onsdag den 12. maj 2021

Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder.

Igen i år er der mange eksempler på hvor mågerne placerer deres reder.

Ved Lindholm Nyborg giver Poul Brugs Rasmussen eksempler på mågereder:

Lindholm Nyborg.

På det samme tag af en kontorbygning derude, ruger der både en Sølvmåge og en Stormmåge.

Mvh

Poul Brugs   

Sølvmåge Lindholm Nyborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Stormmåge Lindholm Nyborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

På Hjelmshoved er det Stormmåger:

Stormmågekoloni i metalskrotbunke Hjelmshoved. Poul Vestergaard Rasmussen

Stormmåger Hjelmshoved Foto: Poul Vestergård Rasmussen

Her på matriklen bruger Stormmågerne badebroen.

Reden placeres hvor vi får en mindre konflikt i badevejr!

Løsningen er en platform på en pæl og få minutter efter at platformen var sat op overtog stormmågerne platformen og flytter redematerialer fra broen til platformen

Stormmågen henter resterne af den første rede på broen

Parret på platformen

Både bro og platform kan med lidt god vilje ses på webkamera

På Hjelmshoved i forbindelse med Øundersøgelsen 2021-2022 fandt Poul Vestergaard Rasmussen et andet eksempel på mågernes udnyttelse af menneskets efterladenskaber.

Sølvmågerede bag fjernsynsskærm. Foto Poul Vestegaard Rasmussen

Peter Pelle har mødt en Stormmåge ved Gl. Agernæs, som har placeret sin rede i en grenkløft af et bøgetræ. 


Gl. Agernæs Stormmågerede. Foto Peter Pelle.

 

Kom gerne med andre eksempler!


.
.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar