mandag den 27. november 2023

Islandske rødben er tilbage ved Lunkebugten. Foto: Erik Thomsen

"Hej Erhardt

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Her en flok på 18 Rødben, Lunkebugten i dag

Rødben. Foto© Erik Thomsen

Deres kald er anderledes end det vi hører fra Rødben i DK. Ryggen er også mørkere i fjerdragten end de danske.

Venlig hilsen

Erik"

Naturbasen kan man læse mere om den Islandske rødeben:

"Variation: Siden 1930erne er større antal Islandsk Rødben (Tringa totanus robusta), som udgør en speciel race, begyndt at overvintre her i landet. De er lidt større end vore egne Rødben, og de er tydeligt mørkere i fjerdragten. De opholder sig også nogle andre steder end de Rødben, vi ellers ser her i landet. Hvor Rødben normalt foretrækker mudrede vige og andre vådområder (slikvader) med blød bund, ses de islandske fugle mest på sandede og stenede eksponerede kyster. Dette hænger bl.a. sammen med, at saltvand og bølgeslag holder kysten mere eller mindre isfri sådanne steder, og at der derfor er føde at hente i form af tanglopper, orm og andre smådyr. De islandske Rødben ankommer fra sidst i juli og trækker bort igen sidst i april" Kilde: Naturbasen

Rødben med musling. Foto© Erik Thomsen

Lidt mere om forskellen på de to racer:

"Kontinentale Rødben T.t. totanus yngler på det europæiske kontinent og i Storbritannien og optræder talrigt under forårs-og efterårstrækket, mens Islandsk Rødben T.t. robusta, der yngler på Island og Færøerne, forekommer i vinterhalvåret (Boere & Smit 1981). Kontinentale Rødben optræder tilsyneladende også i vinterhalvåret, men det er uklart, om vinterudbredelsen er begrænset til den hollandske og nedersaksiske del af Vadehavet (Boer 1966, Goethe 1972). Dansk Om. Foren. Tidsskr. (1986) 80: 103-112 Da Islandske Rødben har længere vinger end kontinentale Rødben, kan vingelængden anvendes som grundlag for racebestemmelse (Hale 1971 ). Følgende maksimum-og minimumvingelængder opgives for hanner og hunner af de to racer (Hale 1971, Glutz et al. 1977). Kontinental Rødben 149-174 mm Islandsk Rødben 160-178 mm I de kontinentale populationer, som optræder i Danmark, er der ikke fundet individer med vinger længere end 166 mm (Ogilvie 1963, Hale 1971), så den øvre grænse for kontinentale Rødben kan i dette tilfælde nedsættes. Dog skal der tages højde for, at værdien er baseret på opmålinger af tørre museumseksemplarer, hvor længden af vinger er lidt kortere end hos levende og friske fugle (Prater et al. 1977, Green 1980). I nærværende undersøgelse er det derfor fundet rimeligt at anvende 168 mm som øvre grænse for kontinentale Rødben. 104 Islandske Rødben Racerne kan desuden adskilles i felten ved forskelle i dragt og kropsstørrelse ( Goethe 1972). Fra december til marts, hvor Islandsk Rødben er i vinterdragt (Boere 1976), er den islandske race påfaldende mørk, har ensartet mørkebrun ryg og en synlig grænse mellem et sammenhængende mørkt bryst og lys bug. I marts og april, hvor Islandske Rødben fælder til yngledragt (Boere Le.), kan især kropsbygning anvendes ved raceadskillelse, idet Islandsk Rødben er større og kraftigere bygget end kontinentale Rødben". Kilde: Forekomsten af Islandske Rødben Tringa totanus robusta ved Esbjerg Havn 1965/66-1984/85 

Dof: Danmarks fugle: Rødben


.

tirsdag den 21. november 2023

Silkehale forekomster 2. halvår 2023 på Fyn.

Hvert efterår og vinter er det spændende at se hvor mange silkehaler, som dukker op på vej ned i Europa.

Dette efterår er ingen undtagelse.

Silkehale Munkebo d. 21. november 2023. Foto© Erik Thomsen


Erik Thomsen har været forbi Munkebo ligesom flere andre og skriver:

"Hej Erhardt

I den sydlige del af Munkebo mod Kertemindefjord holder en flok Silkehaler til på 35 fugle.
Området er fyldt med mange Rønnebærtræer, lige mad for Silkehalerne.

Hilsen Erik"

Dette kort viser indtastninger af Silkehaler på Dof-basen i efteråret/vinter 2023.

Silkehaleobs fra Fyn efteråret indtil 21. november 2023.

Hent selv kortet HER

Detaljeret observations-tabel HER

Trækruter HER

Danmarks fugle HER

.

onsdag den 8. november 2023

Fuglemalerier på Tåsinge: "Åbne atelier døre" d. 18.-19. nov. begge dage fra kl 11:00-17:00.


Fyns Hoved © Poul Vestergård Rasmussen

At spå om fremtiden, især når det handler om vejret, er ikke nogen nem opgave. Alligevel har jeg en klar fornemmelse af, at vejret i weekenden 18.-19. november beriger os med sol og stille vejr. Rigtigt fuglevejr. Det burde kunne trække en masse fynske ornitologer til vores smukke ø Tåsinge med de gode lokaliteter som Vejlen og Monnet. Når nu man alligevel er på de kanter og måske er blevet mæt af fuglene og trænger til lidt varme og en kop kaffe, vil jeg anbefale et smut forbi, hvor jeg bor.

Klyder © Poul Vestergård Rasmussen

Klyder © Poul Vestergård Rasmussen

Klyde © Poul Vestergård Rasmussen

Efter nogle års pause er jeg nemlig begyndt at male, og det betyder, at jeg igen deltager i et arrangement, vi kalder” Åbne Atelier døre” på Tåsinge. Sammen med 12 andre kunstnere udstiller vi vores værker - ja netop i weekenden 18.-19. November, begge dage fra kl. 11.00 til 17.00.

Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen

Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen


Sandløber © Poul Vestergård Rasmussen

Da jeg selv er ivrig ornitolog og naturnørd, er det vel ikke overraskende, at mange af mine malerier er af fugle. Men mine mange ture derude er også inspiration til en del landskabsmalerier blandt andet fra Skovsgård og Ristinge hale på Langeland og fra Fynshoved. 

Fyns Hoved © Poul Vestergård Rasmussen

Jeg forsøger at gengive mine oplevelser derude fra så naturtro, som jeg magter. Dels fordi det for mig er en erindring om gode oplevelser fra mine ture, men også fordi jeg mener, naturen i sig selv, er så smuk og mangfoldig, at den bedst fremstår som den virkelig er.

Skægmejse © Poul Vestergård Rasmussen

Jeg maler primært med olie og akrylfarver og enkelte gange med tørpastel.


Spættet søl © Poul Vestergård Rasmussen
 
Lille lappedykker © Poul Vestergård Rasmussen

Så hvis interessen skulle være der så kig endelig ind på Udflyttervej 29 Tåsinge til en kop kaffe og en snak om billeder, eller hos nogle af de mange andre kunstnere på øen. 

Dem kan man læse mere om på www.taasingekunst.dk

https://taasingekunst.dk/


 © Poul Vestergård Rasmussen.mandag den 6. november 2023

Følg de østrigske eremitibiser via Animal tracker.

Lige nu aktuelt i Danmark: Den nordlige eremitibis.

Eremitibis Rømø.
"10 Eremitibis samlet på Rømø, 4. er med radiocenter, alle er med pvc ringe". Foto© Erik Thomsen

Det er ungfugle fra Østrig som i øjeblikket befinder sig her i landet. De kommer fra et genudsætningsprojekt i i Østrig.

Du kan følge nogle af fuglene, som har monteret en sender. Du finder dem ved at henter appen:
Animal tracker eller hjemmeisden Movebank.org

Skærmdump den 7. november 2023 fra Animal Tracker

Læs seneste nyhed på LIFE Skaldet ibis:  Her

Eremitibis fra Spanien  © Snatur

Nogle af dem er også i Sverige.

           

           Eremitibis vid Elmia, Jönköping 2023, Northern Bald Ibis in Sweden Sebastian Ekbom

Eremitibis © Snatur

Eremitibis10 stk til overnatning i træ, Rømø. Foto© Erik Thomsen

WikipideA

.