner Foto © Leif Sørensen

Traner Foto © Leif Sørensen

Traner Foto © Leif Sørensen

Traner Foto © Leif Sørensen
Leif's foto viser tre traner samtidig i dag; der har været op til 15 traner ved Lindkær i år indtil nu ifølge DOF-basen


Indtil nu er der ikke kommet traner til Hornborgasjön ; men i starten af marts ankommer de og antallet kan følges på Transtatistik Hornborgasjön

Et andet sted i Sverige Pulken

Die Kraniche fliegen wieder nach Norden

.


onsdag den 27. februar 2019

Er du også i tvivl, når du finder en stor rede i en grenkløft?

På denne årstid uden grønne blade på træerne er der gode chancer for at se de store reder i træerne, men at afgøre, hvilken fugl, der har bygget reden, kan tage tid.  Det tager den tid på lur og i skjul indtil fuglen kommer til reden!

Redefoto Foto © Poul V Rasmussen
En sådan rede er blevet fotograferet på Taasinge af Poul V. Rasmussen.

Per Rasmussen er blevet spurgt om han kunne se hvem der har lavet denne rede:

Hej

Synes det ligner en fin ravnerede. 

Det kan være svært at vurdere størrelsen ud fra billedet, men det ser ud som en stor rede, lavet af relativt store grene. 

Duehøg laver også store reder, men synes tit de bruger mindre grene. 

Musvåge vil ofte pynte toppen af reden med gran.

Rød glente er jo kendt for at fylde reden med menneskeskabte som feks plastic, reb og tøjstykker, og det kan jeg ikke se her. 
Glentereder er ofte forbavsende små. Næsten altid mindre end ravne og duehøgreder. 
De skifter ofte rede, så derfor bliver de ikke så store.
Det kan jo være at den her rede bliver brugt af glenter, da de jo ofte overtager andre rovfugles reder, men umiddelbart ser det ikke sådan ud.

Der er jo overlap mellem de forskellige artes reder, og de bruger også gerne hinandens. Har da også set glentereder uden plasticpynt, men det er sjældent, og næsten altid når de har overtager andre reder.

Mvh
Per

Vejledning til Rovfuglegruppen fra DOF med hjælp til redebestemmelse:

Optællingsvejledning for medlemmer af rovfuglegruppen.

mandag den 25. februar 2019

Viking gull eller Gråmåge? Foto Finn Skov

Der er uenighed omkring bestemmelsen af den grå måge ved Bagenkop havn. Finn Skov tog disse fotos af mågen den 24. februar 2019.

Foto © Finn Skov
Nogle mener det er en Gråmåge


Foto © Finn Skov
Andre at det er en Viking Gull (Sølvmåge x Gråmåge (hybrid))

Foto © Finn Skov

Foto © Finn Skov
Fugleknudsen.dk ved Henrik Knudsen, Taasinge har skrevet om mågen.

“VIKINGEN RITHA AF BAGENKOP” DEN 9. FEBRUAR 2019

“GRÅMÅGEN” I BAGENKOP HAVN FEBRUAR DEN 19. FEBRUAR 2019

Foto © Finn Skov


Foto: Finn Skov Svendborg & Bagenkop
.

Springfrø æg lagt usædvanligt tidligt, 2019.

Det er mig bekendt det tidligste tidspunkt på Fyn, hvor den brune frø, Springfrø har lagt æg.

Arne Brun var på Thurø Rev og lagde vejen forbi det østlige hul ved Østerskov og fandt 4 ægklumper lagt af Springfrø.

Arne sender denne sms plus foto:

Springfrø æg Thurø Rev den 25. februar 2019. Foto © Arne Bruun
"Fire ægklumper af springfrø. Østlige sø i skovkanten Thurø rev. Og de ser ik' engang nye ud!"

Som det ses af fotoet taget af Arne med mobiltelefon er Springfrø æg meget lette at bestemme og kende.

Derfor ser du ægklumper af Springfrø er du meget velkommen til at sende besked til bloggen.

.


søndag den 24. februar 2019

Det skæmmer naturen…

Vildsvinehegnet opsat ved Margrethe Kog 22-02-2019

Vildsvinehegnet starter ved det fremskudte dige i vest. Foto © Erik Thomsen 

Vildsvinehegnet. Foto © Erik Thomsen 

Det skæmmer naturen…


Hilsen ET
Erik Thomsen


.

onsdag den 20. februar 2019

Frit udsyn fra Vejlens fugleskjul.

Nu havde jeg alligevel grejet fremme (Rydning af øen i Valdemarsslotssøen) og fik ryddet foran tårnet i Vejlen skriver Poul Vestergaard Rasmussen i dag.

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen
Fugletårnet i Vejlen blev officielt indviet den 3. september 1999. Taget er af tagrør fra Vejlen.

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen
Nu er der igen frit udsyn til fuglene i Vejlen.

Pibeænder Vejlen den 20. februar 2019 Foto © Poul Vestergaard Rasmussen


.


tirsdag den 19. februar 2019

Rydning af øen i Valdemarsslotssøen. Poul V Rasmussen

I årene kort efter år 2000, blev de lavtliggende området vest for Valdemars slot sat under vand.
Valdemars slotssøen, som den nu bliver kaldt, blev ret hurtige et storslåede fugleområde med tusindvis af rastende dykænder, gæs og lappedykkere.
Især da hættemågerne slog sig ned og ynglede på øen trak det flere lappedykkearter til. Mest glædeligt var nok den sorthalsede lappedykker, som ikke har ynglet på Tåsinge siden hættemågekolonien forsvandt i Tåsinge Vejle i 1991.
Oven i hatten har der så flere år også ynglet sorthovedet måge på øen.

FØR

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Desværre fik bevoksningen med årene overtaget, og i 2018 opgav hættemågerne at yngle på øen.
Dermed forsvandt også de sorthalsede lappedykkere og sorthovedet måge.


I samarbejde med skytten på slottet, Preben Sørensen, aftalte han og undertegnede, derfor at rydde øen.
Bevæbnet med buskrydder, greb og vaders fik vi bund i vegetationen og se nu frem til en sæson, hvor mågerne og følgesvende indtager øen.

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen
Det afskårne materiale blev søsat og drev, som små flydende øer, fint op i bunden af søen, hvor det langsomt vil blive omsat.
Alt mens den lokale havørn overværede foretagendet fra luften og de tusinder af dykænder langsomt vente tilbage næsten inden vi var tilbage på land.

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen
EFTER

Foto © Poul Vestergaard Rasmussen


Foto og tekst: Poul Vestergaard Rasmussen
.

mandag den 18. februar 2019

Ny flot mandag med sol og 10°c i februar - gode fugleobs på Monnet.

Det gode vejr denne mandag fik Poul V. Rasmussen ud på Monnet på Sydtåsinge og han har sendt følgende observationer og fotos til bloggen.

Storspove Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen
Fugle set på Monnet i tidsrummet fra 07:20 – 13:45: Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Sølvmåge 34 R, Grågås 158 OF/R, Krikand 110 R Gråkrage 17 R, Sanglærke 102 R/SY, Stor skallesluger 2 OF, Gravand 87 R, Storspove 76 R, Svartbag 3 R, Sangsvane 6 OF, Skarv 6 OF, Gråand 261 R, Toppet skallesluger 11 R, Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Havørn 1 AD R/OF, Strandskade 12 R, Vibe 9 R, Bramgås 588 OF, Engpiber 6 R, Knopsvane 188 R, Hvinand 98 R, Stor præstekrave 1 R, Fiskehejre 4 R, Spidsand 59 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 58 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 19 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Strandskade Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen

Stor præstekrave - årets første på Monnet! Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen

Gravand Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen
Bjergirsk Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen

Grågæs Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen

Bramgæs Foto ©: Poul Vestergaard Rasmussen
Den lokale tyske Havørn fløj over fugletælleren. Den må efterhånden være blevet 10 år gammel.

Havørn ©: Poul Vestergaard Rasmussen
Læs mere ... "7 år gammel tysk ørn er flyttet ind på Taasinge (2016)"

Tak til Poul Vestergaard Rasmussen.

Poul leder en tur til Monnet

lørdag den 9. marts 2019.

Læs mere på DOF FYN

Tilmelding til turleder Poul Rasmussen på 6126 2659 og hør, hvor I mødes.


.

onsdag den 13. februar 2019

Silke å Brahetrolleborg vandstær. Erik Thomsen

Vandstær i Silkeå i dag.

Vandstær Silke å Foto © Erik Thomsen
Farverne på fuglen er ret markeret nu hvor en ny ynglesæson nærmer sig.

Vandstær Silke å Foto © Erik Thomsen


Erik Thomsen

tirsdag den 12. februar 2019

Årets første oliebille på Ærø. Kim Bang Jensen


oliebille Foto: Kim Bang Jensen


Udover, at lærker invaderer landet i disse dage, så spottede jeg i går årets første oliebille ved Vejsnæs. Foråret så sagte kommer!

Kim Bang Jensen


.

Flere udnyttede det solrige vejr denne mandag i februar.


Fra syd mod nord. Dovns Klint havde besøg af Poul Vestergaard Rasmussen.

Sortand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Sortand Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Finn Skov fotograferede "Min ynglings fugl" ved Nakkebølle Inddæmning

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger og Stor skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger HAN Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Stor skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Gråand, Stor skallesluger, Skarv, Lille skallesluger Nakkebølle Inddæmning Foto © Finn Skov

Sølvhejre Brændegaard sø Foto © Finn Skov

Krikand, Gråand, Pibeand Brændegaard sø Foto © Finn Skov
Leif J Kristensen mødte fire traner ved Sollerup:

Trane Sollerup Foto © Leif J Kristensen
og denne blå Kærhøg ved Sandholt

Sandholt Foto © Leif J Kristensen
Erik Thomsen  var også ved Brændegaard sø.

Sølvhejre Brændegaard sø Foto © Erik Thomsen