onsdag den 11. august 2021

Trunderup - Blå kærhøg

Blå Kærhøg Vejlen Tåsinge. 4. marts 2021 © Leif Sørensen

Min matrikel: Jeg ved godt, at Blå Kærhøg kun yngler i Danmark i få tilfælde og sjældent ses om sommeren!

Men nu har jeg 100% set en han flyve lavt hen over og ved min matrikel hele sommeren!

Blå kærhøg Vejlen Tåsinge 26. februar 2021. © Lars Kirk

Desuden har jeg en gang i forsommeren set begge køn ved min matrikel. 

Hannen kommer oftest fra NØ og krydser min have neden for over græsmarken og bækken nærved og fortsætter oftest i SV retning. 

Den er set her 6-8 gange hen over sommeren og senest i dag 10-08 kl. ca. 18:20.

Jeg kan ikke tage fejl - det er en blå kærhøg han med de karakteristiske farver og flyveadfærd - lavt hen over marken med højt løftede vinger.

Rørhøgen (hannen) har jeg også set hen over sommeren - den kan jeg sagtens kende, da den har været her i årevis over og ved min matrikel - een gang oven i købet næsten samtidigt med få minutters mellemrum tidligt om aftenen!!

Kærhøgen (begge køn) har jeg i øvrigt også set her i de sidste 2-3 år hver sommer, men selvfølgelig mest hannen!

Der må altså være et par i området/oplandet, selv om man ikke skulle tro det.

Det var bare min melding, men jo nok ikke anvendelig i obs oversigten?

-- 

Venlig hilsen 

Tommy Dalnæs


.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar