mandag den 28. januar 2019

Vandstær Silke å. Foto: Finn Skov

Siden den 7. november 2018 har vandstæren været retur ved Silke å. Den har været trofast ved åen i mange år. Den er første gang blevet indtastet i DOF-basen den 2. december 1990. Lokaliteten har sikkert været i brug af vandstæren før denne dato. En opfordring til at tjekke gamle notesbøger og taste obs af vandstær ind i basen!

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
 "Vandstæren lever af forskellige vandlevende smådyr, hovedsageligt vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. Den dykker altid mod strømmen for at få neddrift, og den kan også finde på at gå på bunden ved fødesøgning! Ud over insektlarver spiser vandstæren snegle, orm, tanglopper og i sjældne tilfælde småfisk. Den er en god indikator for rene vandløb, da dens fødegrundlag forsvinder ved forurening."  Kilde DOF

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
"Biologi: Det anslåes at der yngler under 10 par her i landet. Hovedparten af de fugle vi ser her er træk- og strejffugle som ankommer i oktober/november og returnerer til ynglepladserne i Skandinavien i løbet af marts/april. Vandstæren bygger sin store, kugleformede rede tæt ved et vandløb. Reden er bygget af mos, og placeres ofte i et hulrum imellem sten eller træværk i broer. Vandstærene er monogame og hannen forsvarer yngleterritoriet. I april lægges der 4-6 æg, som udruges af hunnen på 16-17 dage. Begge forældre mader ungerne, som forlader reden efter 20-24 dage. Uden for yngletiden forsvarer individerne aggresivt deres territorium mod indtrængende artsfæller. Som noget enestående blandt spurvefugle dykker den efter sin føde. Hovedføden er vårfluelarver, der sluges hele efter at deres hus er fjernet. Desuden spiser de snegle, orm, tanglopper, småfisk og andre smådyr der lever i vandet.

Levested: Ses ofte på bredden af vandløb, på en sten eller gren i vuggende bevægelser før den foretager sine hurtige dyk til bunden for at finde forskellige smådyr. Byttedyrene kræver klare vandløb, så vandstærens tilstedeværelse og antal er en god indikator for vandløbets forureningstilstand." Kilde FugleogNatur

Vandstær Silke å Foto Finn Skov
Vandstær på Fyn tastet ind i DOF-basen 2018 -2019

Vandstær Fyn 2018 - 2019. 
Vandstær på DOF-basen indtil 2018.

Vandstær i DOF-basen indtil 2018.

.Ingen kommentarer:

Send en kommentar