søndag den 27. januar 2013

Thurø Rev vinteren 2013


I forbindelse med Life-overdrev II har Naturstyrelsen i løbet af 2012 fjernet træer og buske langs skovbrynet nord for Revet. Fredag den 7. september 2012 blev der udsat 300 Strandtudser på Revet.
I uge 4. 2013 er arbejdet fortsat med afskrab af jord i området tæt på indgangen ved den store låge.

Strandtudseoversvømmelsen på Thurø Rev januar 2013.

Forbedring af oversvømmelsen skal gerne hjælpe Strandtudser til igen at kunne yngle på Revet.
Den sidste Strandtudse blev hørt i foråret 1996 i oversvømmelsen lidt længere mod øst i forhold til det nyrestaurerede "vandhul".
At den sidste Strandtudse kvækkede lige der skyldes at oversvømmelsen for tilført ferskvand fra skoven lige på det sted.
De andre oversvømmelser på Revet er påvirket af vinteroversvømmelser. I løbet af vinteren løber vandet flere gange ind over revet og gør oversvømmelserne uegnet som ynglehuller for Strandtudser!

       
                                                      Niels Damm fra Amphi Consult

Ingen kommentarer:

Send en kommentar