tirsdag den 11. februar 2014

Mere Sortgrå ryle - Sydfynske Øhav

Grydholm, Øhavet mandag den. 10. februar 2014

Spørger du en fynsk fuglekigger, hvor man skal se Sortgrå ryle, vil han omgående sige Knudshoved færgehavn eller i Storebæltsområdet, men findes der en eller flere sydfynske lokaliteter?

Sortgrå ryle Grydholm d. 10. februar 2014.
Ringmærker Lars Hansen, som har ringmærket Sortgrå ryle i mange år, har modtaget observationer af Sortgrå ryler i Øhavet fra Jens Westergård, der var en tur rundt i området i januar 2011 og efterfølgende tegnet fundene ind på et kort:

Sortgrå ryle januar 2011. Jens Westergård
Lars Hansen skriver:
Meget tyder på, at Grydholm kan være rylernes basislokalitet, omend formodningen kun bygger på denne ene tur. Hvad der undrer mig er, at de tilsyneladende er noget spredt fordelt på flere øer og over et større område. Sortgrå optræder normalt ret koncentreret og sjældent i mere end én flok. Men det kan skyldes fx vejrmæssige forhold på dagen, evt. at der benyttes en anden strategi i Øhavet, hvor der er mange lokaliteter. I andre regioner er der sjældent mere end en og samme ø.

Grydholm fra Øerne omkring Fyn 1977
Grydholm set fra nord mod syd med Drejø i horisonten.
Vejret denne mandag var velegnet til at få sagen undersøgt og med 12 Sortgrå ryle på stenrevet, Grydholm kunne det tyde på en fast vinterbestand af Sortgrå ryler i Øhavet.

Obs fra Grydholm i DoF-Basen.

Sortgrå ryle observationer i Øhavet ifølge DoF-basen

Sortgrå ryle Grydholm
Vinteropholdssted for Sortgrå ryle ved Storebælt

Sortgrå ryle på DoF-basen

Sortgrå ryle - Det seje træk

Sortgrå ryle Pandion
.
.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar