tirsdag den 31. marts 2020

Monnet og adgangsforbud. Poul V. Rasmussen

Midt i alle bekymringerne omkring Coronavirussen, kan man glæde sig over, at folk er begyndt at
bruge naturen langt mere end tidligere. Et dejligt frirum i en tid hvor man er begrænset på så
mange områder i færdsel blandt andre mennesker. Det kan vel ikke andet end skabe en større
forståelse, for de store værdier naturen byder os i rekreativ henseende - og vel også, med det, en
større forståelse for at passe på vor natur. Så langt så godt.

Men desværre virker det som om, at de begrænsninger Coronavirussen skaber i vores måde at
bevæge os rundt blandt medborgere på, skaber en fribillet til at bevæge sig hvor som helst i
naturen, også hvor man ikke burde. Det er kun min teori, men noget tyder på, den holder.
I de seneste uger har natur- og miljøafdelingen i Svendborg modtaget adskillige klager over folk,
der bevæger sig rundt på Monnet.

Som mange ved er Monnet lukket fra 15. marts til 1. juli af hensyn til ynglefuglene - men trods
tydelig skiltning, både ved vejen ind til Monnet og ved leddet, virker det som om, at den skiltning
er blevet usynlig.
Den 26. Marts, på min seneste fugleoptælling på stedet for Svendborg kommune, kunne jeg
bekræfte de klager, da der var et utal af fodspor i sandet langs kysterne fra flere personer. Både
voksne og børn - ja endda hunde som aldrig må komme på Monnet. Det er sørgeligt og dybt
kritisabelt.

Lågen til Monnet. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Det øverste skilt på lågen ved indgangen til Monnet, som hele tiden har hængt der, er da ikke til at overse.

I dag har jeg for kommunen hængt yderlige skilte op om adgangsforbud. Den eksisterende
skiltning er ellers tydelig og burde ikke kunne overses - men mange er tilsyneladende ligeglade.
Med den ekstra skiltning er der ingen undskyldning for at sige: “Det så jeg ikke lige”! Skiltning i
naturen ønsker man at begrænse med god grund, så beklageligt at det er nødvendigt at måtte
skære det ud i pap på den måde.
Så husk - på trods af Corona- eller andre dårlige undskyldninger, så overholder man de
adgangsforbud, der er i naturen. Både på Monnet og andre tilsvarende naturområder.

Ledet ind til Monnet. Foto: Poul Vestergaard Rasmussen


En desværre nødvendig ekstra skiltning Foto: Poul Vestergaard Rasmussen

Husk at Monnet stadig kan nydes fra fugletårnet på østsiden af strandengen, eller fra Søby
Strandvej.

God tur.
.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar