fredag den 10. november 2017

Nationalpark Vadehavet. Poul "Brugs" Rasmussen

Hej Erhardt!

Efter 3 indholdsrige fugledage ved vadehavet, er vi atter tilbage i det Sydfynske.

Som så ofte før boede vi på Ballum Slusekro, et sted der passer os fint. Kroen ligger helt for sig selv derude midt i marsken, hvor der er masser af natur, fred, ro og højt til loftet.

Vi ankom mandag den 6. med afrejse torsdag den 9.ds. Altså 3 solrige og vindstille dage, som er en sjældenhed på denne årstid. Vejret var perfekt til fuglekik og fuglefoto.

Det var fuglene i vadehavet fra Rømødæmningen i nord, Ballum vade, Højer sluse, engene før Margrethe kog og Saltvandssøen der blev holdt øje med.

Og jeg skal love for der var masser af fugle overalt, og de største koncentrationer var nok i området foran Ballum sluse og den sydøstlige del langs Rømødæmningen.

"Grå sol" bramgæs. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Bramgås Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det blev os fortalt at der nok i øjeblikket ophold sig omkring 300.000 Bramgæs (ret beset er der vel ingen der kender det nøjagtige tal). Og sikke en larm de frembringer når alle disse fugle på næsten én gang letter, om morgen ved solopgang, for at drage ind i land for at fouragere. De vender tilbage ved solnedgang, i lange kileformationer, for at overnatter på den lavvandede vade. Vi så mange 1000 vadefugl bl.a. Islandske ryler, Alm. Ryler og Hjejler.

Almindelig Hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Almindelig hjejle Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

En lokal ornitolog fortalte, der var omkring 20.000 Hjejler og Ryler i området nu.

Dobbeltbekkasin. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var glædeligt at se mange 1000 Viber raste i området. Nok ikke danske viber, men viber trækkende nordfra.

Storspove. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Det var set mindst 2000 Storspover ved Rømødæmningen. Deres vemodige fløjten kunne glædeligvis høres overalt – der er noget specielt ved de regnspover med det lange nedadbøjede næb.

Stær. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så ikke `Sort sol` med Stære denne gang, de var trukket sydover, men vi oplevede det med Bramgæs og det var en speciel anderledes oplevelse.

Strandhjejle. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Gravand. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også rigtig mange Kortnæbbede gæs, Klyder, Pibeænder og Gravænder.

Strandskade. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
En flok Strandskader, som nok talte 500 fugle, holdt også til ved slusen.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Der ses også enkelte Sølvhejrer derude.

Blå kærhøg ♂ Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Vi så også mange Blå kærhøge på patrulje over vaden den ganske dag, selv rovfugle af denne størrelse giver uro blande de mange rastende fugle.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Når Havørnen dukker op, (5-6 stk. holder til i området langs diget) bliver der rigtig uro blandt de mange fugle, som alle letter i en vild forvirring.
Jeg så en Ørn slå en Gås.

Musvåge Foto © Poul "Brugs" Rasmussen

Fjeldvåge. Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Der ses også Musvåger og Tårnfalke overalt i området.

Er vi til fugle og dejlig natur kan Nationalpark Vadehavet så rigeligt anbefales. Og så må vi ikke glemme at besøge det nye Vadehavscenter, hvis udstillinger på fortræffelig vis fortæller marsklandets spændende og barske  historie.

Foto © Poul "Brugs" Rasmussen
Den sidste aften sagde 3 sæler godnat til os, i udløbet ved Ballum sluse.
De bedste hilsner
Poul Brugs i Lundeborg


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar