onsdag den 9. januar 2013

Fynsrekorden for Mosehornugler er slået med flere længder

Mosehorneugleinvation på Skarø

Onsdag d. 9. januar 2013

Mosehornugle Skarø havnemole


Tur med minijollen til Skarø i dag.
Henrik Kalckar Hansen kontaktede mig i mandags,  fordi TV2Fyn ( http://www.tv2fyn.dk/article/388835:Usaedvanlig-ugleinvasion-paa-sydfynsk-oe )
havde kontaktet ham angående mange Mosehornugler - op til 20 på Skarø, hvilket ville være Fynsrekord. Det ville han gerne have konfirmeret. Jeg lovede at tage derover og det blev så i dag.

Dagsregn med flov vind fra vest gav lyst til at hente jollen frem fra vintergemmerne. Søsætning forløb smertefrit og motoren startede efter en halv snes forsøg. Endelig var den igang efter flere måneder.

Spændende sejltur til Skarø, som ikke kunne ses i tågen og kursen måtte også korrigeres lidt efter at Lehnskovkysten forsvandt og alt var gråt i gråt, fordi styrbordsbøjen for enden af Skarø rev var lidt for tæt på jollen. Endelig dukkede Skarø havn op.

Mosehornugler på havnemolen, Skarø 


Jeg startede med at undre mig over, at jeg ikke kunne se uglerne, da jeg ankom. Jeg havde troet, at de var synlig, men jeg havde ikke kigget ordentlig efter for efter at jeg gik hen til den nordlige bro,  begyndte de at flyve op og jeg kunne se, at broen var overfyldt med uglegylp.

Mosehornegylp


Efterhånden som jeg gik ud ad broen fortsatte de med at flyve op og jeg nåede et tal på 24.
Det blev sendt ud på BirdAlarm.Jeg gik derefter en tur gennem byen og videre ad Alhoved og ud til nordkysten, hvor jeg fulgte diget mod øst til Revet.
Her sad er en ugle og derefter gik jeg langs stranden mod havnen, hvor jeg havde 2 ugler siddende på en opskyldsknold og derefter videre fra roklubbens landingssted frem til havnen.
Jeg kunne nu tælle uglerne efterhånden som jeg lettede dem fra tagrørene neden for stien og fremme ved havnen gentog jeg turen ud ad nordbroen og endte på tallet 34.Det er et rekordantal i den fynske lokalafdeling. Den tidligere var på 15 mosehornugler på Hjortø. Vi skal helt tilbage til 1963 og 1964 for at finde et antal over dette. Ifølge Dofbasen 1966-01-30 90 R NAT Amager Fælled Lennart Pedersen;1964-01-03 35 R & 1963-12-28 50 R & 1963-12-26 40 R & 1963-12-23 30 R Amager Fælled Tim Andersen.

Altså der kan sagten være mange flere ugler andre steder på øen, så det er absolut værd at besøge øen lige nu.
Jeg tager derover senest fredag igen sammen med Henrik Knudsen [HKn] og vi vil tjekke hele øen!

Ynglesucces på Skarø 2012

Fakta om Mosehornugler FugleogNatur - Tytoalba -  DOF

Mosehornugler antal over 10 dof-basen Fyns Amt

Mosehornugler antal over 30 Dof-basen Danmark

Færgeplanen for Højestene, færgen til Skarø

Har de alle været samlet her ;-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar