mandag den 8. marts 2021

Sønderjyden Malthe-Ludvig er på Fyn og fotograferet af Henning Steen Hansen i dag

Henning Steen Hansen har i dag fotograferet en havørn med sender på ved Skovballe og Ny Gesinge på Taasinge.

Indlæg opdateret den 25. marts. Se hvor Malthe-Ludvig er nu på:  GPS-ØRN


Henning Steen opdagede senderen på ørnen. Foto © Henning Steen Hansen

Senderen ses tydeligt på dette foto. Foto © Henning Steen Hansen

Foto © Henning Steen Hansen

Det er sandsynligvis ørnen Malthe-Ludvig fra Hostrup Sø i Sønderjylland. Den er fløjet fra Schlien via Ærø til Sydtaasinge. 
Malthe-Ludvig den 9. marts ifølge GPS-ØRN

Malthe-Ludvig den 10. marts ifølge GPS-ØRN

Malthe-Ludvig den 12. marts ifølge GPS-ØRN

Malthe-Ludvig den 13. marts ifølge GPS-ØRN


Informationer om Malthe-Ludvig er hentet på Følg GPS-havørnenes bevægelser og i deres blog

"Havørnen Malthe-Ludvig kom til verden i en rede med tre unger ved Hostrup Sø i Sønderjylland i maj. Sammen med sine to søskende blev Malthe-Ludvig i juni 2018 udstyret med en letvægter af en GPS-sender på cirka 80 gram.

Nu er denne sender med til at give tungtvejende oplysninger og ny viden om Danmarks havørne. og du kan følge med i, hvor ørnene flyver hen.

Malthe-Ludvig, der i højsommeren forlod reden, hvori den var klækket, har taget nogle gevaldige ture i Jylland og Nordtyskland.

”Den unge sønderjyske ørn indledte sin færden med at flyve til Nordtyskland, hvor den holdt til i nærheden af Slesvig by. Så tog den op gennem Jylland og fulgte Vestkysten en tid, inden den opholdt sig på Mors i Limfjorden. Vi er meget glade for at have sat GPS-sendere på trillingekuldet i reden ved Hostrup, fordi denne lokalitet var en af de allerførste, som blev besat af havørne, efter at arten genindvandrede til Danmark i 1996. Det kan give os et fingerpeg om unge ørnes færden med afsæt i et meget frugtbart og føderigt pionérområde for Danmarks havørne”, siger Daniel Palm Eskildsen, der er biolog og leder af GPS-projektet for Dansk Ornitologisk Forening (DOF)."


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar