lørdag den 22. juli 2017

Fyns fineste strandeng, Monnet bliver plejet fint i år!

Over 100 kreaturer holder sommerferie på Monnets pragtfulde strandenge i år

Fyns fineste strandeng bliver plejet fint i år! 

Et besøg på Monnet på Tåsinge 21.07.2017 afslørede en fint plejet strandeng. De er lidt svære at tælle – kreaturerne – men mere end 100 stykker kvæg afgræsser i år områdets fine strandenge.

Monnet er en af Fyns største strandenge. Et efter fynske forhold stort område på 126 hektar.

Monnet har især tidligere været en vigtig ynglelokalitet for vadefugle, herunder almindelig ryle. I dag er områdets betydning for ynglefuglene dalet betydeligt, men det er stadig et vigtigt rasteområde for gæs, ænder, vadefugle, måger og rovfugle.

Desuden er Monnet et vigtigt planteområde.


Soløje-Alant

 Vi så på vores dejlige tur mange Soløje-Alant. Desuden en del Hindebæger og overraskende for os – Nyse-Røllike i mængde. 


Nyse-Røllike
Hvis du kommer om en uge vil der være endnu flere blomstrende Soløje-Alanter og Hindebæger.

Monnets strandenge har i hvert fald tidligere lidt af for ekstensiv afgræsning. Derfor var det så meget mere glædeligt, at se en så fint afgræsset strandeng!Som en bonus kan du i dit telescop iagttage mange af de knopsvaner, der fælder ved Strynø Kalv. Og der er overraskende mange spættede sæler. Vi kunne tælle 17 stykker i området ved Buddiken. Og så er der næsten altid havørne på og ved Monnet. På vores tur så vi en overflyvende gammel havørn. Vi opdagede den kun fordi den gav sig til at skrige (synge) højlydt. Desuden rastede en ung ørn på en stor sten op til Monnet.


Giv dig derfor selv den oplevelse det er at besøge det pragtfulde Monnet – og nyd den velplejede strandeng.

Kurt Due Johansen

Kommentar fra Niels Andersen:


Kære Erhardt og Kurt.

Monnet Foto: Niels Andersen
Jeg var på Monnet den 6. juli, sendte mine obs ind via DOFbasen. Under Stær satte jeg en bemærkning ind, nemlig at der græssede 225 kreaturer, for jeg talte dem faktisk op så godt, jeg kunne, nå ja plusminus 5. Derfor er det jo rigtigt, at engene fremstår velafgræssede. Alligevel er der et stort gab op til Kurts angivelse af 100 kreaturer, hvilket ikke er usædvanligt mange i sammenhæng med de senere år, se fx dette skema:Det er bemærkelsesværdigt, at de mange kreaturer tilhører mange forskellige racer og at der er flere hårdføre racer imellem, og det er da også bekræftet, at der således  vil blive tale om en længere afgræsningssæson. Godt for vadefuglene fremover.

Med venlig hilsen
Niels AndersenKommentar fra Poul V. Rasmussen d. 24. juli:

Ja det er dejligt at opleve den forbedrede afgræsning på Monnet efter mange års manglende dyr på området.
En pengestærk mand har opkøbt en kvæggård på Tåsinge - og tanken er på sigt at der skal være 1400 malkekøer. Det resultere i et større antal kvier som nu med ca. 150 dyr afgræsser Monnet.

Et andet lige så påtrængende problem har været og er rigtig mange ræve på øen. De seneste mange år har der ynglet ræve i Vårø Knude og det resulteret naturligvis i stort ingen ynglende vadefugle med succes. Heldigvis er der nu foranstalte en begrænsning af rævebestanden i et samarbejde med lokale jægere, lodsejere og Svendborg kommune og Monnet har i år ikke haft ynglende ræve på selve lokaliteten.

Lad os håbe at disse tiltag tilsammen gør at Monnet i løbet af nogle år kan genvinde sin storhedstid som en fantastisk ynglefugle lokalitet.


Mvh Poul Rasmussen
Ingen kommentarer:

Send en kommentar