torsdag den 9. januar 2020

Min oplevelse med Sortgrå ryle. Foto og tekst Erik Thomsen

Hej Erhardt


Min oplevelse med Sortgrå ryle.



Første gang jeg så Sortgrå ryle var på Vresen 1. maj 1965.  Jeg var med Fisker Marius Jensen, opsynsmand på øen, der skulle indsamle sølvmåge 1 OL* æg til godset Broholm.  


Fisker Marius Jensen Foto: Erik Thomsen


I mens benyttede jeg tiden til at fotografere fuglene. 


Marius Jensen med sit 8 årige barnebarn Lotte på Vresen 1. maj 1966. Foto: Erik Thomsen

Vresen den 1. maj 1965. Rødt træhus indrettet til sommerbolig for en fiskerfamilie.


Der var også en Ederfugl, meget grå i fjerdragten som ynglede på samme sted hvert år.  


Her så jeg den Sortgrå ryle i strandkanten mellem håndstore sten, 12 stk.  




 Jeg kan huske Jørgen Rabøl havde set dem samme år ved Knudshoved.

I juni måned 1965 var jeg i Lapland i området ved Ammernæs. Her så jeg Sortgrå ryle på ynglepladsen, se foto.




Franz Josefs Land, Russisk var jeg med på en ekspedition med Skibet Ortelius, hvor vi var i land på Jacksons Ø.
For foden af bjerget ynglede Sortgrå ryle, se foto. 


Sortgrå ryle Franz Josefs Land Foto: Erik Thomsen
Det var også her Fridtjof Nansen i 1896 overvintrede et år.

Venlig hilsen
Erik Thomsen

Ps. *: 1 OL er lig med 4 snese, er lig med 80 stk. æg.  En gammel betegnelse man brugte på landet
.

1 kommentar: