onsdag den 17. februar 2016

Obs Kongshøj mølle og å den 16. februar, Tommy Dalnæs

Vandring langs åen og i skoven fra Kongshøj Mølle og til Boholtvej. Flot vejr og vindstille.

Kongshøj å
Spætmejser 8-10 R, Gærdesmutte 3 FU, Flagspætter 4-6 ivrigt trommende, Rødhals 1 FU, Halemejse (sydlig) 1 FU, Rindue 50+ OF, Fiskehejre 1 FU, Gråand 4 FU, Ræv 1 R, Sort egern 1 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Isfugl, vandstær og bjergvipstjert: 0 (prøvede ihærdigt at finde nogen - men nej - heller ikke klatter på sten m.v.).

Området burde kunne fremvise en større artsrigdom selv sådan en februardag/vinterdag.

Ikke en eneste rovfugl, ingen siskener, finker eller f.eks. dompapper - ikke engang en solsort.
I området væk fra åen og skoven sås mange musvåger - så hvorfor ikke lige her, hvor føderigdommen via en mængde huller fra mus og muldvarpe, burde være gode?

Jeg brugte ellers 3 timer og kravlede helt ned til de mest vanskelige steder at færdes og komme frem i.

Jeg ved ikke - undrede mig bare over at der ikke var flere arter at se - er åen kendt for at være blevet "dårligt vand" - for meget forurenet?

For år tilbage så jeg altid vandstær og ofte bjergvipstjert og ofte mange siskener i skoven omkring åen.

Det var bare lige lidt uddybning af turens indhold og refleksionerne omkring dette.

Selve turen var fin og dejlig, set i lyset af det gode vejr og det smukke landskab og den dejlige ro og stihed med lyden af det rislende åvand, hørbart selv oppe i skoven.


Se de 2 stemningsbilleder fra åen.

Venlig hilsen

Tommy Dalnæs


Ingen kommentarer:

Send en kommentar